Law & Tax

Het fiscale recht is een relevant en dynamisch vakgebied dat meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen. Ons departement Law & Tax, en dus het fiscale onderwijs en onderzoek van Erasmus School of Law, beweegt met die dynamiek mee op organische wijze , aan de ‘voorkant’ van maatschappelijke ontwikkelingen en pakt kansen waar passend, opportuun en relevant.

Nieuws

“Het is nu of nooit voor een discussie op EU-niveau over het minimumbelastingtarief.”

Maarten de Wilde legt in een interview met Wolters Kluwer toe waarom het nu of nooit is voor een discussie op EU-niveau over dit minimumbelastingtarief.

Ongelijkheid in pensioenen en erven in Nederland

Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht, was te gast bij het programma Scheefgroei, waar ze sprak over pensioenen en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Het nieuwe kabinet wil consumptiegedrag gaan sturen, “maar kijk dan ook naar goede btw- en accijnswetgeving”

Onderzoeker Ilona van den Eijnde en universitair docent Martijn schreven een blog over het sturen van consumptiegedrag door belastingwetgeving.

Taal is een kostbaar bezit, dus vergeet het Fries niet

Sigrid Hemels en Wibren van der Burg spreken in de Leeuwarder Courant over de rol van Friese taal binnen het (belasting)recht.

Btw-vrijstellingen - Be careful what you wish for ….

Recentelijk schreef Liesbeth Metzemaekers-Beks, docent Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law, een blog over de paradox van btw-vrijstellingen.

Het fiscale ‘algemeen belang’ begrip moet politiek neutraal blijven

Sigrid Hemels stelt in het FD dat het fiscale ‘algemeen belang’ begrip politiek neutraal moet blijven worden ingevuld.

Is de huidige aanpak van belastingfraude in Nederland juridisch houdbaar?

Recent verdedigde Claire Hofman, universitair docent, haar proefschrift over het duale systeem van sanctionering van fiscale fraude.

Fiscaliteit als oplossing voor al uw problemen

Recentelijk schreef Ilona van den Eijnde een blog over de verdere groei aan leefstijlbelastingen en de mogelijke gevolgen voor de maatschappij.

Maarten de Wilde over het historische G7-akkoord

Maarten de Wilde, hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan Erasmus School of Law, reageert op het G7-akkoord voor een minimumbelastingtarief voor bedrijven.

Skandia, Danske Bank en kogelvissen…

Onlangs heeft mr. Liesbeth Metzemaekers, universitair docent belastingrecht bij Erasmus School of Law, een opiniërende blog geschreven over het Skandia-arrest.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen