Studieprogramma

Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Erasmus School of Law biedt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de tweejarige researchmaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek aan.

Als student van Erasmus School of Law kan je meedoen aan de selectieprocedure van de Groningse researchmaster (zie onder 'toelating'). Daarnaast kies je jouw eigen 'domeinmaster' (reguliere master) in Rotterdam.

Je kan de volgende masteropleidingen als domeinmaster kiezen:

Opbouw van de researchmaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek

 1. Na toelating zal je in het eerste jaar de door jou gekozen domeinmaster in Rotterdam volgen. Daarnaast volg je, tevens in Rotterdam, een aantal extra vakken van de researchmaster;
 2. Vervolgens stroom je in het tweede jaar van de researchmaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek in;
 3. In dit tweede jaar zal je nog een aantal vakken volgen die de researchmasterstudenten die in Groningen zijn gestart al hebben gevolgd in hun eerste jaar.
  Als student van Erasmus School of Law krijg je vrijstelling voor een aantal tweedejaars vakken van de researchmaster, vanwege de extra vakken die je reeds in het eerste jaar in Rotterdam hebt gevolgd. Zo wordt de studielast niet te hoog.

Met dit traject heb je in 2 jaar 2 diploma’s op zak: een diploma van je domeinmaster en een diploma van de researchmaster! Je behaalt dus twee dilpoma's voor een eenjarige en een tweejarige master, waar je normaal gesproken drie jaar over zou doen.

Voor een testimonial van een huidige research master student, en informatie vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, bekijk de volgende video:

Rechtswetenschap

Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Opzet van de researchmaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm is de researchmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de researchmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.

Het intensieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. De opleiding is bedoeld voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten. Studenten uit alle juridische bacheloropleidingen zijn welkom. Het curriculum binnen de researchmaster kan verdeeld worden in methodologische vakken, onderzoeksvakken, vaardigheden- en domeinvakken. De methodologische vakken bieden een kennismaking met de belangrijkste methoden in het juridisch onderzoek en bestaan uit de volgende vakken: Juridische Oordeelsvorming, Rechtsvergelijking en Rechtsculturen, Wetenschapsleer. Van de vakken Introduction to Empirical Legal Research en Empirical Legal Research Lab volg je in het eerste jaar de Rotterdamse variant en hoef je deze in het tweede jaar in Groningen niet meer te volgen. 

Het brede karakter van de opleiding heeft in de praktijk tot gevolg dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de researchmaster tot een uitdagende opleiding. Deze uitdagende omgeving wordt mede vormgegeven door jouw medestudenten. Omdat dit gelijkgestemden zijn, wordt een klimaat gecreëerd waarin studenten elkaar over en weer motiveren en steunen.

Hieronder is een overzicht van de vakken opgenomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erasmus Graduate School of Law of de coördinator van de researchmaster, dr. K.K.E.C.T. (Koen) Swinnen.

Vakken

Vak

ECWaarToelichting
Research and writing skills15Rotterdam

Domeinmaster
Erasmus Universiteit Rotterdam

Domeinvak (2x)10RotterdamDomeinmaster
Erasmus Universiteit Rotterdam

 

VakECWaarToelichting
Introduction to empirical legal studies. 6RotterdamResearchmaster
Empirical legal research lab6RotterdamResearchmaster
Domeinvakken20RotterdamDomeinmaster
Erasmus Universiteit Rotterdam
Scriptie domeinmaster10RotterdamDomeinmaster
Erasmus Universiteit Rotterdam

 

VakECWaarToelichting

2 vakken, waarbij keuze uit:

 • Onderzoeksseminar EU regulatory private law (blok 1); 
 • Onderzoeksseminar Geschilbeslechting (blok 1 en 2);
 • Onderzoeksseminar Digital society (semester 4).
2x 6  (12)

Op volgorde van de keuzes:

 • Groningen
 • Groningen
 • Groningen

Researchmaster 

Keuze uit:

 • Publiekrechtelijke rechtsvergelijking (blok 1 en 2);
 • Rechtsvergelijking en rechtsculturen (blok 2).
6

Op volgorde van de keuzes:

 • Nijmegen
 • Groningen

Researchmaster

Juridische oordeelvorming (blok 1)6GroningenResearchmaster
Optioneel: Engels (blok 1 en 2)(4)GroningenResearchmaster

 

VakECWaarToelichting
Interpretatie (blok 3)6GroningenResearchmaster
Wetenschapsleer (blok 3)6GroningenResearchmaster

Seminar recht en literatuur (blok 3 en 4)
Of
Seminar Schrijven van een recensie (blok 3 en 4)

2x6

Groningen

Nijmegen

Researchmaster
Normering (blok 3)6GroningenResearchmaster
Scriptie Researchmaster20GroningenResearchmaster

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen