Het Erkenningscertificaat

Het erkenningscertificaat is ontwikkeld voor studenten en alumni die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger. Dit kan klassiek vrijwilligerswerk zijn dat voor de gemeenschap wordt verricht. Maar ook bestuurs- en commissiefuncties in door de Erasmus Universiteit Rotterdam erkende of geregistreerde studentenorganisaties, alsmede inzet binnen de universiteit zelf. Naast de erkenning voor vrijwilligerswerk heeft de universiteit besloten om studenten die naast hun studie een aanzienlijke inspanning leveren in de vorm van topsport een erkenningscertificaat aan te bieden. Aan de hand van dit certificaat kunnen potentiële werkgevers in één oogopslag zien dat een alumnus zich tijdens de studie breder heeft georiënteerd.

Met de uitreiking van een erkenningscertificaat aan een student of alumnus drukt de universiteit haar waardering voor de getoonde inzet uit. Het is onderdeel van het doel van de universiteit om een academische gemeenschap te faciliteren die zich maatschappelijk verantwoord gedraagt.

                                                                                                                             

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen