Aanvragen voorzieningen

Studeer je aan de Erasmus Universiteit en heb je extra ondersteuning, als gevolg van een functiebeperking, nodig om je studie tot een succes te maken? Geef dit dan het zo snel mogelijk aan. Wanneer de functiebeperking al bekend is, is het wenselijk dit al voor het starten van de opleiding te doen. Wanneer de functiebeperking pas tijdens je studie wordt gediagnostiseerd is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met je studieadviseur. Voor het aanvragen van voorzieningen kan je het volgende stappenplan aanhouden:

  • Meld je persoonlijke omstandigheden bij je studieadviseur. In dit overzicht kan je vinden welke studieadviseurs bij jouw faculteit werkzaam zijn. Melden is noodzakelijk wanneer je een beroep wilt doen op voorzieningen.
  • Maak een afspraak met de studieadviseur wanneer je met hem of haar wilt spreken over jouw situatie en mogelijk aanspraak wil maken op voorzieningen.
  • Het gesprek met de studieadviseur van jouw faculteit vindt plaats.
  • Bespreek het studieprogramma en benoem de punten waarbij jij verwacht extra ondersteuning nodig te hebben.
  • Wanneer je denkt dat er ingrijpende aanpassingen noodzakelijk zijn om te kunnen studeren aan de Erasmus Universiteit is het raadzaam om zo snel mogelijk (in dien mogelijk: voor aanvang van je studie) een afspraak te maken met je studieadviseur. Tijdens dit gesprek kan jij je behoeftes bespreken en kan de studieadviseur in kaart brengen wat mogelijk is.
  • TIP: Het is soms lastig om te schatten hoe de Erasmus Universiteit jou kan ondersteunen. Lees daarom onze pagina 'functiebeperking en voorzieningen' goed door. Wellicht lees je hier oplossingen, die jou ook verder op weg kunnen helpen. Je kunt vervolgens tijdens je gesprek met de studieadviseur onderzoeken of je ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze voorzieningen.
  • Voor de studieadviseur je verder kan helpen met het doen van een aanvraag is het noodzakelijk dat je een verklaring kan overhandigen. Afhankelijk van de functiebeperking is een (medische) verklaring van een arts, psycholoog of orthopedagoog voldoende.
  • Bespreek samen met de studieadviseur op welke voorzieningen jij een beroep wil doen.
  • Soms kan het zijn dat je zeer specifieke aanpassingen nodig hebt. In zo’n geval kan je studieadviseur je ook doorverwijzen naar het team Studeren met een functiebeperking. Je maakt dan een afspraak met één van de studentendecanen die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Zij adviseren bij complexe vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van studiefinanciering, aanpassingen of voorzieningen om onderwijs te (blijven) volgen of persoonlijke zaken die je liever buiten de opleiding wil bespreken. De studentendecaan kan een advies geven aan jou of je studieadviseur of zet zelf een traject in werking.
  • Doe samen met de studieadviseur een officiële aanvraag bij de examencommissie.
  • Je ontvangt een besluit van de examencommissie. In dit besluit lees je op welke voorzieningen je toegewezen hebt gekregen.
  • Mocht je aanvraag worden afgewezen, dan kun je bezwaar maken.
  • Bespreek met je studieadviseur na hoeveel tijd jullie de voorzieningen evalueren.
  • De verschillende medewerkers gaan aan de slag met de toegekende voorzieningen.
  • Mochten dingen niet gaan zoals afgesproken, geef dit dan tijdig aan bij je studieadviseur!
  • Evalueren toegekende voorzieningen.
  • Zijn er aanpassingen nodig? Dan start het proces weer vanaf stap 4.
  • Vaak worden voorziening voor een bepaalde periode toegewezen. Kijk goed welke termijn bij jou van toepassing is!
  • Doe op tijd een nieuwe aanvraag wanneer je toestemming hebt gekregen voor bepaalde tijd.
  • Maak tijdig een afspraak met een studieadviseur wanneer je situatie verandert.