Health Economics

Health Economics groepsfoto 2023

De onderzoeksgroep van Health Economics bestudeert verscheidene prominente onderzoeksthema’s op het gebied van gezondheidseconomie, waarin deze onderzoeksgroep nationaal en internationaal toonaangevend is. De thema’s omvatten:

  • Gedragseconomie en experimentele gezondheidseconomie
  • Methodologie van gezondheidseconomische evaluaties
  • Prioritering in de verdeling van gezondheid en gezondheidszorg
  • Gezondheids- en arbeidseconomie
  • Wereldwijde gezondheidseconomie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen