Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is toonaangevend in onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg in Nederland en ver daarbuiten. Bekijk de video om een indruk te krijgen van het internationale karakter van ESHPM.

Kim Putters bepleit vernieuwd sociaal contract in de zorg

Vrijdag, 15 september 2017

Kim Putters sprak op 15 september zijn oratie “Was getekend – Op weg naar een vernieuwd sociaal contract in de zorg” uit. Hiermee aanvaarde hij formeel zijn bijzondere leerstoel “Beleid en Sturing van de Zorg in de veranderende Verzorgingsstaat” aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kim Putters verkende en bepleitte in zijn oratie een nieuwe blik op het organiseren van solidariteit rond sociale risico's tussen zieken en gezonden en tussen mensen met hoge en lage inkomens, om zo maatschappelijk onbehagen tegen te gaan en de basis van het systeem, de solidariteit, te behouden.

Kwaliteit en veiligheid van zorg moeten centraal staan bij bestuurlijke veranderingen

Donderdag, 7 september 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt bestuurlijke veranderingen in ziekenhuizen als mogelijke risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fusies tussen ziekenhuizen of de oprichting van een Medisch Specialistisch Bedrijf. Bestuurders en professionals moeten vanaf het begin van dergelijke veranderingen aandacht hebben voor de beheersing van risico’s. De IGZ wil tijdens het hele proces toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg.