Ons onderzoek

Law & Tax

Fiscale autonomie en haar grenzen

Voor onderzoekers die zich met het belastingrecht bezighouden, is het van belang om niet alleen aan het wetenschappelijke discours deel te nemen, maar om de verworven kennis ook met de samenleving te delen. Door middel van vakpublicaties en deelname aan seminars richten de onderzoekers zich op praktijkfiscalisten werkzaam bij onder meer de rechterlijke macht, de adviespraktijk, de Belastingdienst, de fiscale advocatuur en het Ministerie van Financiën. Het contact met het bredere, niet-fiscale publiek is diverse malen gemaakt door optredens in nationale en zelfs internationale media en het verzorgen van lezingen. Op deze wijze geven de onderzoekers niet alleen invulling aan hun wetenschappelijke taak, maar ook aan hun maatschappelijke opdracht.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma.

Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Het ESBL verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

Meer informatie over het studiecentrum.

European Fiscal Studies

European Fiscal Studies (EFS), Erasmus University Rotterdam is a partnership between the tax departments of the Erasmus University Rotterdam’s Schools of Law and Economics. EFS has been a leading education and research institute on the impact of international and European law on taxation and customs for over 25 years.

Its work covers indirect taxes, including VAT and customs duties, and also direct taxes, with a focus on individual, corporate and source taxation in a European and international context. As well as regularly hosting academic symposia, conferences and lectures, EFS offers a wide range of post-master programmes and summer courses.

More information about EFS.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen