Toelating

Aansprakelijkheid en Verzekering

Geweldig dat je interesse hebt in de master Aansprakelijkheid en Verzekering! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelating gevende vooropleiding en de aanvullende voorwaarden om te mogen starten.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding.

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes is afgerond, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding.

Toelatingseisen 2021-2022 met betrekking tot COVID-19

In verband met de corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen bachelor diploma hebben behaald of premasterprogramma hebben afgerond, alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masteropleiding. Hieronder vind je voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.
 

 1. Instroom op grond van een onafgeronde bacheloropleiding
  Onverminderd de onder punt 3 genoemde eis geldt dat tenminste 162 EC moeten zijn behaald. De bachelor scriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
   
 1. Instroom op grond van een onafgerond premasterprogramma
  Onverminderd de onder punt 3 genoemde eis gelden voor de premasterprogramma’s de volgende eisen:
   
 • Premasterprogramma Erasmus School of Law Algemeen (60 EC of 63 EC):
 • Studenten die het programma van 60 EC doen, moeten tenminste 53 EC hebben behaald. Tevens moet de JAV-schrijfopdracht met een voldoende zijn afgerond.
 • Studenten die het programma van 63 EC doen moeten tenminste 56 EC hebben behaald.
 • Premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect (totaal 56 EC): tenminste 49 EC moeten zijn behaald.
 • Premasterprogramma Recht van de gezondheidszorg (totaal 56 EC): tenminste 49 EC moeten zijn behaald. 
   
 1. De vakken als genoemd in de instroomtabel (zie hieronder) moeten behaald zijn om op grond van deze instroomregeling tot de desbetreffende master toegelaten te kunnen worden.

Overige voorwaarden

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor één jaar. Als de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond voor 1 september 2022, dan zal voor het collegejaar 2022-2023 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat deze studenten zich niet kunnen herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2022-2023.
 2. Studenten die per 1 september 2020 op grond van de instroomeisen 2020-2021 zijn ingestroomd in een masteropleiding op grond van een onafgeronde bacheloropleiding of een onafgerond premasterprogramma kunnen zich niet per 1 september 2021 herinschrijven of inschrijven voor een van de masteropleidingen van ESL indien zij hun bacheloropleiding of het premasterprogramma niet voor  1 september 2021 hebben afgerond.
 3. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.

Hardheidsclausule
De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.

Specifiek verplichte vakken (per opleiding)

Masteropleiding

Variant/specialisatie

Verplicht behaalde vakken voor studenten van Erasmus School of Law

Verplichte vakken/Voorkenniseisen voor externe studenten

Rechtsgeleerdheid

Privaatrecht

 • Verbintenissenrecht
 • Goederen- en insolventierecht
 • Burgerlijk procesrecht

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

 

Staats- en bestuursrecht

 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

 

Strafrecht

 • Formeel strafrecht
 • Materieel strafrecht

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

 

International and European Union Law

 • European Union Law
  of
 • Public International Law

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

Aansprakelijkheid & Verzekering

 

 • Verbintenissenrecht
 • Goederen- en insolventierecht
 • Burgerlijk procesrecht

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

Arbeidsrecht

 

 • Arbeidsrecht

Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

Ondernemingsrecht

 

 • Ondernemingsrecht

Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

Commercial Law

Commercial Law

Geen

Geen

 

Commercial and Company Law

 • Ondernemingsrecht
 • Handelsrecht

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

 

Maritime and Transport Law

 • Handelsrecht

Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

 

International Trade Law

 • Handelsrecht

Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

 

International Arbitration and Business Law

 • Handelsrecht

Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

Recht van de Gezondheidszorg

 

Geen*

Geen*

Togamaster

 

Zie basismaster

Zie basismaster

Financieel recht

 

Geen

Geen

Fiscaal recht

Directe belastingen

 • Inkomstenbelasting
 • Winst
 • Vennootschapsbelasting
 • Internationaal en Europees belastingrecht

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

 

Indirecte belastingen

 • Openbare financiën
 • Omzetbelasting

Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

Criminologie

Criminologie

Bachelor Criminologie:

 • Inleiding Criminologie
 • Methoden en technieken 1
 • Methoden en technieken 2
 • Theoretische Criminologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor Rechtsgeleerdheid:

 • Minor Criminologie
 • Methoden en technieken 1 en 2

 

Bachelor Criminologie:

 • Gelijkwaardige vakken

 

Bachelor Sociale Wetenschappen:

 • Minor Criminologie
 • Inleidend juridisch vak
 • 15 EC Methodische vakken (kwantitatief en kwalitatief)

 

Bachelor Rechtsgeleerdheid:

 • 35 EC criminologisch relevante vakken
 • 15 EC Methodische vakken (kwalitatief en kwantitatief)

 

 

IMARC

Gewenste voorkennis wordt beoordeeld door de toelatingscommissie

Gewenste voorkennis wordt beoordeeld door de toelatingscommissie

*Aanbevolen vakken: Verbintenissenrecht, Goederen- en insolventierecht, Bestuursrecht, Ondernemingsrecht (voor externe studenten: op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken)

Selectie

De master Aansprakelijkheid en Verzekering biedt jaarlijks plaats aan maximaal 25 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. Schroom niet om deel te nemen aan de selectie! Wij willen de best passende student en zijn daarvoor benieuwd naar jouw verhaal, jouw ambitie en jouw drijfveren. De selectie is bedoeld om jou beter te leren kennen en om te bezien of er sprake is van een match met de opleiding. De aanmelding eindigt op 13 juli om 12:00 uur.

Voor een definitieve aanmelding, dien je de volgende 2 stappen te doorlopen:

 1. Vul vanaf 20 maart het aanmeldingsformulier in. Daarbij dien je de volgende documtenten gereed te hebben:
  • Een gemotiveerd verzoek tot deelname.
  • Een curriculum vitae.
  • Indien van toepassing: een bachelordiploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers.
 2. Op grond van deze stukken wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en een schrijftest.

De persoonlijke gesprekken vinden plaats in april, mei (afhankelijk van het aantal aanmeldingen), juni en juli. De exacte datum ontvang je zo spoedig mogelijk na aanmelding. Enkele dagen na het persoonlijke gesprek en de schrijftest krijg je te horen of je bent aangenomen. Meld je dus snel aan!

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen