Welkom
Nieuwe studenten

Rechtsgeleerdheid deeltijd

Belangrijke data

  • Aanmelddeadline: 1 mei 2018
  • Startbijeenkomst: vrijdag 31 augustus 14.00 uur - 17.00 uur
  • Start collegejaar: vrijdag 7 september 2018

Aanmelding

De deadline om aan te melden was uiterlijk 1 mei 2018 en is dus inmiddels verstreken. Je kunt je nog alleen aanmelden als:

  • je je voor uiterlijk 1 mei hebt aangemeld voor een andere studie in het Hoger Onderwijs;
  • je een negatief BSA hebt ontvangen van je huidige studie;
  • je kunt starten als hogerejaars (vrijstelling 1e jaar op basis van een wopropedeuse of een afgeronde bachelor hbo-recht).

Alle andere aanmeldingen worden afgewezen.

Mits je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld via StudieLink dien je er zorg voor te dragen dat jouw inschrijving voor 31 augustus volledig is en alle acties zijn ondernomen. Houd daarnaast ook jouw “To Do-lijst” op Studielink in de gaten. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) communiceert via deze weg als er acties moeten worden ondernomen.

Wil het niet lukken om de inschrijving compleet te maken of heb je andere vragen, aarzel niet om contact met het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) op te nemen via 010 408 23 23. Houd hierbij je studentnummer bij de hand.

Aanmelding op basis van een hbo-propedeuse

Als je je inschrijft op basis van een door jou behaalde propedeuse van een hbo-opleiding moet je deze voor 31 augustus 2018 hebben afgerond. Daarentegen dient je aanmelding via StudieLink te allen tijde uiterlijk 1 mei 2018 te zijn gedaan.

Als je jouw propedeusediploma voor 31 augustus 2018 nog niet in je bezit hebt, dan kan je ook een verklaring van jouw hogeschool of een cijferlijst waaruit blijkt dat je alle 60 studiepunten behaald hebt, opsturen. Deze verklaring of cijferlijst dient wel ondertekend te zijn door de onderwijsinstelling waar je jouw propedeuse hebt behaald!

Een scan van jouw propedeusediploma/verklaring/cijferlijst stuur je naar het Centraal Bureau Inschrijvingen via cbi@oos.eur.nl onder vermelding van: naam, studentnummer en de te volgen studie.

Uitschrijven

Ben je onverhoopt niet in staat om aan de opleiding te beginnen, schrijf je dan uit via Studielink. Meld dit ook via studievoorlichting@law.eur.nl, zodat je ook geen e-mailberichten over de studie meer ontvangt.

Rooster

Als deeltijdstudent studeert u in de bachelorjaren in hetzelfde tempo als een voltijdstudent. Dit wil zeggen dat u 8 vakken per jaar volgt. Een studiejaar bestaat uit 8 blokken en 1 blok bestaat uit 5 weken. In 4 daarvan volgt u onderwijs en in week 5 legt u het tentamen af. U kunt uitgaan van een studieduur van vijf jaar, te weten drie jaar voor de bacheloropleiding en twee jaar voor de masteropleiding.

Het onderwijs wordt gedurende de bacheloropleiding enkel op vrijdagmiddag aangeboden (tussen 13.00 - 17.00 uur). Tentamens kunnen op een andere dag dan vrijdagmiddag plaatsvinden.

Studiebelasting

Gemiddeld is de deeltijdstudent 20 uur per week bezig met de studie, dit is exclusief colleges. Echter, dit is slechts een gemiddelde. De tijdsbesteding verschilt veel per student. Dit komt onder meer door de voorkennis die de student heeft, de ervaring met studeren en zelfdiscipline. 

Literatuurlijst

Een deel van de literatuur dient verplicht aangeschaft te worden. Hieronder wordt de literatuurlijst van de opleiding Rechtsgeleerdheid 2017-2018 weergeven ter indicatie voor volgend collegejaar. De literatuurlijst verschilt per collegejaar en zal voor de start van collegejaar 2018-2019 bekend worden gemaakt.

BlokVakuitgeverTitel & Auteur
1.1Inleiding rechtwetenschapBoom Juridische Uitgevers

Recht in context (5e druk)
H.S. Taekema , A.M.P. Gaakeer, M.A. Loth, vijfde druk

Juridische methoden (4e druk)
Kloosterhuis

1.2Inleiding privaatrechtKluwer

Compendium van het Nederlands vermogensrecht (13e druk)
Jac. Hijma en M.M. Olthof

Zwaartepunten van het vermogensrecht (10e druk)
O.K. Brahn, W.H.M. Reehuis

1.3Rechtsgeschiedenis

Boom Juridische Uitgevers
 

Kluwer
 

Kluwer
 

Ars Aequi Cahiers
 

Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht (1e druk)
W.J. Zwalve

Geleerd recht (6e druk)
G.C.J.J. van den Bergh

Vergelding en vergoeding (4e druk)
R. Feenstra, L.C. Winkel

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum (2e druk)
G.E. van Maanen

1.4Inleiding strafrechtArs Aequi LibriCapita strafrecht (7e druk)
P.A.M. Mevis
1.5Inleiding staats- en bestuursrechtKluwer

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk (7e druk)
T. Barkhuysen, C. de Kruif

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht (18e druk)
A.D. Belifante en J.L. de Reede

1.6Introduction to International and European Union Law Voorgeschreven literatuur volgt.
1.7Inleiding fiscaal recht

Boom Juridische Uitgevers

Kluwer / SDU

Hoofdzaken belastingrecht (19e druk)
O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verder en J.L. van de Streek (red.)

Pocket Belastingwetten 2018

1.8Rechtssociologie

Boom Juridische Uitgevers

Ars Aequi Libri

Actie en reactie, Een inleiding in de rechtssociologie (3e druk)
N.J.H. Huls

Recht van onderop (1e druk)
Marc Hertogh en Heleen Weyer

Wettenbundels

Wettenbundels zijn onmisbaar tijdens je studie en tentamens en moet je aanschaffen. Je kunt de keuze maken tussen een Kluwer Collegebundel of een VNW. Bovendien moet je naast de reguliere wettenbundels tevens beschikking te hebben over de Pocket Belastingwetten editie 2018 (Kluwer) of de fiscale wetseditie van SDU editie 2018, voor het vak Inleiding fiscaal recht (blok 1.7).
 
De wettenbundels kun je eenvoudig en snel, met 5% korting aanschaffen via je studievereniging:

Rechtsgeleerdheid: JFR (Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam)Opent extern
Fiscaal recht: R.F.V. Christiaanse-TaxateurOpent extern

De korting geldt alleen wanneer je lid bent/wordt van je studievereniging.

Je kunt de wettenbundel ook bij de reguliere boekenhandel of de websites van de uitgevers (Kluwer en SDU) bestellen en kopen.

Wijze van bestellen 

Deze literatuur kan het komend collegejaar digitaal of in hard-copy worden aangeschaft. De boeken kun je via de websites van de uitgevers, Studystore of via de reguliere boekhandels bestellen.

Uiteraard zal alle literatuur van Erasmus Law College net als het voorafgaande jaar beschikbaar worden gesteld in het Studielandschap. Het Studielandschap is op werkdagen van 09.00 t/m 19.00 uur geopend. Een deel van de literatuur is ook te vinden in de UB.

Bindend studieadvies

Als deeltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 37,5 ECTS van het eerste jaar (B1) halen. Het aantal ECTS wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.

Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving moet je het gehele eerste jaar (B1, 60 ECTS) van de opleiding hebben gehaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.

Compensatieregeling

Eerste jaar van inschrijving: In het eerste jaar van inschrijving mag je een of meer afgeronde vijven compenseren met andere behaalde cijfers (een 7 of hoger) voor het tentamens van het B1. Dit mag enkel als aan het einde van het eerste jaar van inschrijving het gemiddelde ten minste (dus onafgerond) een 6,0 is voor vijf B1 vakken (37,5 ECTS). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. 

Tweede jaar van inschrijving: In het tweede jaar van inschrijving mogen een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) worden gecompenseerd met andere behaalde cijfers, mits dit aan het eind van het tweede jaar van inschrijving leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een 6,0 (niet afgerond), berekend over de resultaten van alle B1 onderdelen (60 ECTS). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is.

Herkansingen

In het eerste jaar van de opleiding heb je in totaal twee herkansingen. In januari mag maximaal een onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst, in juli mag maximaal een onvoldoende uit blok 3 t/m blok 8 worden herkanst. 

Vrijstellingen

Indien je in het bezit bent van een hbo-rechten diploma, krijg je voor het eerste jaar vrijstellingen. Je begint dan in jaar twee van de opleidingen. Deze vrijstellingen worden niet automatisch verleend, maar moeten worden aangevraagd bij de examencommissie. Het duurt enkele weken voordat de examencommissie jouw verzoek heeft behandeld, dus dien je verzoek zo snel als mogelijk in.

Kom je in aanmerking voor de vrijstellingen, laat dit dan ook weten aan de studievoorlichters. Dit kan door een mailtje te sturen naar studievoorlichting@law.eur.nl.

Let op! Studenten met een hbo-diploma MER, SJD of een andere hbo-diploma komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studievoorlichters:

Hans Kroon, Thomas Potma of Lara de Jong.

Tel: 010 408 1571
E: 
studievoorlichting@law.eur.nl

Wij kunnen je sneller en makkelijker helpen als jij je studentnummer bij de hand hebt.