Na je studie

Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Een researchmaster is de eerste stap naar een academische loopbaan, maar door de inhoud en vorm van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor academische vaardigheden, zijn afgestudeerden uit de researchmaster aantrekkelijk voor élke werkgever. De innovatieve maatschappij heeft steeds meer behoefte aan mensen met sterke juridische vaardigheden i.p.v. louter juridische kennis.

Het feit dat de toelating tot de researchmaster op selectie berust, zorgt ervoor dat werkgevers deze opleiding zien als een selecte kweekvijver voor talent. Als tweejarige topmaster geeft de opleiding je ook bij andere functies een voorsprong.

Hieronder een aantal mogelijkheden op een rijtje:

  • Promotietraject als start van een academische carrière;
  • Onderzoeker in het bedrijfsleven of bij instellingen zoals de Raad van State en de Hoge Raad (Wetenschappelijk Bureau);
  • Onderzoeker voor industrie/ EU/ nationale overheden;
  • Sterke basis voor een loopbaan in juridische praktijk (indien de bachelor voldoet aan de vereisten voor civiel effect, zijn togaberoepen ook mogelijk).

De combinatie van de researchmaster met een domeinmaster zorgt voor zowel kennis als onderzoeksvaardigheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen