Onze missie

Centre for the Law and Economics of Cyber Security
Datastromen

Er is onder- en overinvestering in cyberbeveiliging door zowel de regering als de industrie. De effectiviteit van cyberbeveiliging gerelateerde producten en trainingen is vaak onduidelijk. Het gat tussen intenties en gedrag is groot. Als de investeringen in cyberbeveiliging zullen toenemen in de toekomst, door ontwikkelingen zoals robotica, de ‘internet of things’ en blockchain, zal ook de behoefte aan maatschappelijk debat over efficiëntie van deze investeringen groeien.  

We streven naar:

  • Verbinding tussen cyberbeveiliging onderzoekers uit verschillende disciplines door het faciliteren van een gezamenlijk platform om kennis te delen en samenwerking te stimuleren.
  • Inspireren van het publieke debat door het geven van oplossingen om huidige marktfalen op het gebied van cyberbeveiliging te verminderen en onjuiste informatie in de markt te corrigeren.
  • Adviseren op gebied van wereldwijde en nationale cyberbeveiliging strategie, en op het vlak van beleid over rechten en economie van cyberbeveiliging.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen