De Betekenis van Rijkdom | Executive Program

Man spreidt zijn armen terwijl hij op een berg staat, omdat hij nu weet wat de echte Betekenis van Rijkdom is

We leven in een tijd dat er een enorm groeiende behoefte is aan geluk, ware rijkdom en zingeving. Organisaties en individuen willen een zinvolle bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Maar hoe, dat is de vraag. De Betekenis van Rijkdom biedt wetenschappelijke kennis en geeft inzichten aan de hand van meer dan 20 topsprekers. Zij inspireren om op een andere manier te kijken naar de ware rijkdom in het leven. Vanuit verschillende perspectieven, waardoor er een nieuw mensbeeld ontstaat. Het uiteindelijke doel? Dat iedereen wint.

Natasja Naron vertelt over Executive Program De Betekenis van Rijkdom

De Betekenis van Rijkdom

Waarom dit Executive Program?

Als deelnemer maak je een reis waarbij de samenhang tussen mens en organisatie stap voor stap uiteengezet wordt. Vanuit een breed wetenschappelijk perspectief passeert een divers scala aan onderwerpen de revue. Wat zijn de uitdagingen op mondiaal niveau, hoe en met welke drijfveren bewegen mensen in deze wereld, welke rol speelt geld hierin, wat beweegt jou als individu en hoe zet je die kennis in binnen organisaties en je eigen wereld? Dit is wat het Executive Program jou oplevert en vanuit welke thema’s jouw leven wordt verrijkt:

 • Purpose economie 

 • Geluk en rijkdom in het leven 

 • Organisch leiderschap 

 • De waarde van geld 

 • Filosofie van genoeg 

 • Duurzaam ondernemen en betekeniseconomie  

De volgende editie start in september 2024

Betekenis van Rijkdom - ervaring deelnemer Kim

Deelnemer Kim

Betekenis van Rijkdom - ervaring deelnemer Floris

Deelnemer Floris

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Wil je een sleutelrol spelen om vanuit jouw plek in de wereld zaken in beweging te zetten? Je vaardigheden op een andere manier inzetten waardoor je een heel andere vorm van rijkdom gaat ervaren? Wil je een rijkdom ontdekken die meer betekenis heeft, waarbij behoeften van mens en aarde centraal staan? Schrijf je dan in voor deze opleiding, die je handvatten en inzichten geeft die je nodig hebt. Niet zweverig maar met beide voeten op de grond. Wetenschappelijk onderbouwd maar zonder theoretisch te blijven. Academisch en heel persoonlijk tegelijk:

 • Meer dan 20 nationale en internationale experts en ‘thought leaders’ komen met nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën over rijkdom en van betekenis zijn in de wereld van vandaag en morgen.  

 • Een grote diversiteit aan wetenschappelijke perspectieven passeert de revue.  

 • Theorie en cases worden gekoppeld aan de uitdagingen binnen jouw eigen organisatie. Het programma geeft naast lezingen ook praktijkvoorbeelden en oefeningen die direct toepasbaar zijn.  

 • Inspiratie en aanreikingen voor een robuust en toekomstbestendig bedrijfsmodel.  

 • Handvatten om het werk rijker, leuker en betekenisvoller te maken, terwijl het rendement en de winstgevendheid stijgt.  

Na het afronden van de opleiding ‘De Betekenis van Rijkdom’ heb je een grote stap gezet richting een dienstverlening waarbij niet langer de producten en processen gericht op financieel gewin centraal staan, maar de betekenis van rijkdom: het geluk, de tevredenheid en het betekenisvolle leven. Je begrijpt meer over wat mensen bezielt en drijft. Je doorgrondt beter waarom mensen keuzes maken en kunt effectiever omgaan met de veranderende behoefte van consumenten naar meer betekenisvolle organisaties. Wat leidt tot een duurzamere bedrijfsvoering met een hoger rendement.  

Het programma  

Het programma De Betekenis van Rijkdom kent 7 academische dagen en 2 inspiratiedagen. De totale doorlooptijd is 6 maanden, van september 2024 t/m februari 2025.  

Dag 1 en 2 (tweedaagse): De waarde van geld, geluk en betekenis  

Dag 3: Een rijk leven  

Dag 4: Inspiratiedag - radicaal nieuw economisch systeem  

Dag 5: Gedragseconomie en de psychologie van het genoeg  

Dag 6: Inspiratiedag - voorloper op betekenisvol ondernemen  

Dag 7: Bewust van het onbewuste  

Dag 8 en 9 (tweedaagse): Transitie naar rijkdom & Duurzaam veranderen  

Voorafgaand aan de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers verdiepingsmateriaal zoals literatuur, artikelen en cases. Naast de theoretische en inhoudelijke kennisoverdracht, is er tijdens de bijeenkomsten tevens ruimte ingebouwd voor reflectie en discussie. Typerend voor het programma is dat je wordt geïnspireerd door zowel gerenommeerde wetenschappers als ook voorlopers in de bedrijfspraktijk. De theorie wordt hierdoor direct gekoppeld aan de praktijk.  

Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en voorlopers in de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis en ervaringen. Benieuwd naar de docenten? Je vindt ze op de overzichtspagina met (gast)sprekers en docenten

Het Executive Program De Betekenis van Rijkdom staat onder leiding van Natasja Naron MSc MFO. Natasja is oprichter, eigenaar en directeur van Gabriël dat het betekenisvol werken in de financiële dienstverlening al jaren lang in de praktijk toepast. Zij leeft en werkt vanuit de filosofie van genoeg. Genieten van wat je hebt, maar niet altijd streven naar meer. Vanuit dit gedachtegoed geeft zij bijvoorbeeld haar volledige winst aan goede doelen en laat haar medewerkers zelf het aantal vrij dagen maar ook het salaris bepalen. In 2017 is zij tijdens de Positive Finance Day uitgeroepen tot meest inspirerend persoon in de financiële sector en in 2020 was haar bedrijf Gabriël één van de drie finalisten bij de verkiezing van meest klantgericht financieel adviesbureau van Nederland. Natasja is alle dagen van de opleiding aanwezig, ook om te sparren over hoe betekenisvol werken meer vorm en inhoud te geven.  

Coördinatie is in handen van Kim van den Anker. Kim werkt vanuit haar bedrijf MeerwAarde als consultant, projectmanager en inspirator om bedrijven te helpen om profit een andere betekenis te geven. In 2021/2022 heeft zij zelf de leergang De Betekenis van Rijkdom gevolgd. Zij is hier zo enthousiast over dat ze een deel van haar tijd nu investeert als Program Coördinator van deze opleiding.

Herken je jezelf in één of meer van de volgende punten?  

 • je bent ambitieus maar zoekt richting om die ambitie een andere vorm te geven  

 • je wilt betekenisvol en vernieuwend werken  

 • je stelt de mens centraal  

 • je werkt op niveau en hebt een achtergrond in economie, financiën of bestuurskunde  

 • je pakt graag een voortrekkersrol  

 • je zoekt naar wegen om bij te dragen aan de transitie van de maatschappij  

Dan brengt het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ de inzichten die je verder helpen. Het programma is ontwikkeld voor bestuurlijk en directieniveau die impact wil realiseren. Evenals voor ondernemers, leidinggevenden en eenieder die als adviseur of financieel planner werkzaam is.  

Eerdere deelnemers van het programma zijn werkzaam als Directeur, Bestuurder, Manager, Consultant, Beleids- en Visiebepaler, Senior Adviseur, ondernemer en leidinggevende in de financiële, economische en bedrijfskundige dienstverlening. Kortom, als professional die wil investeren in zichzelf en de toekomst van het bedrijf. 

Direct meer informatie. Meer weten over de inhoud van het Executive Program De Betekenis van Rijkdom? Vraag nu vrijblijvend de brochure aan!

Locatie
De opleidingsdagen van het Executive Program De Betekenis van Rijkdom vinden plaats op inspiratievolle, bosrijke locaties.

Groepsgrootte
Voor een optimale interactie en mogelijkheid tot het uitwisselen van ideeën, hanteren wij voor dit Executive Program een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

Investering
Voor de complete leergang bedraagt de investering € 7.500,-. Dit bedrag is ALL-INN: boeken, lunches, diners, dranken en alle overnachtingen! Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw.

STAP-budget
De Betekenis van Rijkdom is één van de programma's waarvoor je STAP-budget kunt aanvragen. 

Bekijk ook alvast de video met de ervaring van Kim en de video met de testimonial van deelnemer Floris!

“De Betekenis van Rijkdom is een executive program dat rijkdom vanuit verschil- lende invalshoeken belicht. Het heeft mij doen nadenken over de economische school waarin ik ben opgeleid en wat rijkdom binnen dit systeem daadwerkelijk is.” - Thomas Groenewoud, Manager financiën & inkoop ZorgSaam Zorggroep en deelnemer leergang 2022/2023.  

'Wat een rijkdom dat ik deel heb mogen nemen aan deze leergang. Het was veelzijdig, geestverruimend, blikverruimend en verrijkend. Mijn conclusie? Het smaakt naar meer!’ - Henk-Jan Osse, Consultant Finance en Operations De Hoop en deelnemer leergang 2021/2022

‘Vanuit verschillende kanten gevoed worden met inzichten heeft veel voor mij gedaan. Ik heb altijd vakopleidingen gedaan, maar nu voor het eerst een leergang gevolgd. Het heeft mijn wereld verbreed en geholpen te kijken vanuit dankbaarheid.’ - Ingrid Kleijn, Vermogensplanner Rabobank en deelnemer leergang 2021/2022

“Ik kan deze leergang het beste vergelijken met een vier seizoenen tuin. Je geniet de hele leergang door van de veelkleurigheid aan inspirerende sprekers en de grote verscheidenheid van aansprekende onderwerpen. Terwijl je aan de slag gaat met jezelf en met elkaar. Van ontginnen, zaaien, ontkiemen, groeien en bloeien tot aan de vruchten ervan plukken. Alles komt aan bod bij ‘de Betekenis van Rijkdom”. - Alex Visscher, Relatiebeheerder bij Leprazending Nederland en deelnemer leergang 2022/2023.  

“De opleiding inspireerde mij. Het zet aan tot het nadenken over wat waardevol is in het leven en welke rol geld hierin speelt. Het programma is zowel wetenschappelijk, filosofisch als praktisch en nodigt uit om dichter tot de kern te komen.” – Erna de Klerk, eigenaar financieel adviesbureau en deelnemer leergang 2022/2023

“De titel van deze leergang maakte mij nieuwsgierig. Heeft rijkdom een functie? Is het goed of slecht? Hoe meet of ervaar je rijkdom? Hoe ga je er mee om binnen de bedrijfsvoering? Voor mij is het programma een “pressure coocker” gebleken. Met een bijzondere mix van verklarende, verduidelijkende en inspirerende sprekers. Maar zeker ook de locatie, de setting en de andere deelnemers hebben mij meer betekenis helpen geven aan wat rijkdom ook kan zijn, hoe je ernaar kunt kijken en hoe rijkdom iets is wat minder met geld van doen heeft dan je zou denken”. - Marc Welling, Operational Adviser & Catalyst en deelnemer leergang 2022/2023  

Elke deelnemer ontvangt na afronding een certificaat van deelname vanuit Erasmus Economics & Business Executive Education, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Klik hier voor een lijst met publicaties van De Betekenis van Rijkdom.

Contactgegevens:

E-mailadres
esaa-bvr@ese.eur.nl
Telefoon
010 - 408 13 28
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building - Afdeling M5
3062PA
Rotterdam

Meer lezen over de betekenis van Rijkdom? Check onderstaande blogs!

De kunst van het geven

Executive Program De Betekenis van Rijkdom neemt je mee in de kunst van het geven!

Wat economen van theologen kunnen leren over rijkdom

Potje met muntgeld waar een plantje uit groeit

Verhelderen of beïnvloeden?

In Executive Program De Betekenis van Rijkdom nemen we je mee in de verschillen tussen verhelderen en beïnvloeden

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen