De Fundamenten van Soft Controls | Masterclass

De beïnvloeding van gedrag door cultuur
Masterclass De Fundamenten van Soft Controls

Ook in organisaties met sterke formele systemen gaat weleens iets mis. Komt dat door de hard controls? Of heeft het meer te maken met de soft controls? Realistischer is om te erkennen dat beide vormen van beheersing nodig zijn. Want zoals gebrekkige soft controls systemen kunnen breken, kunnen krachtige soft controls samen met goed ontwikkelde hard controls organisaties versterken. Van accountants en auditors wordt gevraagd om toe te zien op beide vormen van beheersing, vandaar dat wij deze unieke tweedaagse Masterclass hebben ontwikkeld!

Tijdens de Masterclass Soft Controls scherp jij jouw skills aan.

Waarom deze Masterclass?

Auditkwaliteit bestaat anno nu uit meer dan alleen financiële, cijfermatige indicatoren. Sterker nog, er is behoefte aan een integrale blik met aandacht voor culturele en gedragsbeïnvloedende factoren, de zogeheten soft controls. In deze Masterclass De Fundamenten van Soft Controls van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden 7 verschillende fundamentele perspectieven op soft controls aangereikt. Vanuit de wetenschappelijke disciplines Filosofie, Ethiek, Sociologie, Psychologie, Economie, Rechten en Politicologie bekijken en onderzoeken we soft controls op diverse manieren, en dat levert het volgende op:

 • wetenschappelijke fundering en diepgang
 • verbrede kijk op soft controls
 • integratie van verschillende perspectieven op gedrag en cultuur
 • bredere vaardigheid om soft controls te auditen
 • ervarings- en kennisuitwisseling met docenten en vakgenoten
Een integrale kijk op Soft Controls is cruciaal

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
Voor deze unieke tweedaagse Masterclass De Fundamenten van Soft Controls bedraagt de investering € 2.150,-. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en is inclusief studiemateriaal, consumpties, diner en overnachting.

Locatie
De modules worden gegeven op een locatie in of rond Rotterdam.

Groepsgrootte en voertaal
Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor onderlinge interactie en discussie. Vandaar dat wij werken met een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers. Tijdens het programma is de voertaal Nederlands.

Soft controls zijn vanuit hun aard meerdimensionaal, want ze betreffen aspecten van cultuur en gedrag en het effect van cultuur op gedrag. Om soft controls goed te begrijpen is kennis van meerdere perspectieven van groot belang. Daarom reikt deze Masterclass een aantal fundamentele perspectieven aan. Deze integrale kijk is verwerkt in dit programma middels de 7 voornoemde vakgebieden. Bij iedere kijk op soft controls behoren onderscheidende onderzoeksmethoden die ook aan bod zullen komen. Een aantal voorbeelden van inzichten die je zult opdoen:

 • de filosoof stelt de waarom-vraag en onderzoekt de basis van soft controls
 • de ethicus richt zich op de vraag naar het goede en deugdzame
 • de antropoloog en psycholoog kijken naar feitelijk gedrag, respectievelijk op collectief (gedragspatronen) en individueel niveau
 • de econoom kijkt naar de economische gevolgen (kosten, baten en risico’s) van soft controls
 • de jurist is geïnteresseerd in de vertaling van hard law in soft law, op het niveau van de industrie en de organisatie
 • de politicoloog onderzoekt macht en tegenmacht en kijkt naar afhankelijkheden in (de structuur van) de organisatie 

Wetenschappelijk Directeur van het programma is Muel Kaptein. Als Hoogleraar Bedrijfskunde en Integriteitsmanagement aan de Rotterdam School of Management doceert hij vakken over CSR, leiderschap en bedrijfsethiek. Daarnaast publiceerde hij ruim 50 artikelen in internationaal vermaarde wetenschappelijke tijdschriften. Muel is eveneens equity partner bij KPMG en was medeoprichter van KPMG Integrity en KPMG Sustainability. Als partner adviseert hij wereldwijd ondernemingen over crisisbeheersing en het herstel van vertrouwen en leidt hij audits, mede op het gebied van soft controls.

Programmamanager van deze tweedaagse Masterclass is Henri Slob MSc, promovendus aan de Erasmus School of Philosophy op het onderwerp ‘Liefde in organisaties’. In dit kader onderzoekt hij hoe organisaties liefdevol bestuurd (kunnen) worden in relatie tot bedrijfseconomische en governance vraagstukken. Hij is werkzaam bij het Erasmus Institute of Business Economics als secretaris en is als Programmamanager betrokken bij het Executive Program Liefde in Bedrijf aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De editie van de masterclass De Fundamenten van Soft Controls voor het jaar 2024 is volgeboekt. Wij maken uiterlijk in september 2024 de data bekend van onze cursusdagen in 2025. Wilt u hiervan als eerste op de hoogte zijn? Geef dit dan bij ons aan door uw vraag te stellen via de knop ‘Een vraag stellen’ bovenaan deze pagina. De Masterclass bestaat uit 2 aaneengesloten dagen (donderdag en vrijdag; inclusief de mogelijkheid tot overnachting), opgevolgd met een terugkomdag indien daar behoefte aan is vanuit de deelnemers. Twee weken voor de start van de tweedaagse ontvang je literatuur en cases ter voorbereiding.

De tweedaagse Masterclass De Fundamenten van Soft Controls is speciaal ontwikkeld voor professionals die in het kader van jaarrekeningcontroles en/of (internal) audits te maken hebben met de analyse van soft controls. Dus ben jij werkzaam als bijvoorbeeld Accountant, Controller, Registeraccountant, Auditor of Internal Auditor? Dan is dit je kans!

Maar ook als jij een andere functie bekleedt en beschikt over inzicht in het belang van en kennis van de methoden van soft controls, dan ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit programma. Om zo jouw kennis over de fundamenten van culturele en gedragsbeïnvloedende factoren verder te verdiepen.

De Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is CEDEO-gecertificeerd. Opleidingen onder ESAA tellen daarom mee voor de permanente educatie van verschillende finance professionals, waaronder (Internal en Operational) Auditors en (Certified Public) Controllers. Met de Masterclass De Fundamenten van Soft Controls kun je als Auditor of Controller derhalve PE-punten verdienen.

Na afronding van het programma, ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Henri Slob MSc

Program Manager

E-mailadres
slob@eibe.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building, Kamer M5-45
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Soft Controls? Check onderstaande blogs!

Soft Controls: wat zijn het en wat kan ik ermee?

Soft Controls zijn onmisbaar in een goede bedrijfsvoering

Soft Controls: inzicht in de bedrijfseconomische blik

De bedrijfseconomische blik op soft controls? Volg onze Masterclass!

Soft Controls: een inzicht in de filosofische kijk op Soft Controls

Soft Controls vanuit filosofisch oogpunt

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen