Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is toonaangevend in onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg in Nederland en ver daarbuiten. Bekijk de video om een indruk te krijgen van het internationale karakter van ESHPM.

Inspecties worden beter door experimenteren

Woensdag, 14 juni 2017

Inspecteurs moeten bij complexe maatschappelijke problemen meer ruimte nemen om te leren en te experimenteren om een passende aanpak te vinden. Dit stelt Suzanne Rutz in haar proefschrift over reflexief toezicht dat zij vrijdag 23 juni 2017 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rutz onderzocht het toezicht van een samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties voor zaken als kindermishandeling en opgroeien in armoede.

Het belang van verbreding economische wetenschap met inzichten uit andere disciplines

Maandag, 12 juni 2017

Op vrijdag 30 juni 2017 aanvaardt prof.dr. Job van Exel in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Economics and Values vanwege de Vereniging Trustfonds aan Erasmus School of Economics. De titel van zijn inaugurele rede is “Waarde(n)volle economie: Over geluk, welvaart en morele dilemma’s”. Van Exel, die tevens verbonden is aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), werd in maart 2016 aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar aan de economische faculteit.