Leden

Leden 
Dr. G.H. van OenenVoorzitter
Dr. K.E.M. BauerAcademisch staflid
Dr. B. LeeuwenburghAcademisch staflid
M. Nieuwenhuys MScExtern lid
Drs. T. HeroldSecretaris
Dr. L.T. SlegtenhorstAmbtelijke secretaris

Gijs van Oenen-Voorzitter

Het Beruf van de Examencommissie
Ruim honderd jaar geleden schreef Max Weber over wetenschap als Beruf: beroep en roeping. Je zou kunnen zeggen dat, waar het gaat om de onderwijskant van de wetenschap, de Examencommissie dat Beruf bewaakt. Het instellingsbestuur, zeg de decaan, verleent weliswaar de graad - Bachelor of Master - maar het is de Examencommissie die ‘op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad’. Kennelijk vertrouwt de wet deze missie aan de decaan toch niet, of niet helemaal, toe. Natuurlijk geldt Webers Beruf ook de decaan, en is deze ook deskundig, maar – kennelijk – niet onafhankelijk. Hij, of zij, moet namelijk ook aan financiën denken, en aan andere lastige kwesties die potentieel het Beruf kunnen corrumperen. Om tegengas te geven, is er de Examencommissie. Die moet als het ware de zuiverheid van de leer bewaren. Hiertoe heeft zij de beschikking over niet veel meer dan een stapeltje ‘regels en richtlijnen’. Terwijl het toch juist de letter is die doodt, en de geest die leven geeft (2 Korinthiërs 3:6). Ziedaar de paradoxale missie van de Examencommisie: het levende Beruf vinden in de dode regel. 

Bart Leeuwenburgh-Lid Examencommissie

Toen onze decaan mij vroeg of ik bereid was om lid te worden van de Examencommissie kon ik geen nee zeggen. Ik hoop dat ik aan de voorwaarden voldoe en de verantwoordelijkheid kan dragen voor de organisatie en de coördinatie van de kwaliteit van de opleidingen en de tentamens van onze prachtige Erasmus School of Philosophy en kijk reikhalzend uit naar een vruchtbare samenwerking met de andere leden van de commissie.

Katharina Bauer-Lid Examencommissie

Ik vind transparantie en fairness bij examens en scripties erg belangrijk - zowel voor studenten als voor docenten. Als het verder nog mogelijk is om de bureaucratische processen zo eenvoudig mogelijk te maken, zou dat perfect zijn. Het is mijn doel om hieraan mee te werken in de Examencommissie.