Health Technology Assessment (HTA)

De sectie Health Technology Assessment is verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s op het gebied van de gezondheidseconomie en dan met name de zogenaamde health technology assessment (HTA). Daarbij gaat het om het bepalen van de implicaties van het invoeren, verspreiden en toepassen van (nieuwe) medische technologieën en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende gezondheidswinst. HTA heeft als doel een brug te vormen tussen onderzoek en beleid. Een ander belangrijk onderzoeksthema waarin de sectie nationaal en internationaal een toonaangevende rol speelt, betreft het meten en vergelijken van gelijkheid in de verdeling van en de toegang tot zorg.

Het gerenommeerde Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) is als zelfstandige B.V. verbonden aan ESHPM en de sectie Gezondheidseconomie.