EUR-klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Tinbergen gebouw

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 juni 2020. De EUR-klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie) van maart 2008 wordt op 9 juni 2020 ingetrokken. Deze Regeling treedt op 9 juni 2020 in werking.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen