Inschrijven

Rechtswetenschappelijk Onderzoek

De researchmaster is een selectiemaster met een sollicitatieprocedure.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei van elk studiejaar aanmelden.
De aanmelding verloopt via de Rijksuniversiteit Groningen.

Na toelating tot de onderzoeksmaster:

Wanneer je bent toegelaten tot de onderzoeksmaster van de Rijksuniversiteit Groningen dien je de volgende stappen te doorlopen:

  • Inschrijven via Studielink. Dit kan je al doen, ongeacht of je je bachelor al hebt afgerond. Je dient de researchmaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek als eerste master op te geven in Studielink;
  • Als tweede master schrijf je je vervolgens in voor de domeinmaster van je keuze in Rotterdam. Doe dit zo snel mogelijk! Stel vervolgens studieadvies (Rijksuniversiteit Groningen) op de hoogte van je inschrijving;
  • Omdat de researchmaster een selectiemaster is moet je een verklaring toelating afsluitend examen (VTAE) krijgen. Dit geschiedt via de Rijksuniversiteit Groningen. Zodra je alle onderdelen van je bachelor hebt afgerond stuur je een mail naar studieadvies (Rijksuniversiteit Groningen) met als attachment een officiële verklaring van afstuderen aan Erasmus School of Law. Klik op de link om de verklaring afstuderen aan Erasmus School of Law op te vragen;
  • Wanneer je ingeschreven staat voor twee masters bij verschillende universiteiten, dien je een origineel bewijs betaald collegegeld (BBC) te overleggen aan de instelling waar je geen collegegeld betaalt, maar wel ingeschreven staat voor een master. Wanneer je je collegegeld hebt overgemaakt aan de EUR kun je hier een BBC aanvragen.

Bovenstaande stappen dienen voor aanvang van het academisch jaar te zijn afgerond (31 augustus).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen