Law & Markets

Ons department Law & Markets draagt bij aan kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek ten aanzien van de juridische en interdisciplinaire aspecten van de wetten en regelgevingen voor economische partijen. Wij dragen met ons innovatieve onderwijs en onderzoek bij aan de internationale wetenschappelijke community en uiteraard de jurist van de toekomst.

Nieuws

Is uitbreiding van de EU nodig voor een sterke positie op het wereldtoneel?

Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie, reflecteert op de economische en militaire betekenis van de EU voor haar lidstaten.

Buitenlandse directe investeringen in strategische sectoren onder de loep

Pim Jansen, universitair hoofddocent Publiekrecht aan Erasmus School of Law, duidt een aantal vergaande ontwikkelingen op het gebied van FDI-screening.

Hoogleraar EU-recht sceptisch over snelle toelating Oekraïne tot de EU

Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie, legt uit waarom hij een snelle toetreding tot de EU door Oekraïne onwaarschijnlijk acht.

Het reguleren van Artificiële Intelligentie blijft een uitdaging

Evert Stamhuis, hoogleraar Law & Innovation aan Erasmus School of Law, licht de uitdagingen van de ontwerp EU-Verordening Artificiële Intelligentie toe.

Van coalitiecultuur naar raadscultuur

Lianne van Kalken, wetenschappelijk docent Staatsrecht aan Erasmus School of Law, licht het verschil tussen gemeentelijke coalitie- en raadsakkoorden toe.

De schaduwzijde van de slimme speaker

Evert Stamhuis, hoogleraar Law & Innovation aan Erasmus School of Law, legt de impact en gevolgen van de slimme speaker uit.

Verenigd Koninkrijk ontvangt hoge rekening van de EU na ontoereikende douanecontroles

Martijn Schippers, universitair docent Douanerecht aan Erasmus School of Law, licht een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU toe.

Kan Rusland westerse bedrijven nationaliseren?

Alessandra Arcuri, hoogleraar Internationale Handel en Investeringsrecht aan Erasmus School of Law, legt uit wat bedrijven tegen nationalisatie kunnen doen.

“Snelle toetreding tot Europese Unie voor Oekraïne zeer onrealistisch”

Oekraïne wil zich aansluiten bij de EU, maar Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie, stelt dat toetreding op korte termijn onrealistisch is.

Het Vis Moot avontuur van het 2022 Erasmus team

Zoals ieder jaar heeft Erasmus School of Law zes studenten uit haar masteropleidingen geselecteerd voor de Willem C. Vis Moot competition.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen