Onderzoeksgroepen

Data

De wetenschappelijke staf van ESHPM is onderverdeeld in zeven secties, die elk onder leiding staan van een gerenommeerde hoogleraar (sectieleider). In nauwe samenwerking met elkaar verzorgen deze zeven secties het onderwijs en onderzoek van ESHPM.     

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen