Health Systems and Insurance

De sectie Health Systems and Insurance buigt zich over vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van zorgverzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Overige prominente thema’s zijn onder andere de vormgeving en effecten van bekostigings- en honoreringssystemen van zorgaanbieders, het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden en marktordening in de zorgsector.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen