Toelating via colloquium doctum (CD)

Tinbergen gebouw

Als je een bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wilt volgen en niet in het bezit bent van een diploma dat directe toegang tot toelating tot deze opleiding geeft, kun je alsnog toelaatbaar worden na een positieve beoordeling van deelcertificaten (CD). 

Colloquium Doctum

Wanneer je (vóór 1 september van het betreffende collegejaar) 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je op grond van art. 7.29 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire studie worden toegelaten als je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

Aanleveren deelcertificaten kan tot 1 augustus in verband met de verwerkingstijd die we nodig hebben voor aanvang van het nieuwe collegejaar.
LET OP  voor bepaalde opleidingen met Numerus Fixus/selectie opleidingen geldt een afwijkende datum voor inschrijven en het aanleveren van de certificaten.
Te weten Psychologie en IBCOM, International Psychologie, Criminologie en Geneeskunde. Hiervoor verwijzen we je door naar de website.

Procedure

 • Je komt voor toelating via het colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • De EUR neemt geen eigen toetsen af. Je dient de benodigde certificaten zelf te behalen, bijvoorbeeld via het behalen van vwo-certificaten via de Staatsexamens (je kunt je hiervoor tot 31 december voorafgaand aan het collegejaar waarin je wil beginnen aanmelden). Meer informatie over de Staatsexamens is hier en hier te vinden.
 • Certificaten zijn ook te behalen via OMPT, Centrale Commissies Voortentamens CCVX en Boswell Beta (Certificaten Boswell Beta worden door de opleiding Geneeskunde niet geaccepteerd)
 • Informatie over de benodigde certificaten per opleiding vind je verderop op deze pagina.
 • Heb je na het lezen van de website nog vragen over de benodigde certificaten of resultaten, neem dan contact op met de betreffende opleiding.

 • Stuur hiervoor een e-mail of vul een contactformulier in (zie hieronder hoe je de opleiding van jouw keuze kunt benaderen, liefst voor 1 april) met daarin:
  • Je studentnummer van de EUR;
  • Eventuele vooropleidingen;
  • Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO, of een gewaarmerkte kopie van de opleiding waar je de deelcertificaten behaald hebt.
 • Wanneer is vastgesteld dat je over de benodigde (gewaarmerkte) certificaten beschikt en toelaatbaar geacht wordt, ontvang je hierover bericht.

Als je op tijd ook aan de rest van de inschrijfvoorwaarden hebt voldaan, kun je starten met de opleiding.

Overzicht van CD toetsen per opleiding:

Voor toelating tot de opleiding Bestuurskunde op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 (Wiskunde C) (Bij OMPT betreft dit test OMPT-E)

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Bedrijfskunde op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

Engels:

 • VWO-deelcertificaat Engels met minimaal een 7.0 of;
 • Een van de volgende gestandaardiseerde examens Engels:
  • TOEFL (iBT): minimale totaalscore 80, minimale subscore 18 (Reading & Listening), 20 (Speaking) en 21 (Writing)
  • IELTS: minimum totaalscore 6.5, minimum subscore 6.0 (Reading, Listening, Speaking and Writing)
  • Cambridge: Totale score en subscores van 170 (B2 proficiency)
  • International Baccalaureate Certificate Engels A SL min 5, Engels A HL min 4 of Engels B HL 5.

Wiskunde:

 • VWO-deelcertificaat wiskunde A met minimaal 7.0 of wiskunde B met minimaal 6.0 of;
 • OMPT-A examen met een minimale score van 70% of;
 • Boswell Beta wiskunde A examen met minimaal 7.0, wiskunde B examen met minimaal 6.0 of;
 • CCVX-wiskunde A examen met minimum 7.0 of wiskunde B examen met minimaal 6.0 of;
 • Korteweg de Vries wiskunde A examen met minimaal een 7.0, wiskunde B examen met minimaal een 6.0.

Nederlands:

 • VWO-deelcertificaat Nederlands met minimaal een 7.0.

Meld je aan via RSM-contactformulier

 • Voor toelating tot de opleiding Criminologie op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 
 •  
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde C (Bij OMPT betreft dit test OMPT-E)
 • Geschiedenis niveau 2
 •  
 • Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Econometrie en Operationele Research op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde B (Bij OMPT betreft dit test OMPT-D die met minimale score van 75% moet worden behaald) 
 • Economie

Meld je aan via ESE-contactformulier

Voor toelating tot de opleiding Economie en Bedrijfseconomie op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands
 • Engels, 
 • Wiskunde A, minimaal cijfer 7,5 (OMPT), of 
 • Wiskunde B, minimaal cijfer 6,5 (OMPT)
 • Economie

Meld je aan via ESE-contactformulier

Voor toelating tot de opleiding Filosofie op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde C (OMPT-E), óf 
 • Geschiedenis niveau 1 (keuze kandidaat) 

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Fiscaal Recht op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
 • Geschiedenis niveau 2

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Fiscale Economie op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde A (OMPT) minimaal cijfer 7,5)
 • Economie

Meld je aan via ESE-contactformulier

Voor toelating tot de opleiding Geneeskunde op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Wiskunde A of Wiskunde B

Let op: Zie hier voor meer informatie over het colloquium doctum voor de opleiding Geneeskunde.

Voor toelating tot de opleiding Geschiedenis op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands (cijfer 6 of hoger)
 • Engels (cijfer 6 of hoger)
 • Geschiedenis (cijfer 6 of hoger)

Meld je aan via e-mail

Gezondheidswetenschappen (Bachelor) (iBMG)

Voor toelating tot de opleiding Gezondheidswetenschappen op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde C (OMPT-E)

Meld je aan via  e-mail

Voor toelating tot de opleiding International Bachelor Arts & Culture Studies (IBACS) op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Nederlands (cijfer 6 of hoger)
 • Engels (cijfer 6 of hoger)
 • Geschiedenis (cijfer 6 of hoger)

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding International Bachelor Communication & Media (IBCOM) op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist: 

 • Engels (cijfer 7 of hoger) 
 • Geschiedenis (cijfer 6 of hoger)
 • Wiskunde A (6 of hoger) 

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding International Bachelor History op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands (cijfer 6 of hoger)
 • Engels (cijfer 6 of hoger)
 • Geschiedenis (cijfer 6 of hoger)

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Liberal Arts & Sciences op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Pedagogische Wetenschappen op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands
 • Engels 
 • Wiskunde C (OMPT-E)

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Psychologie op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde C (OMPT-E)

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Rechtsgeleerdheid op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands (Wij accepteren geen NT2-II diploma voor Nederlands, alleen CNaVT C1)
 • Engels
 • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
 • Geschiedenis niveau 2

Meld je aan via e-mail

Voor toelating tot de opleiding Sociologie op grond van het Colloquium Doctum zijn VWO-deelcertificaten van de volgende vakken vereist:

 • Nederlands
 • Engels 
 • Wiskunde C (OMPT-E)

Meld je aan via e-mail

Vragen?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen