Studeren en topsport

De Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het belangrijk dat studenten op hoog niveau kunnen sporten. Daarom worden sinds 1991 studenten die topsport bedrijven speciaal begeleid.
Door ondersteuning vanuit Erasmus Sport, de universiteit zelf en Rotterdam Topsport wordt het (aankomende) topsporters mogelijk gemaakt een succesvolle sportcarrière te combineren met een universitaire opleiding. Deze ondersteuning uit zich in extra begeleiding op studiegebied (door de topsport coördinator, studentendecaan en/of studieadviseur), gebruik van sportfaciliteiten en in uitzonderlijke gevallen een financiële bijdrage.

Kijk op de website van Erasmus Sport voor meer informatie over studeren en topsport – hier is het informatiepakket met de verschillende mogelijkheden te vinden. 

Kijk hier voor meer informatie over financiën en topsport.

 

Studiekeuze voor topsporters

Voor meer nuttige tips, ga naar:
nocnsf.nl/topsportenonderwijs/hogeronderwijs