Nieuwsoverzicht

Nationale politiebestel nog niet in balans

Donderdag, 16 november 2017

Het nationale politiebestel kent nog tal van onevenwichtigheden en balansverstoringen in de sturing tussen nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit blijkt uit het evaluatie-onderzoek naar de politiek-bestuurlijke sturing en democratische controle van de politie in het nieuwe politiebestel. Het onderzoek is uitgevoerd door bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 (commissie Kuijken). Het rapport maakt onderdeel uit van het grootschalig evaluatieonderzoek dat op 16 november 2017 is overhandigd aan de Minister van Justitie en Veiligheid.

Prof. Kees van Paridon benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Donderdag, 16 november 2017

Op vrijdagmiddag 10 november ontving de heer C.W.A.M. (Kees) van Paridon een hoge koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Klaas Tigelaar verraste Professor dr. Kees van Paridon na zijn afscheidsrede bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De decorandus woont in Voorburg.

Screening en ondersteuning verhoogt eerstejaars studiesucces

Donderdag, 16 november 2017

Screening en ondersteuning bij studievaardigheden verhoogt de kans op het vervolgen van de studie na het eerste leerjaar. Dat concludeert sociologe en docent-onderzoeker Monique de Bruijn-Smolders in haar proefschrift naar studievaardigheden van hbo-studenten in paramedisch onderwijs. Op 16 november verdedigt zij haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Samenwerken met burgers geen garantie voor succes

Donderdag, 16 november 2017

'Co-creatie’ en ‘coproductie’ zijn buzz words in de samenwerking tussen overheid en burgers, bijvoorbeeld het samen opknappen van een speeltuin. Maar het is de vraag of dit een succes is. Dat concludeert bestuurskundige William Voorberg in zijn proefschrift, dat hij op vrijdag 24 november 2017 verdedigt. Mensen zijn nauwelijks te stimuleren om samen op te trekken, overheden weten niet of ze ruimte moeten bieden en sociale ongelijkheid wordt vaak in de hand gewerkt.

Afscheidsrede Kees van Paridon | Delicate balans economische dynamiek en maatschappelijke stabiliteit

Donderdag, 9 november 2017

Wat is er mooier dan een economische ontwikkeling waarin iedereen erop vooruit gaat en er geen verliezers zijn? Hoe graag we dat ook willen, zo’n ideale ontwikkeling is lastig te realiseren. Scheidend hoogleraar Economie Kees van Paridon bespreekt dit vrijdag 10 november 2017 in zijn afscheidsrede over de balans tussen economische verandering en maatschappelijke stabiliteit. Van Paridon was sinds 1979 verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie bij de Erasmus School of Social and Behavorial Studies.

Ouders en omgeving belangrijk voor succes tweede generatie kinderen van immigranten

Donderdag, 9 november 2017

De tweede generatie van Turkse en Marokkaanse afkomst vindt dat hun ouders cruciaal geweest zijn voor hun onderwijssuccessen. Dat blijkt uit het proefschrift van socioloog Sara Rezai over de onderwijs- en arbeidsmarktloopbanen van de hoogopgeleide kinderen van deze immigranten. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol in hun succes. Rezai verdedigt haar proefschrift donderdag 9 november 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zet complotdenkers niet weg als paranoïde gekken

Dinsdag, 24 oktober 2017

Als we willen begrijpen waarom zo veel mensen zich bezig houden met complottheorieën, dan moeten we hen niet wegzetten als paranoïde gekken. Dat bepleit socioloog Jaron Harambam in zijn proefschrift over de complotdenkerscultuur in Nederland, dat hij donderdag 26 oktober 2017 verdedigt. Volgens hem moeten we de betekenissen die zij (en anderen) aan deze theorieën hechten onderzoeken.

20.10 | Oratie psycholoog Matthias Wieser | Beter behandelen van psychische stoornissen

Donderdag, 19 oktober 2017

Gebruik experimenten om het begrip en de behandeling van psychische stoornissen te verbeteren. Die oproep doet psycholoog prof. dr. Matthias Wieser tijdens zijn oratie op vrijdag 20 oktober 2017. Door experimenteel onderzoek te doen hoopt Wieser te kunnen bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de behandeling van angststoornissen en chronische pijn.

13.10 oratie dr. Majone Steketee | Kindermishandeling onvoldoende herkend

Maandag, 16 oktober 2017

Kindermishandeling onvoldoende herkend, hulp schiet tekort

We laten die mishandelde kinderen, die straks zelf ouders zijn, nogal in de steek. Dat zegt bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen prof.dr. Majone Steketee in haar oratie. Ze gaat vrijdag 13 oktober 2017 in op het probleem dat we kindermishandeling niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Steketee bekleedt de leerstoel bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences vanwege het Verwey-Jonker Instituut.

Eredoctoraat voor Christopher Hood tijdens dies natalis

Woensdag, 11 oktober 2017

De invloedrijke Britse bestuurskundige Christopher Hood ontvangt een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de viering van de dies natalis op woensdag 8 november 2017. De 104e verjaardag van de universiteit heeft als thema ‘For the benefit of all: making society work’. Centraal staat de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).