Health Services Management & Organisation

Onderzoeksgroep Health Services Management & Organisation is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek over management en innovatie in de gezondheidszorg. Ons doel is het verbeteren van het management en de organisatie van processen in de zorg, om zo maximale waarde voor patiënten en professionals te bereiken.

Het onderzoek van HSMO heeft betrekking over de volle breedte van de zorg, en vindt plaats in ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg en de eerstelijnszorg. Het meeste van ons onderzoek richt zich op de organisatie van zorgprocessen, zowel binnen als tussen organisaties. Zo zijn we nauw betrokken geweest bij evaluatie van verschillende geïntegreerde zorginitiatieven in ketens en netwerken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen