Digitale Collegekaart

Vanaf 1 juni 2020 ontvang je geen collegekaart meer maar gebruik je een digitale collegekaart. Deze is geldig wanneer je een afgeronde inschrijving hebt bij de Erasmus Universiteit.
Deze digitale collegekaart is een vervanging van en heeft dezelfde functionaliteiten als de voormalige plastic kaart en geldt als officiële legitimatie op de campus; het is daarom verplicht om je pasfoto te uploaden bij je eerste inschrijving aan de EUR. Let op: je kunt je digitale collegekaart echter niet gebruiken als legitimatie bij een tentamen. Hiervoor kun je gebruiken je paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of je rijbewijs.

Je kunt je foto uploaden in Osiris student . Log in met je Erna-account en upload bij personalia je foto.
Let op! Zonder foto kan je inschrijving niet afronden.

Als je om een bijzondere en gegronde reden toch een plastic kaart nodig hebt, kunnen wij bij uitzondering een plastic kaart verstrekken. Dien hieronder je gemotiveerde aanvraag in en dan nemen wij je aanvraag in behandeling. Je kunt alleen een kaart aanvragen, wanneer je inschrijving volledig afgerond is. Aanvragen van onafgeronde inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. De plastic kaart wordt eenmalig verstrekt. Bewaar hem dus goed!

LET OP: Zolang de lockdown maatregelen in Nederland van kracht zijn, is het niet mogelijk collegekaarten te printen en versturen!

Je ontvangt elk jaar een bewijs van inschrijving

Nadat je inschrijving is afgerond verandert de status van je inschrijving in Studielink naar ‘ingeschreven’ en kan je je bewijs van inschrijving downloaden in Osiris student.

Een bewijs van inschrijving kun je gebruiken voor organisaties (bijv. een verzekeringsmaatschappij, bank) die daarom vragen. Je kunt gemakkelijk een extra bewijs van uitschrijving downloaden en printen via Osiris student.

Let op: het bewijs van inschrijving vermeldt voor cursisten bij de inschrijfvorm altijd ‘voltijd’. Als jij ingeschreven staat als deeltijd cursist, dan staat dit niet op je inschrijfbewijs. Uiteraard staat de inschrijfvorm wel goed vermeld in ons inschrijfsysteem.

Wat kun je met de digitale collegekaart?

  • Je digitale collegekaart is je lenerspas bij de universiteitsbibliotheek.
  • Wanneer je gebruik wilt maken van een studieplek moet je je digitale collegekaart laten zien
  • Bij de toegang tot colleges kan er naar je digitale collegekaart gevraagd worden.