Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie | Executive Program

Start module 4 september 2024
Pensioenexecutive Communicatie en Innovatie leunt tegen stabureau

Niet alleen de pensioensector zelf is continu in beweging, ook de visie van de deelnemers ten aanzien van ‘pensioen’ verandert. Waar dit voor velen voorheen vaak een collectieve voorziening was, is het tegenwoordig eerder een persoonlijk financieel product. In het Executive Program Keuzebegeleiding, Pensioenexecutive Communicatie & Innovatie richten we ons specifiek op de veranderende relatie met de deelnemer. Zo bieden we handvatten voor een voor deelnemers relevante en aantrekkelijke dienstverlening vanuit het perspectief van permanente verandering, communicatie, innovatie en digitalisering.

Certified Pensioenexecutive Communicatie en Innovatie - Executive Program

Waarom dit Executive Program?

De opleiding Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam sluit goed aan op het programma Certified Pensioenexecutive, maar kan zeker ook afzonderlijk gevolgd worden. De opleiding bestaat uit acht colleges verspreid over een periode van een half jaar. Tijdens deze colleges putten we uit zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur, en we sluiten af door middel van een tweetal tentamens en een opdracht. In het kort:

 • De academische opleiding is gericht op het versterken van kennis die toepasbaar is in de praktijk
 • Zowel docenten met een wetenschappelijke achtergrond als met praktijkervaring helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk
 • Tijdens de colleges is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen
 • Er vindt serieuze toetsing plaats via twee tentamens en een opdracht
 • Na afloop ben je in staat een oordeel te vormen over de eisen die succesvolle innovatie en dienstverlening stelt aan de eigen organisatie en aan die van uitbestedingspartijen

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Voor het programma van het Executive Program Certified PensioenExecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie bedraagt de investering € 7.875-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, en inclusief alle lesmateriaal, koffie/thee en diner tijdens de collegedagen.

Locatie
Een deel van de colleges zal gegeven worden op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein). Daarnaast zullen er ook colleges worden gegeven in Novotel Brainpark Rotterdam.

Groepsgrootte
Voor een optimaal verloop van het programma Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie hanteren wij een maximaal aantal deelnemersaantal van 20. Hierdoor is er voldoende ruimte voor interactie tussen de deelnemers onderling en voor reflectie tussen collega’s/vakgenoten en deskundigen. De inschrijving voor dit programma is inmiddels weer geopend; gezien het beperkte aantal plaatsen raden wij aan niet te lang te wachten met inschrijven.

Voertaal
De voertaal tijdens de interactieve colleges is Nederlands, met uitzondering van een klein aantal Engelstalige colleges binnen de keuzemodules. Het studiemateriaal is tevens voor een deel in het Engels.

De opleiding Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie van Erasmus Universiteit Rotterdam is om meerdere redenen uniek. De serieuze academische verdieping helpt bij het waarborgen van de maatschappelijke en persoonlijke relevantie van het product pensioen, nu en in de toekomst. Het programma bestaat uit drie componenten. Tijdens het eerste deel staat de deelnemer/consument centraal en wordt interactie met deelnemers vanuit een economisch-psychologisch perspectief bekeken. In het tweede deel van de reeks ligt de nadruk op innovatie en het organiseren en faciliteren van daarvan. In het laatste deel combineren we beide onderwerpen: dan richten we ons op innovatie met bijzondere aandacht voor digitalisering; allemaal vanuit het perspectief van de deelnemer; ‘what’s in it for me?’.

De literatuur die we tijdens de colleges behandelen, is ruim vóór elk college beschikbaar via de digitale leeromgeving Canvas. De collegereeks wordt afgesloten met een tentamen en er is een (groeps)opdracht; bij voldoende resultaat heb je recht op het certificaat Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie, dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt. Na afronding van de opleiding ben je in staat om:

 • Een helder beeld te vormen van de transitie waarin pensioen verkeert en wat dat betekent voor deelnemers en de pensioensector en de plaats van innovatie daarin
 • Een visie te hebben op het belang en de potentiële impact van innovaties voor de pensioensector en de eigen organisatie
 • Het belang van het stimuleren van de pensioenconsument tot het maken van voor diegene passende keuzes en de bijbehorende valkuilen te doorzien
 • Met de aangereikte handvatten een goed onderbouwde afweging te maken op welke gebieden innovatie in de eigen productpropositie een rol kan spelen
 • Een oordeel te kunnen vormen over de eisen die succesvolle innovatie en dienstverlening stelt aan de eigen organisatie en aan die van uitbestedingspartijen
 • Voortdurende sturing te geven aan het verhogen van het innovatieve vermogen in de eigen organisatie en regie te voeren op belangrijke dienstverleners (zoals pensioenuitvoerders en andere uitbestedingspartijen)

Het docentencorps voor het programma Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van toonaangevende universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioen- en vermogensbeheersector. Daarnaast verlenen ook een aantal erkende praktijkexperts hun medewerking.

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van Wouter van Eechoud (Program Director); Paola Huiting - Van Wijk (Program Manager) is verantwoordelijk voor management en coördinatie.

Toetsing via een tentamen en een (groeps) opdracht maken deel uit van het programma. De opleiding Keuzebegeleiding, Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie bestaat uit 8 colleges verspreid over een semester. Collegedagen zijn op woensdag en duren van 15.00 – 21.00 uur. De eerstvolgende start van de module is op woensdag 4 september 2024. Benieuwd naar het hele rooster? Vraag het aan bij de Program Manager!

Het Executive Program Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie is geschikt voor personen werkzaam als Pensioenfondsbestuurder, lid van de pensioen- en/of communicatiecommissie, Directeur Bestuursbureau, Senior Medewerker Bestuursbureau, Consultant Bestuursbureau en professionals met de functietitel:

 • Pensioenjurist
 • Pensioenadviseur
 • Pensioenuitvoerder
 • Pensioenverzekeraar
 • Actuaris Pensioenen
 • Acceptant Pensioenen
 • Accountmanager Pensioenen
 • Manager Pensioenverzekeringen
 • Medewerker Pensioenconsultancy
 • Medewerker Pensioendienstverlener
 • Toezichthouder Pensioenen
 • Medewerker Pensioenadviesbureau

Toelatingseisen
Voor dit programma is de instroomeis gesteld op minimaal hbo- werk- en -denkniveau en aantoonbare financieel-economische affiniteit. Daarnaast dien je over minstens 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken. Over uitzonderingen beslist de Programmadirecteur; Wouter van Eechoud.

Na het volgen van alle colleges van de module Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie wordt er 1 open boek tentamen afgenomen.
Bij voldoende resultaat op het tentamen ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Het certificaat wordt tijdens een feestelijk event uitgereikt.

Behalve dit programma Certified Pensioenexecutive Keuzebegeleiding, Communicatie & Innovatie, bieden we vanuit vanuit Erasmus Economics Business & Executive Education, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ook de opleidingen Certified Pensioenexecutive, Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT,  en Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer aan.

Wat zeggen alumni over onze opleiding?

'Deelname aan Certified Pensioenexecutive opleiding en de verdiepende module Keuzebegeleiding, Communicatie en Innovatie is voor mij heel waardevol geweest. Met name het samenwerken en discussiëren met professionals uit het veld, les krijgen van vooraanstaande wetenschappers én direct de leerstof toe kunnen passen in het dagelijkse werk, is voor mij echt van toegevoegde waarde. Ik ben ervan overtuigd dat de opgedane kennis en inzichten mij een betere bestuurder maken.' - Emile Toes, Bestuurslid Stichting Personeels Pensioenfonds APG en Voorzitter Commissie Communicatie en Pensioenbeleid

'Wil je graag relevante invloed uit leren oefenen en ethisch positief bijdragen aan een (pensioen) wereld in transitie? En wil je als professional/pensioenfondsbestuurder de mens en het proces van belangenafweging beter leren begrijpen en benutten? 
Volg dan de CPE aan de EUR! Zowel op de harde als zachte kant een aanrader. En wil je daarbij de mooie en essentiële rol van innovatie en communicatie beter leren gebruiken? Pak dan de verdieping Communicatie & Innovatie mee. Je wordt een completer mens!’ - Henk Heek, Lead Client Innovation Strategisch Advies

‘Ik heb de volledige CPE-opleiding met interesse gevolgd en dit heeft me meer inzichten gegeven op het gebied van pensioeninnovatie en -ontwikkeling bij collega’s. Leuke en interessante manier om van keysprekers te horen hoe zij naar de pensioenwereld kijken!
Mooie manier om via een casusopdracht met collega’s in het vak te werken aan wat het betekent om een pensioenfonds te zijn die moet kiezen voor voortbestaan en impact op deelnemers.’ - Jolanda Schouwstra, Senior Manager Service Delivery Achmea Pensioen Services

Paola Huiting - Van Wijk

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-pensioenen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 15 06
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-35
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Pensioenen? Check onderstaande blogs!

Het nieuwe pensioenstelsel: onvervulde beloften zijn verleden tijd

Twee houten strandstoelen op een verder leeg strand

Kunstmatige Intelligentie: kansen en risico's

Gezicht dat is opgebouwd via kunstmatige intelligentie

Het nieuwe pensioenstelsel: 'een verbetering, maar los ook de witte en de grijze vlek op!'

Klaar voor de Pensioentransitie? Volg onze Pensioenexecutive-opleidingen!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen