Erasmus Honours Programme
Voor extra getalenteerde en gemotiveerde studenten

Erasmus Honours Programme

Naast de reguliere opleidingen biedt de EUR jaarlijks aan talentvolle bachelors uit alle disciplines twee interdisciplinaire honours programma's. Het Erasmus Honours Programme geeft excellente studenten de kans kennis te maken met boeiende en actuele thema’s uit andere opleidingen dan hun eigen studie met het Nederlandstalige Over Grenzen en Engelstalige Grand Challenges. Toonaangevende hoogleraren uit verschillende disciplines dagen honours studenten uit om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

Het Erasmus Honours Programme is ontworpen voor een specifieke groep studenten en docenten. Als jij kunt laten zien dat je naast het met succes volgen van het reguliere programma meer in je mars hebt, dan behoor jij tot de beoogde groep studenten. Bovenal ben je zeer gemotiveerd om je blik te verbreden en wil je kennismaken met docenten en studenten uit andere vakgebieden om samen met hen de grenzen van je kennen en kunnen te verleggen.

Diezelfde attitude hebben de geselecteerde docenten. Ze kijken op uitdagende wijze over de grenzen van hun vakgebied, ze hebben hun sporen verdiend in onderwijs en onderzoek en ze vinden het boeiend onderwijs te mogen geven aan deze gemotiveerde groep studenten.
Je krijgt de kans deel uit te maken van een exclusieve klas van (maximaal) 25 studenten uit diverse studierichtingen om met elkaar en de docenten in debat te gaan. Onderwijs op vrijwel individueel niveau, exclusief en interactief tegelijk. 
Studenten ontvangen bovendien een honours certificaat bij het bachelordiploma en een Letter of Recommendation van de Rector Magnificus als bewijs dat het Erasmus Honours Programme met goed gevolg is afgerond.

Introductie 2019