Law & Markets

Ons department Law & Markets draagt bij aan kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek ten aanzien van de juridische en interdisciplinaire aspecten van de wetten en regelgevingen voor economische partijen. Wij dragen met ons innovatieve onderwijs en onderzoek bij aan de internationale wetenschappelijke community en uiteraard de jurist van de toekomst.

Nieuws

Abby Onencan is presenting

Onderzoekers van Erasmus School of Law bespreken Open Science en maatschappelijke impact

Ter ere van de EUR Open and Responsible Science Award voor Societal Engagement van Abby Onencan bespraken onderzoekers Open Science en maatschappelijke impact.

Ministers houden jarenlang onterecht een verbod op de uitstoot van giftige stoffen tegen

Volgens hoogleraar Alessandra Arcuri en promovendus Abdurrahman Erol stoten binnenvaartschepen al jaren onterecht giftige en kankerverwekkende stoffen uit.
A photo of Aleksandra Arcuri

Alessandra Arcuri herbenoemd tot hoogleraar Internationaal Economisch Recht

Alessandra Arcuri is per 1 september 2022 herbenoemd tot hoogleraar Internationaal Economisch Recht aan Erasmus School of Law.
Leonie Reins

Leonie Reins benoemd tot hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid

Leonie Reins benoemd tot hoogleraar Publiekrecht en Duurzaamheid
Fabian Amtenbrink

Is uitbreiding van de EU nodig voor een sterke positie op het wereldtoneel?

Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie, reflecteert op de economische en militaire betekenis van de EU voor haar lidstaten.

Buitenlandse directe investeringen in strategische sectoren onder de loep

Pim Jansen, universitair hoofddocent Publiekrecht aan Erasmus School of Law, duidt een aantal vergaande ontwikkelingen op het gebied van FDI-screening.
Fabian Amtenbrink

Hoogleraar EU-recht sceptisch over snelle toelating Oekraïne tot de EU

Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie, legt uit waarom hij een snelle toetreding tot de EU door Oekraïne onwaarschijnlijk acht.
Evert Stamhuis

Het reguleren van Artificiële Intelligentie blijft een uitdaging

Evert Stamhuis, hoogleraar Law & Innovation aan Erasmus School of Law, licht de uitdagingen van de ontwerp EU-Verordening Artificiële Intelligentie toe.

Van coalitiecultuur naar raadscultuur

Lianne van Kalken, wetenschappelijk docent Staatsrecht aan Erasmus School of Law, licht het verschil tussen gemeentelijke coalitie- en raadsakkoorden toe.
Evert Stamhuis

De schaduwzijde van de slimme speaker

Evert Stamhuis, hoogleraar Law & Innovation aan Erasmus School of Law, legt de impact en gevolgen van de slimme speaker uit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen