Wijzigen van opleiding

Wanneer je van opleiding wil veranderen, ga dan na of:

  • de opleiding wordt aangeboden en of de deadline voor aanmelding nog niet is verstreken;
  • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding;
  • welke inschrijfvorm mogelijk is bij de opleiding van jouw keuze. Weeg ook af of die inschrijfvorm past bij je doelstelling en persoonlijke situatie. Deeltijd studenten hebben nooit recht op studiefinanciering. Je kunt je laten adviseren door een studentendecaan.

Van opleiding veranderen doe je vóór de start van de opleiding

Het is niet mogelijk om van opleiding te veranderen na aanvang van de opleiding.

Wijzigen opleiding

Via Studielink doe je een inschrijfverzoek voor de nieuwe opleiding. Als dat verzoek is goedgekeurd en de inschrijving is voltooid dan doe je via Studielink een uitschrijfverzoek voor de oude opleiding.

Let op:

  • Alleen voltijd en duale studenten kunnen studiefinanciering ontvangen, als ze voldoen aan de wettelijke eisen. Ben je een deeltijd student , dan heb je nooit recht op studiefinanciering;
  • Verandering van opleiding of inschrijfvorm kan soms tot gevolg hebben dat de hoogte van je collegegeld verandert. Daardoor wordt ook de norm voor de incasso van je collegegeld aangepast.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen