Jonge Meesters presenteren conclusies tijdens scriptieboekproject

Op vrijdag 21 juni 2019 presenteerden twaalf studenten van de master Privaatrecht en de master Aansprakelijkheid & Verzekering hun belangrijkste conclusies van hun scriptieonderzoek aan familie, vrienden en medewerkers van Erasmus School of Law. Zij schrijven geen reguliere scriptie, maar nemen deel aan het jaarlijkse scriptieboekproject ‘Jonge Meesters’ en verzorgen elk een hoofdstuk in boek dat later dit jaar bij Boom Juridisch verschijnt.

De afgelopen jaren zijn in de Jonge Meesters-reeks fraaie privaatrechtelijke scriptieboeken uitgebracht, met als themata onder andere ‘Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht’ en ‘People, Planet, Privaatrecht’ (zie https://www.bju.nl/juridisch/reeksen/jonge-meesters). Dit jaar is het thema ‘Schaalvergroting in het Privaatrecht’. De achtergrond van dit thema is het gegeven dat het privaatrecht niet meer ziet op één-op-één-verhoudingen of louter individuele belangen zou beschermen, maar dat zich ontwikkelingen voordoen die kunnen worden gezien als vormen van schaalvergroting. Zo wordt steeds vaker geprocedeerd over het algemene belang (bijv. over het milieu in de Urgenda-zaak), treedt massaliteit op bij beroepsziekten en wordt bij circulaire bouwen op groter schaal door diverse (rechts)personen gebruik gemaakt van producten.

De feestelijke scriptieboek-middag werd geopend door prof. mr. T. Hartlief, hoogleraar privaatrecht te Maastricht en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, die aanhaakte bij het thema schaalvergroting en in dat verband een aantal belangrijke toekomstige ontwikkelingen in het privaatrecht schetste. Daarna was het woord aan de deelnemers van het scriptieboekproject: Berkan Akdikan, Jan Blokland, Camille Ferdinandus, Ronny de Jong, Amila Kasumovic, Ellis Martens, Linde Mayer, Max Klein Meuleman, Bas Rijnbeek, Wendeline Ubing, Dianne Vos en Shirley van Zijl.

Het scriptieboek staat dit jaar onder begeleiding van mr. M. Hebly, prof. Mr. H.N. Schelhaas en dr. K.K.E.C.T. Swinnen.