ESSB en de SSH sectorplannen

Erasmus University Rotterdam Campus

In Nederland, Europa en wereldwijd spelen tal van complexe maatschappelijke kwesties. Wat is ons antwoord op de groeiende kloof tussen arm en rijk? Hoe komt het dat het aantal mensen met mentale problemen steeds meer toeneemt en wat kunnen we doen om deze trend tegen te gaan? Hoe gaan we werkelijk een einde maken aan de opwarming van de aarde? Hoe kunnen we het afbrokkelende vertrouwen in democratische instituties herstellen? En hoe moeten we omgaan met de steeds groter wordende sturing door algoritmen in het leven en de economie van alledag? Stuk voor stuk brengen deze maatschappelijke vraagstukken grote maatschappelijke kosten met zich mee. Bij al deze vraagstukken spelen sociale en gedragsfactoren een cruciale rol. Inzichten in deze factoren is dan ook hard nodig om tot oplossingen te komen. Als ESSB werken we met veel inzet om bij te dragen aan de oplossingen.

De financiële impuls door het Sectorplan Maatschappij en Gedragswetenschappen (SSH) ‘Van inzicht naar impact’ is bij ESSB ingezet om interdisciplinaire samenwerking te versterken en de werkdruk in het onderwijs te verminderen. We zien dit ook als een kans om de inzichten die voortkomen uit ons fundamentele onderzoek in te zetten om maatschappelijke impact te genereren. Kijk hier de uitlegvideo van de rijksoverheid over de sectorplannen (ENG ondertiteld)

ESSB zet zich in op drie thema’s uit het sectorplan Sociale Wetenschappen:

 1. Maatschappelijke transitie en gedragsverandering
  Kwartiermakers: dr. Paul Kocken (gedragswetenschap) en prof.dr. Jurian Edelenbos (bestuurskunde)

 2. Veerkracht bij Jeugd 
  Kwartiermakers: prof.dr. Renske Keizer (socioloog) en prof.dr. Loes Keijsers (orthopedagogiek)

 3. Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit
  Kwartiermakers: prof.dr. Jeroen van der Waal (sociologie) en prof.dr. Nicole Lucassen (pedagogiek)

ESSB is ook betrokken bij het universiteitsbrede Interdisciplinair sectorplan AI, Innovation, work and wellbeing.
ESSB trekt daarbij samen op met faculteiten ESPhil, ESHCC, ESL, ESE en RSM. Dit universiteitsbrede plan focust zich op de maatschappelijke gevolgen van digitalisering en waarbij de invloed op werk, welvaart en ondernemerschap centraal staat.

Contactpersonen ESSB: prof.dr. Ferry Koster en dr. Paul Kocken.

ESSB participatie in het monodisciplinaire thema Onderwijswetenschappen

Contactpersonen: dr. Marieke Meeuwisse en dr. Bjorn de Koning

Nieuwe aanstellingen – investeringen in infrastructuur

De financiële impuls maakte mogelijk 25 Universitaire docenten en post-docs aan te trekken. Naast de ontwikkeling van de thema’s biedt de extra personele inzet de mogelijkheid de huidige werkdruk in met name het onderwijs te verlagen.
Daarnaast is er financiering om Open Access makkelijker te maken en zijn er investeringen voor de onderzoeksinfrastructuur zoals in het Erasmus Behavioural Lab mogelijk gemaakt.

Dr. Lore van Praag

Een van de nieuwe UD’s Lore van Praag in een interview voor Spark: ‘Ik kijk er naar uit om met collega’s samen te werken. Bijvoorbeeld om interdisciplinair onderzoek te doen naar duurzaamheid, migratie en uitsluiting.’

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen