Bekijk het studieprogramma

Aansprakelijkheid en Verzekering
campus Woudestein

Vanwege globalisering en technologisering wordt onze samenleving steeds complexer en doemen er nieuwe vragenstukken op. Ook in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Wat als bijvoorbeeld een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt, wie dient men dan aansprakelijk te stellen? De ‘bestuurder’ van de auto of de producent? Wat is de grondslag van die aansprakelijkheid? En is een eventuele aansprakelijkheid gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering? Of vergt de introductie van de zelfrijdende auto een nieuwe kijk op de huidige wijze van dekkingsmogelijkheden onder een aansprakelijkheidsverzekering?

Tijdens deze master houd je je zowel vanuit een wetenschappelijk perspectief als in de praktijk tijdens de stages en masterclasses bezig met soortgelijke vraagstukken.

De opzet en inhoud van deze master is uniek. Geen andere universiteit biedt eenzelfde programma aan ten aanzien van de inhoudelijke verdieping op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in combinatie met het écht opdoen van praktijkervaring.

 • Praktijkgericht onderwijs:
  • Skills | je ontwikkelt onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardigheden.
  • Masterclasses | je maakt kennis op locatie met diverse kantoren en bedrijven in de aansprakelijkheids- en verzekeringsbranche.
  • Stage (2x) | je volgt één fulltime stage bij een advocatenkantoor en één fulltime stage bij een verzekeringsmaatschappij, assurantiemakelaar of schade-expertisebureau, van ieder 4 weken.
 • Kleinschalig onderwijs: door een gelimiteerd aantal studenten (25) is sprake van veel individuele aandacht voor jou in een stimulerende omgeving.
 • Ervaringsdeskundige docenten: allen hebben ervaring in de beroepspraktijk en kunnen zo de theorie constant verbinden met de praktijk.

Start

In blok 1 krijg je een inleiding op de materie en staat het zelfstandig vergaren van kennis en de toepassing en verslaglegging daarvan centraal. In blok 2 en blok 3 vindt inhoudelijke verdieping plaats ten aanzien van het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en procesrechtelijke thema's.

Stage

In blok 4 zal je de verworven vaardigheden en opgedane kennis toepassen in de stageperiode, enerzijds volg je een stage bij een advocatenkantoor, anderzijds volg je een stage bij een verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar. Beide stages zijn fulltime en beslaan 4 weken.

Aansprakelijkheid en verzekering in Europa 

In blok 5 volg je het vak aansprakelijkheid en verzekering in Europa. Rechtsvergelijking en de Europese dimensie van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht staan tijdens dit vak centraal. 

Scriptie

Het sluitstuk van de master is het schrijven van je scriptie. Met behulp van het vak Methoden van onderzoek, intensieve begeleiding tijdens het schrijven van de scriptie en een strak tijdpad is het mogelijk om je scriptie voor 1 juli af te ronden. Je bent dan klaar om de arbeidsmarkt op te gaan!

Door het intensieve contact met de praktijk krijg je ook de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen. De masterclasses worden doorgaans afgesloten met een borrel, tijdens welke je de mogelijkheid hebt om met de medewerkers van het desbetreffende advocatenkantoor of de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan. Ook de bezoeken aan symposia en studiemiddagen geven je inzicht in het beroepenveld en bieden de mogelijkheid om daarbinnen contacten te leggen.

Tijdens de master Aansprakelijkheid en Verzekering wordt ook intensief aandacht besteed aan de groepsbinding van de selecte groep studenten zelf. De studiereis aan het begin van het jaar, die uiteraard in de eerste plaats een educatief karakter heeft, heeft ook als doel om elkaar beter te leren kennen. Goed contact met je medestudenten zorgt er voor dat je de master met nog meer plezier volgt! Op eigen initiatief van de studenten volgen daarna doorgaans meerdere groepsactiviteiten. Om het groepsgevoel ook na de master te laten voortleven wordt er aan het einde van het studiejaar, tijdens de selecte en persoonlijke buluitreiking, een almanak uitgereikt, waaraan iedere student zijn/haar bijdrage heeft geleverd. 

In dit vak oefen je met het zelf doen van onderzoek en verslaglegging daarvan. Het thema is schadevergoedingsrecht, maar dat wordt niet door middel van colleges van een docent voor het voetlicht gebracht, maar door eigen onderzoek eigen gemaakt. Aan de hand van schriftelijke opdrachten, referaten, discussies, tutorials en excursies meanderen we door het vakgebied heen.

Tijdens het vak Capita aansprakelijkheidsrecht vergaar je kennis van diverse onderwerpen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Bij dit vak wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gastdocenten; specialisten op het gebied van de te behandelen onderwerpen. Naast de colleges, waarin een actieve werkvorm centraal staat, zijn er ook masterclasses. Tijdens deze masterclasses bezoek je steeds een organisatie (advocatuur/verzekeringsbranche) waar een van de onderwerpen uit het vak wordt uitgediept waardoor direct de uitwerking daarvan in de praktijk zichtbaar is.

Het verzekeringsrecht staat niet op zichzelf. Er wordt altijd "iets" verzekerd en dat "iets" kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze moderne samenleving met alle daaraan verbonden kansen en risico's ook een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Dat maakt het verzekeringsrecht tot een boeiend onderdeel van het recht.

In dit vak besteden wij aandacht zowel aan nationale geschillen als aan grensoverschrijdende geschillen. In toenemende mate zien wij geschillen met een internationale dimensie, waarin vragen van internationaal privaatrecht spelen: welk (materieel) recht is toepasselijk op de zaak, welke rechter is internationaal bevoegd en hoe het zit met de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van een eventuele uitspraak? Als de procedure zich afspeelt voor de Nederlandse rechter, betekent dat niet dat zich geen ‘grensoverschrijdende’ vragen kunnen voordoen, zoals vragen rondom internationale betekening, bewijs dat uit het buitenland moet worden verkregen en toepasselijkheid van ‘buitenlands’ materieel recht.

Tijdens de stageperiode staat natuurlijk de praktische werking van het recht op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht centraal. Je loopt daarom twee keer een periode van vier weken stage (vier weken in de advocatuur en vier weken in de verzekeringsbranche). Het doel van de stages is jou kennis te laten maken met en te betrekken bij de verschillende facetten van de beroepspraktijk.

Tijdens dit vak zal je kennismaken met de Europese en rechtsvergelijkende dimensie van het Nederlandse aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal hoorcolleges en gastcolleges, een werkstuk, een presentie en een kennistoets.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Dubbele master Privaatrecht & Aansprakelijkheid en Verzekering

Ja, dat kan zeker! Ben je benieuwd wie verantwoordelijk is voor schade? Heb je daarnaast het Burgerlijk Wetboek goed onder de knie? Dan is de Dubbele master Privaatrecht & Aansprakelijkheid en Verzekering iets voor jou! In deze Dubbele master wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid. Ook leert dit programma je slim verzekeren en adequaat handelen, waardoor je bedrijven geld en gezichtsverlies kunt besparen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen