Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is toonaangevend in onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg in Nederland en ver daarbuiten. Bekijk de video om een indruk te krijgen van het internationale karakter van ESHPM.

Nieuw beleid calamiteitenonderzoek waardevol, maar niet verplichten

Dinsdag, 30 mei 2017

Sinds najaar 2015 moet bij calamiteiten met overlijden in de ouderen- en gehandicaptenzorg de onderzoekscommissie worden geleid door een externe voorzitter. Ook moet de inspectie vooraf de nabestaanden benaderen over het onderzoek. Het instituut Beleid en Management (iBMG) evalueerde deze beleidswijziging en concludeert dat de kwaliteit van de onderzoeken is verbeterd, maar adviseert het nieuwe beleid niet standaard verplicht te stellen bij calamiteitenonderzoek. ‘Dat doet onvoldoende recht aan de verschillende situaties bij calamiteiten.’

Antoinette de Bont benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg

Maandag, 13 maart 2017

Per 1 februari 2017 is prof.dr. Antoinette de Bont van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) aangesteld als bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg. De benoeming van De Bont past in het streven vanuit iBMG om vorm te geven aan innovaties in de organisatie van zorg door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.