Han van Ruler wint NWO Open Competitie – SGW beurs

Professor Han van Ruler van Erasmus School of Philosophy heeft een Open Competitie SGW beurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze beurs, van maximaal 750.000 euro, bevordert gedreven onderzoek met een primair sociale of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en –probleemstelling.

Het toegekende project heet ‘Decoding Descartes’ en ontrafelt het werk van de grondlegger van moderne filosofie en wetenschap René Descartes (1596–1650), in antwoord op hedendaagse impasses in filosofie, psychologie en neurowetenschappen. Descartes’ werk en briefwisselingen blijken nog uitermate relevant voor het hedendaagse debat, niet alleen in de geesteswetenschappen maar ook in de neurowetenschappen.

Han van Ruler is hoogleraar Intellectuele Geschiedenis en programmadirecteur aan Erasmus School of Philosophy. Vanaf 2011 is Van Ruler hoofdredacteur van de prestigieuze boekenserie Brill’s Studie in Intellectuele Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in de zestiende- en zeventiende-eeuwse filosofie. Op zijn naam staan een aantal moderne Nederlandse uitgaven van filosofische werken van onder andere Spinoza en Descartes. Van Ruler was directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (2014–2018).

In het project ‘Decoding Descartes’ zal Van Ruler nauw samenwerken met dr. Erik-Jan Bos (Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus School of Philosophy), een geschiedkundige van de vroeg moderne filosofie en de 17e -eeuwse Republiek der Letteren. Bos is expert op het gebied van de Franse filosoof en wetenschapper René Descartes en zijn tijdgenoten. Tevens is hij hoofdredacteur van de nieuwe editie van Descartes’ correspondentie (Oxford University Press).

De voorbereiding voor de publicatie van de nieuwe editie van Descartes’ correspondentie is mogelijk gemaakt door een gezamenlijk initiatief van het Centrum Geschiedenis van Filosofie en Wetenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmus School of Philosophy en het Erasmus Trustfonds. Door de toekenning van de NWO Open Competitie SGW beurs is publicatie van de acht delen van Descartes’ correspondentie de komende jaren gewaarborgd.

Adhemare de Rijk, funding manager research van de Erasmus School of Philosophy, is verguld met de toekenning van de beurs aan Han van Ruler en Erik-Jan Bos: “Het was een groot plezier om met beide onderzoekers samen te werken bij deze beursaanvraag. Het doet mij genoegen om te zien dat het belang van het project ‘Decoding Descartes’ en de expertise van Han en Erik-Jan op deze manier wordt erkend.”

Professor
Gerelateerde content

NWO Open Competitie beurs voor drie Rotterdamse onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 3 onderzoekers van de Erasmus Universiteit een Open Competitie SGW beurs toegekend.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen