prof.mr. S.D. Lindenbergh

prof.mr. S.D. Lindenbergh
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-010
Telephone
+31 10 4082603
Email
lindenbergh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • S.D. Lindenbergh (2016). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2015). Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & A.J. Akkermans (2014). Ervaringen met verhaal van schade. (Civilologie, deel 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Van smart naar geld, Ervaringen van slachtoffers van letselschade. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, A.L.M. Keirse, M.B.M. Loos & A.J. Verheij (2012). Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & G.E. Van Maanen (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?, Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2009). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld, tien jaar later. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (3e druk) (Monografieën nieuw BW. B-serie, 34). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2018). Smartengeld anno 2018. In M. Donkerlo (Ed.), Smartengeld. Den Haag: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2018). -. In Benedict Winger, Ernst Karner & Ken Oliphant (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol III, Essential Cases on Misconduct (pp. pages in several parts of the book). Berlijn: De Gruyter
    • S.D. Lindenbergh & J.K. Stam (2017). Kwalitatieve aansprakelijkheden van Afdeling 6.3.2 BW, over steken en patronen. In M.TH. Beumers, C.C. De Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol & L.S.A. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 239-244). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • S.D. Lindenbergh (2017). Bank, boos, blij, bedroefd, Enkele opmerkingen over vermogensrechtelijke aspecten van beëindiging van kredietrelaties. In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 243-250). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas & S.D. Lindenbergh (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU
    • S.D. Lindenbergh (2016). Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat. In T. Hartlief & M.G. Faure (Eds.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 177-185). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2016). Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz). In W.H. Van Boom e.a. (Ed.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 307-312). Deventer: Kluwer
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Case studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (Cambridge Studies in International and Comparative Law) (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2015). Case Studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh (2015). Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • S.D. Lindenbergh (2014). Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel. In G.-R. de Groot & e.a. (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239-252). Deventer: Kluwer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid (reprint Gedrag en Privaatrecht I, 2008). In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In C.J.M. Klaassen & J. Spier (Eds.), Abstracte schadeberekening (pp. 1-31). Deventer
    • S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2012). De prijs van vertraging, Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom. In Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak (pp. 367-379). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2012). Damages (in tort). In J. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition (pp. 286-294). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2012). Employers' liability and workers' compensation: The Netherlands. In Ken Oliphant & Gerhard Wagner (Eds.), Employers' liability and workers' compensation, Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, Vol 3) (pp. 351-368). Berlin/Boston: Walter de Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • D.H. de Witte & S.D. Lindenbergh (2010). Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), 40 jaar practicum, rondom onroerend goed (pp. 159-167). Deventer: Kluwer juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2010). Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order? In M. Faure & A. van der Walt (Eds.), Globalization and Private Law, The way forward (pp. 367-382). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijk beinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf legal Publishers
    • N.J.H. Huls, W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Ore stabit. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (pp. 573-581). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & P.P.M. van Kippersluis (2009). Non pecuniary losses. In Michael Faure (Ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics, Vol. 1 (pp. 215-227). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 147-156). Den Haag: SDU
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. In G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (Eds.), Serie Recht en Praktijk. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanden (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 1-14). Deventer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy. In Katja Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (pp. 93-101). Oxford: Hart Publishing
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2007). Inleiding. In W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (Eds.), Privaatrecht ondersteund - doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge meesters) (pp. 1-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tijd en schade. In J. Hulsman (Ed.), Tijd is geld (pp. 109-121). Zeist: Uitgeverij Kerckebosch
    • S.D. Lindenbergh (2006). Kosten bij verhaal krachtens subrogatie. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 321-331). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Damages (in tort). In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 234-241). Cheltenham: Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2006). The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands. In T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (pp. 97-128). Leiden: Nijhoff
    • S.D. Lindenbergh (2005). Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims. In M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims : a comparative study of and guide to: compensation in fatal accident cases, redress protection of secondary victims, bystanders and third parties, limitation law in fatal accident cases, compensation under the European Court of Human Rights, applicable law and jurisdiction, harmonisation (pp. 405-438). St. Albans: XPL publishing
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Smartengeld anno 2016. In M. Donkerlo & C.W. Lutgert (Eds.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 5-7). Den Haag: ANWB
    • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Eds.), Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters, deel 15) (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh & H.T.h. Vos (2011). Country report the Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol & R. Zimmerman (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2: Essential vases on damage (pp. diversen). Berlin: De Gruyter
    • A.S. Oude Hergelink & S.D. Lindenbergh (2010). Annotatie Commissie Gelijke Behandeling 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht. In C. Forder (Ed.), Oordelenbundel 2009 (pp. 357-363). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
    • S.D. Lindenbergh, W. Dijkshoorn & N.J.H. Huls (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Zakelijke rechten, Burenrecht. In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Schadevergoeding, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Wet en rechtspraak (p. 453-461, 468-479, 493-495, 543-548). In A.C. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (pp. 453-548). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevergoeding, bewerking losbladige, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Bewerking losbladige Zakelijke Rechten (burenrecht). In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Smartengeld: ontwikkeling en stilstand. In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). 's-Gravenhage: ANWB
    • G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (Ed.). (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Deventer: Kluwer
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HR. (2017, december 15), NJ 2018-193
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HR. (2017, november 24), NJ 2018-153
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HR. (2017, oktober 27), NJ 2018-152
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, juni 21), NJ 2018-125
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, februari 16), NJ 2018-123
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HR. (2017, december 15), NJ 2018-209
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HR. (2017, september 15), NJ 2018-164 en 165
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, november 25), NJ 2017-113
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, oktober 4), NJ 2017-89
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, september 27), NJ 2017-88
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-112
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, december 23), NJ 2017-133
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 10), NJ 2017-134
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 24), NJ 2017-139
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 14), NJ 2017-140
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HvJEU. (2016, september 20), NJ 2017-349
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-262
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 5), NJ 2016-159, (Michielse/Reusel-De Mierden).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 10), NJ 2016-126, (Hunter Douglas/Verbruggen).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, november 19), NJ 2016-133, (X/London). ECLI:NL:GHSHE:2013:5452
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 27), NJ 2016-138, (M/Vossen Laboratories).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 18), NJ 2016-166, (Staat/Habing).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 29), NJ 2016-167, (A/F). ECLI:NL:HR:2016:147
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (R/M).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 12), NJ 2015-366, (Achmea/Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (Rijnja/Meerdink-Serbanescu). ECLI:NL:HR:2014:2740[go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 30), NJ 2015-377, (Staatsloterij/Loterijverlies). ECLI:NL:HR:2015:178
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 26), NJ 2015-84, 13/04192, (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:2797[go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, mei 23), NJ 2014-387, (Annotatie bij Hoge Raad 23 mei 2014 M/ Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), NJ 2014-406, (Annotatie bij Hoge Raad 13 juni 2014 Fa Med/Wouterse).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-september, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642. ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 14), NJ 2013-236, 11/02838, (Hoge Raad 14 december 2012). p.2716-2740.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), NJ 2013-237, 11/05496, p.2740-2762.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 1), Ars Aequi 2012-, (Esmilo/Medic). p.740-743.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), Ars Aequi 2012-, (Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever (TNT Post/Wijenberg en De Rooyse Wissel/Hagens)). p.204-211.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 29), Ja 2012-147, p.813-814.
   • S.D. Lindenbergh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ars Aequi 2011-, LJN BN6236, (Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak). p.208-213.
   • S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2011). Noot bij: HR. (2010, december 24), Ars Aequi 2011-, AA20110720, (Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband: deel 2). p.720-725.
   • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 9), TVP 2010-1, LJN BI8583, (Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen). p.17-22.
   • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 5), Ars Aequi 2010-3, (Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding (LJN: BH2815 (De Treek/Dexia), LJN: BH2811 (Levob/Bolle), LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon))). p.188-196.
   • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, juli 11), MvV 2008-, RvdW 2008, 724, (Abstractie bij overlijdensschade). p.235-239.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 1), Ars Aequi 2008-oktober, RvdW 2008, 178, (Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal). p.735-742.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 9), Ars Aequi 2008-, (Olie op het vuur, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). p.358-361.
   • S.D. Lindenbergh (2007). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2007, april 25), Mediaforum 2007-17, (Schade aan reputatie (De Jong en Wittermans/De Hond)).
   • S.D. Lindenbergh & W. Dijkshoorn (2007). Noot bij: HR. (2007, september 21), MvV 2007-, (Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld, annotatie HR 21 september 2007, RvdW 2007, 789). p.252-256.
   • S.D. Lindenbergh (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 31), Ars Aequi 2006-10, (Longkanker door asbest en/of roken: proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband). p.736-741.
   • S.D. Lindenbergh (2013, maart 7). Heb je recht op smartengeld als je in een coma ligt en niks voelt? NJB Blog. NRC Handelsblad
   • S.D. Lindenbergh (2018, januari 1). Interview in het item 'Tranen met duiten’: hoogte smartengeld stijgt’. onbekend, EenVandaag.
   • S.D. Lindenbergh (2017, mei 9). Voordracht 'Actualiteiten personenschade'. Utrecht, Grotius Opleiding.
   • S.D. Lindenbergh (2017, februari 23). Voordracht 'Tranen met duiten'. Rotterdam, Vereniging Young Professionals in Personal Injury.
   • S.D. Lindenbergh (2017, januari 4). Voordracht. Utrecht, Cursus specialisatieopleiding advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2017, februari 9). Voordracht 'Werkgeversaansprakelijkheid'. Rotterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 3). Voordracht 'Het landschap van schadeverhaal'. Den Haag, Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 7). Lunchlezing 'Verzilveren van letselschade'. Den Bosch, Gerechtshof Den Bosch.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 10). Oppositie promotie Thy Pham. Rotterdam, EUR.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Voorzitter expertmeeting Zorgschade. Den Haag, De Letselschade Raad.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Lezing 'Compensatie, genoegdoening, erkenning'. Universiteit Leiden, Studiegezelschap Suum Cuique, Universiteit Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (2017, mei 11). Voordracht A'ctualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Den Bosch, Holla Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2017, mei 17). Voordracht 'Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Dalfsen, Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2017, juni 21). Voordracht expertmeeting Zorgschade. Apeldoorn, Achmea Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2017, juni 30). Voordracht 'Compensatie van personenschade in en buiten rechte'. Utrecht, Summerschool Victimology.
   • S.D. Lindenbergh (2017, september 8). Voordracht Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2017, oktober 12). Deelname (op uitnodiging) aan expertmeeting Schade na een terroristische aanslag. Den Haag, Ministerie van Veiligheid & Justitie.
   • S.D. Lindenbergh (2017, november 8). Voordracht 'Schade en schade van derden'. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'Schadevergoeding of genoegdoening'. Amsterdam, Gastcollege UvA.
   • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'De toekomst van de lestelschade'. Zeist, De Letselschade Raadsdag.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 8). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Amsterdam, Voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016, maart 3). The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands. London, Voordracht British Institute of International and Compative Law.
   • S.D. Lindenbergh (2016, mei 24). Culturen van letselschadeafwikkeling. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, Voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer.
   • S.D. Lindenbergh (2016, juni 1). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Nijkerk, Voordrecht Vereniging van Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2016, juni 20). Verzilveren van letselschade, een reflectie. Wormer, Voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland.
   • S.D. Lindenbergh (2016, mei 17). Cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Grotius, Den Dolder, Specialisatieopleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 9). Schade en schade van derden. Grotius, Den Dolder, Voordracht Specialisatieopleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 21). Voordracht 'Tranen met duiten'. Amsterdam, Gastcollege Universiteit van Amsterdam.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 26). Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016, oktober 10). Vergoeding van personenschade beter dan een loterij? Rotterdam, Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst.
   • S.D. Lindenbergh (2016, november 9). Toekomstvisies op vergoeding van personenschade. Zeist, Voordracht symposium Achmea Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2016, november 25). Verdediging preadvies op 25 en 26 november 2016. Leiden, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.
   • S.D. Lindenbergh (2016, december 6). Noorwegen en Engeland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Voordracht symposium 'Culturen van Letselschadeafwikkeling'.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 12). Werkgeversaansprakelijkheid. Groningen, cursus Noord Nederlandse rechters.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 11). Personal Injury Compensation in The Netherlands: law in the books, law in action. Amsterdam, Norsk Patientskade Ertsatning.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 10). Schade. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 5). 50 jaar Tranen met Duiten. Rotterdam, Nederlands Instituut van Schaderegelaars.
   • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 30). De waarde van tijdschriften voor de rechtswetenschap. onbekend, Universiteit Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 19). Smartengeld verleden, heden, en toekomst. EUR, Rotterdam, De Doelder Dag.
   • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 9). Normering van schadevergoeding in het strafprocesrecht. Utrecht, Symposium Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2015, juni 15). Afscheid prof. dr. R.W.M. Giard. Rotterdam, EUR.
   • S.D. Lindenbergh (2015, mei 20). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Ellecom.
   • S.D. Lindenbergh (2015, april 30). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 9). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Alphen aan den Rijn, LaGro Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2015, april 29). Schade: begrip en gerechtigden. Utrecht, Specialisatieopleiding advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2015, januari 26). Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening? Den Haag, Lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 5). Tranen met duiten. Rechtbank Noord-Holland, cursus.
   • S.D. Lindenbergh (2015, mei 21). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Maastricht.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 10). Het schadebegrip bij beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam, WIJadvocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 13). Non pecuniary loss in The Netherlands: past, present, predictions. Rotterdam, BACT Symposium Non Pecuniary Loss.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 27). Schade vergoeden op weg naar herstel. Apeldoorn, Jaarcongres Personenschade Instituut van Verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2015, april 20). Smartengeld. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR.
   • S.D. Lindenbergh (2011, december 7). Verdediging Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht. onbekend, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 30). Deelname expertmeeting derdenschade Ministerie van Justitie. onbekend, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 25). Ius Commune. Utrecht, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 16). Inleiding expertmeeting smartengeld, PIV, ASP, LR. onbekend, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 4). Psychisch letsel, Lex Lumen. Amsterdam, Voorzitter studiemiddag.
   • S.D. Lindenbergh (2011, juni 21). NOS-journaal en Nieuwsuur. onbekend, Presentatie advies RKK.
   • S.D. Lindenbergh (2011, mei 20). Afscheidssymposium Anthony Ogus. Rotterdam, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, maart 25). Employer's liability. München, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
   • S.D. Lindenbergh (2011, maart 16). Deelname "strafbaarheid veroorzaken psychisch letsel". onbekend, Expertmeeting OM.
   • S.D. Lindenbergh (2017). Key note speech 'Zien is (er)kennen'. Conferentie Niet Aangeboren Hersenletsel: Leeuwarden (2017, september 22).
   • S.D. Lindenbergh (2017). Voordracht 'Bezieling in het recht'. Opening lustrumcongres Lothgenoten: EUR (2017, april 13).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting zorgschade, De Letselschaderaad: Den Haag (2016, oktober 5).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag (2016, september 19).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie: Den Haag (2016, augustus 29).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, februari 18).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, mei 10).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Expertmeeting Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
   • S.D. Lindenbergh (2014). 'Verzilveren van letselschade, wat betekent dat?' Voordracht Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht, deskundige Nieuwsuur.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Grotius specialisatieopleiding Personenschade Utrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht Hoge Raad der Nederlanden, Verhalen van letselschade.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Cursus werkgeversaansprakelijkheid EMN Academy Rotterdam.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Workshop Symposium slachtofferadvocatuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voordracht: 'Shockschade'. Sirius Playground, Universiteit Utrecht: Soesterberg (2013, oktober 18).
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting Smartengeld, De Letselschaderaad.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting medische aansprakelijkheid, verbond van verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Referentschap jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, bespreking preadviezen Smeehuijzen en Van sweewelt.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter symposium Ervaringen van slachtoffers.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter Nationaal aansprakelijkheidsrechtdiner.
   • S.D. Lindenbergh, J. Meyst-Michels & J. Wildeboer (2011). Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Raasveld Symposium: Zeist (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Student Association 'Suum Cuique': Leiden (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2017 t/m ). Chair selection committe 2017 annual recruitment round. EGSL.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2017 t/m 2017). Lid Redactieraad. Position at: Tijdschrift voor Privaatrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2017 t/m 2017). Lid Raad van advies. Position at: De Bureaus.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Oppositie promotie P.W. den Hollander (22 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Oppositie promotie J. van de Bunt (30 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Plv. voorzitter. Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m ). Voorzitter. Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofddocent. Grotius opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofddocent. Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Raadsheer plv.. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Rechter plv.. Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m ). Vaste annotator. Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofdredacteur. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofdredacteur. Tijdschrift Verkeersrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m ). Lid. Bindend Advies Kamer Het Letselhuis.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Lid Raad van Advies. De Bureaus.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2015 t/m 2015). Voorzitter. Position at: Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2015 t/m ). Lid. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2013 t/m 2013). Commissielid. Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2011 t/m 2012). Voorzitter Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam. Stichting Verzekeringsinstituut.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2011 t/m 2011). Advisor. Expertmeeting on relevance of Psychiatric injury in criminal law (16 March 2011).
   • S.D. Lindenbergh (Omrop Fryslân) (2017, dec 01). Deelname aan een documentaire op NPO 2 als onderdeel van de serie Teken fan libben. [televisie-uitzending]. In Serie Teken fan libben (‘teken van leven’).
   • S.D. Lindenbergh (interview) (2015, jun 02). Hoogte van smartengeldbedragen in Nederland. [radio-uitzending]. In Radio 2.
   • S.D. Lindenbergh. Smartengeld. Rijksuniversiteit te Leiden (391 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: J. Hijma.
 • ANWB

  Start Date
  Jan/2013
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Hoofdred. Verkeersrecht
  Specialty
  Privaatrecht

  Arrondissmentrechtbank

  Start Date
  Dec/2005
  End Date
  Is current
  Place
  HAARLEM
  Description
  rechter-plaatsvervanger
  Specialty
  Privaatrecht

  De Bureaus

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  HOUTEN
  Description
  Lid raad van advies
  Specialty
  Privaatrecht

  EUR/Universiteit Utrecht

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Hoofddocent spec. opl. advoc. geweld/zeden
  Specialty
  Privaatrecht

  Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  Start Date
  Dec/2004
  End Date
  Is current
  Place
  NL
  Description
  raadsheer-plaatsvervanger
  Specialty
  Privaatrecht

  Grotius Academie

  Start Date
  Dec/2005
  End Date
  Is current
  Place
  NIJMEGEN
  Description
  Hoofddocent Grotiusopleiding
  Specialty
  Privaatrecht

  Kluwer

  Start Date
  Dec/2005
  End Date
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  auteur
  Specialty
  Privaatrecht

  Ministerie van Defensie

  Start Date
  Sep/2015
  End Date
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  voorzitter adviescommissie
  Specialty
  Privaatrecht

  Rechtbank Den Haag

  Start Date
  Jan/2013
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Rechter- en Raadsheer plaatsvervanger
  Specialty
  Privaatrecht

  Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Start Date
  Sep/2013
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Plv. voorzitter Commissie
  Specialty
  Privaatrecht

  SDU

  Start Date
  Jan/2005
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Hoofdred. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht
  Specialty
  Privaatrecht
 • Verbintenissenrecht

  Title
  Verbintenissenrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.1
  Year level
  bachelor 2 (Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs), bachelor 2 (Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs)

  Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en

  Title
  Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Aansprakelijkheid en verzekering)

  Methoden van onderzoek

  Title
  Methoden van onderzoek
  Year
  2018
  Period
  BLOK 5
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Privaatrecht), master (Aansprakelijkheid en verzekering)

  Privaatrecht in werking

  Title
  Privaatrecht in werking
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Privaatrecht)

  Capita aansprakelijkheidsrecht

  Title
  Capita aansprakelijkheidsrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Aansprakelijkheid en verzekering)

  Dood en letsel

  Title
  Dood en letsel
  Year
  2018
  Period
  B 1.1
  Year level
  overig (Minoren)

  Aansprakelijkheid en Verzekering

  Title
  Aansprakelijkheid en Verzekering
  Year
  2018
  Period
  BLOK-CP

  Methoden van Onderzoek

  Title
  Methoden van Onderzoek
  Year
  2018
  Period
  BLOK-CP

  Scriptie Commercieel Privaatrecht

  Title
  Scriptie Commercieel Privaatrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK-CP

  Verbintenissenrecht

  Title
  Verbintenissenrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.1
  Year level
  bachelor 2 (Bachelor Rechtsgeleerdheid), bachelor 2 (Bachelor Fiscaal recht)

  Year
  2018
  Period
  JAAR

  Academische Vaardigheden

  Title
  Academische Vaardigheden
  Year
  2018
  Period
  VBLOKTOT
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082603

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam