Registercontroller RC | Post-Master

Executive Master of Finance and Control EMFC
Ook als Registercontroller RC moet je jezelf blijven ontwikkelen

Wil jij jouw kennis en inzichten op het gebied van finance, control, digitalisering en besturing verrijken met state of the art kennis? De Post-Master Registercontroller, ook wel Executive Master of Finance and Control genoemd, biedt wat jij nodig hebt om te excelleren in jouw vak. Maak samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam werk van je carrière als RC en sluit je bij ons aan!

Post-Master Registercontroller RC | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze Post-Master?

Tijdens de RC-/EMFC-opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam werk je aan je kennis, vaardigheden en inzichten. Je maakt kennis met de ervaringen van andere organisaties, hetgeen leidt tot nieuwe inzichten die ervoor zorgen dat jij klaar bent voor nieuwe uitdagingen in jouw vakgebied. De RC-opleiding is toegankelijk voor iedereen die een carrière ambieert in het financiële- dan wel bedrijfsvoering domein. Deelnemers die jou voorgingen, waardeerden vooral:

 • Het feit dat de opleiding erkend is door de VRC en geaccrediteerd door de NVAO
 • Dat het een van de weinige wetenschappelijke post-masteropleidingen in Nederland is op het gebied van RC
 • Het delen van ervaringen met andere deelnemers en de interactie die hierdoor ontstaat
 • Alle nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten vanuit de docenten en andere deelnemers
 • Docenten en sprekers uit de wetenschap en het werkveld die hun kennis delen

Ontdek opleiding met College&Connect

Krijg een inkijkje in een college en stel al je brandende vragen aan een huidige student!

College&Connect Opleiding tot Registercontroller en Certified Public Controller

De belangrijkste informatie van deze Post-Master op een rij

Investering       
Het collegegeld voor de Post-Master Registercontroller/Executive Master of Finance & Control bedraagt € 13.235-. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en is inclusief hand-outs, koffievouchers, inschrijving, online studiemateriaal, parkeren, (her)examens en afstuderen.. Graag willen wij je attenderen op het levenlanglerenkrediet van DUO.

Startdata, introommomenten en opleidingsduur
De Post-Master opleiding heeft 2 startmomenten in september en februari. De totale opleidingsduur is 2 tot 2 ½ jaar, en de colleges zijn wekelijks op vrijdag. Het verkorte traject voor Registeraccountants start enkel in september en duurt 1 tot 1 ½ jaar. 

Voor vragen met betrekking tot roostering kun je mailen naar: esaa-contr@ese.eur.nl

Locatie
De colleges worden elke week op vrijdag gegeven op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein.

Qua doelgroep is de opleiding bedoeld voor de financiële professional die zich verder wil ontwikkelen binnen zijn/haar vakgebied. Niet alleen omdat deze ambities heeft om CFO te worden, maar ook degene is die organisaties begeleidt bij de zwaardere adviestrajecten.

De RC/EMFC-opleiding is een wetenschappelijk gefundeerde beroepsopleiding. Het programma is bestemd voor universitair afgestudeerden met enkele jaren relevante praktijkervaring in een financieel-administratieve functie. Kandidaten moeten een doctoraal of Master of Science-opleiding in Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde met een bepaald vakkenpakket gevolgd hebben.

hebben en over minimaal 2 jaar relevante werkervaring beschikken. Wij hebben een beperkt aantal plekken voor hbo-afgestudeerden. Afhankelijk van jouw vooropleiding is er een deficiëntieprogramma. Interesse in de opleiding? Start een aanvraag tot toelating en kom vrijblijvend langs voor uitgebreide informatie over de opleiding en deficiënties. Na een aanvraag tot toelating kunnen wij je (geheel vrijblijvend) een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook kandidaten worden toegelaten die geen academische vooropleiding hebben. Werkkring en verkregen ervaring dienen wel op academisch niveau te zijn en als opleidingseis geldt in dit geval niveau hbo+. Indien kandidaten niet beschikken over het vereiste vakkenpakket, kan een deficiëntieprogramma worden voorgeschreven.

Waarom de RC-opleiding in Rotterdam?
De controllersopleiding van de Erasmus Universiteit voldoet vanzelfsprekend aan de hoogste kwaliteitseisen die kunnen worden verwacht van een internationaal vermaarde universiteit (Top 100 Times Higher Education World University Rankings). Daarnaast is er sprake van een unieke combinatie van wetenschappelijk docenten en nationaal en internationaal opererende financiële professionals die worden ingezet bij de colleges. De controllersopleiding heeft al jaren een zeer breed samengestelde studentpopulatie, waardoor iedereen kennismaakt met andere sectoren. Het minimum aantal ervaringsjaren handhaven wij strikt, aangezien wij de interactie tussen studenten van doorslaggevend belang vinden voor het uiteindelijke effect. Onze opleiding wordt tenslotte goed gewaardeerd door onze alumni, mede blijkend uit een zeer actieve alumnivereniging.

Data Science & Data Analytics 
Richt zich op beslissingsondersteuning in de organisatie en de rol van de controller, hierin wordt ruim aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gebruik van data. De veranderende rol van de controller betreft de manier van werken en adviseren. De colleges worden gekenmerkt door een combinatie van theorie en praktijk door de inzet van CFO’s.

Management Control
De rol van de controller in complexe besluitvormingsprocessen wordt vanuit theoretisch perspectief geanalyseerd waarbij gebruik worden gemaakt van casuistiek die wordt ingebracht door CFO's.

Accounting Information Systems
Accounting Information Systems is gericht op de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt gegeven een gedigitaliseerde omgeving. Hoe krijgt een organisatie betrouwbare informatie die gebaseerd is op interne en externe bronnen, algoritmen en gekoppelde applicaties. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan actualiteiten op dit domein en het opzetten van risicomanagement.

Externe Verslaggeving
Toepassing van de grondslagen en de wet­ en regelgeving die nationaal (NL GAAP) en internationaal (IFRS) zijn ontwikkeld op het terrein van de externe verslaggeving. Zowel voor profit als non­profit organisaties.

Finance & Treasury Management
Het ontwikkelen van inzicht in de besluitvorming met betrekking tot corporate Finance-vraagstukken. Ook actuele ontwikkelingen zoals real­options, hybride financiële instrumenten, derivaten in de jaarrekening en management­opties komen aan bod.

Skills Lab
Het vak Skills Lab is bedoeld om de eigen praktijk te verdiepen, maar ook concreet te oefenen met vaardigheden. Er wordt niet alleen gewerkt met docenten, maar ook met meer op de persoon gerichte interventies.

Strategic Planning & Business Architecture
Het vak richt zich op de rol van de business controller in en na het strategieproces. De controller krijgt tools aangereikt die hij kan gebruiken gedurende het proces. Hij kan ook een verandering in strategie doorvertalen naar de hele organisatie.

Ondernemingsrecht
Kennis van nationale en Europese goederen­, verbintenissen­, ondernemings­ en faillissementsrecht.

Sustainability & Accounting
Elke organisatie heeft impact, zowel positief als negatief, bewust en onbewust, direct en indirect, financieel en niet-financieel. Niet-financiële aspecten, zoals milieu en sociale verantwoordelijkheid, krijgen steeds meer financiële relevantie. Dit vak verkent hoe deze elementen samenkomen voor de veerkracht en waardecreatie van organisaties in de toekomst.

Fiscaal Concernrecht
Van loonheffing en omzetbelasting tot fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling.

Project Control
Het betreft hier het opzetten en beheersen van grote programma’s en projecten.

Controlling in Complexity 
Het doorgronden van de organisatiedynamiek en groepsdynamiek teneinde tot betere advisering te komen staat centraal in dit vak.

Transition Dynamics
Hoe krijgt de controller vanuit zijn perspectief, een organisatie in beweging en hoe kan een controller zijn medebestuurders en collega's doeltreffend overtuigen. U leert dit van ervaringsdeskundigen.

M&A en Financiering in de praktijk
Tijdens dit vak leert u een goed inzicht verwerven in het totale koop/verkoopproces van een onderneming en in de verschillende stappen in dit proces. Anderzijds leert u dieper in te gaan op een aantal mogelijke financieringsvormen

Je schrijft individueel een scriptie gericht op het oplossen van een actueel vraagstuk uit je eigen organisatie. Hierbij word je ingedeeld in een scriptiegroep met begeleider, waardoor het proces van het schrijven van de scriptie versneld wordt, wat de kwaliteit ten goede komt. Je leert daarbij vraagstukken op te pakken op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Hierdoor leer je problemen beter te doorgronden, en je vraagstelling scherper te krijgen dan je tot dan toe gewend bent. Jouw verdediging vindt plaats bij de examencommissie. De verdediging bestaat uit het beantwoorden van vragen en het verzorgen van een presentatie.

De belangstelling voor het volgen van de Post-Master opleiding tot Registercontroller door Registeraccountants, en met name de Accountants in Business, is groeiende. De indeling van de totale RC opleiding op de Erasmus Universiteit is dusdanig dat de mensen met RA (eventueel alleen theoretisch RA) achtergrond alleen het tweede jaar hoeven te volgen en af te ronden voor de RC/EMFC titel. Door middel van dit verkorte programma kun jij als Accountant in één jaar de RC controllersopleiding inclusief scriptie voltooien. Het éénjarige programma is gericht op de verdieping en uitbreiding van actuele en relevante financieel-economische kennis, voor in het bijzonder de Accountant die bijvoorbeeld werkzaam is als Concern Controller, CFO of Senior Controller. Het éénjarige programma bestaat uit de vakken/onderdelen:

 • Management Control
 • Treasury Management
 • Strategic Planning & Business Architecture
 • Sustainability & Accounting 
 • Methodologie
 • Project Control
 • Controlling in Complexity / M&A & Financiering in de praktijk
 • Skills Lab

Benieuwd naar een voorbeeldrooster? Mail ons op: esaa-contr@ese.eur.nl

De kosten voor dit verkorte traject bedragen € 13.235,- (vrijgesteld van btw). De toelatingseis voor het verkorte programma is Registeraccountant of Registeraccountant theoretisch.

Het team van sprekers en docenten van de Post-Master Opleiding Registercontroller (RC)/Executive Master Finance & Control (EMFC) bestaat uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties, allen deskundig op het terrein van Finance & Control.

 

De Post-Master RC/EMFC wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). 

 • Program Director van dit programma is Dr. A. (Arno) Geurtsen. 
 • Program Manager van dit programma is Drs. R. (Rob) Schapink.
 • Coördinatie is in handen van Janne Verhamme en Kiran Lachmansingh (Program Coordinators).

De RC/EMFC opleiding van de Erasmus School of Accounting & Assurance is wetenschappelijk geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en afgestudeerden ontvangen de Master of Science graad Executive Master of Finance and Control (EMFC) en hebben tevens de mogelijkheid lid te worden van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en kunnen dan het dienstmerk Register Controller (RC) voeren.

CIMA Exam Course

Na het behalen van de bul tot Registercontroller heb je als lid van de VRC de optie om de wereldwijd gebruikte titel Chartered Global Management Accountant (CGMA) te gebruiken. VRC-leden hoeven alleen het Strategic Case Study Exam te behalen om de titel CGMA te kunnen voeren.

Kiran Lachmansingh en Janne Verhamme

Program Coordinators

E-mailadres
esaa-contr@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 28 73
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-19
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Register Controlling? Check onderstaande blogs!

Gezocht: de Controller van de toekomst

Een groepje sollicitanten zit klaar voor een interview voor de job van Controller van de toekomst

Organisaties in de digitale samenleving

Close up van een smartphone in een hand

Blijf investeren in jezelf om ook na je vijftigste verder carrière te maken

Investeer in opleiding en ontwikkel jezelf als professional

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen