Collegegeldtarieven 2024-2025

Wettelijk collegegeldtarief

Het wettelijk collegegeld voor 2024-2025 bedraagt € 2.530,-. Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt een EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, of je voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a, lid 1(b) van de WHW; Om uit te zoeken of je aan de nationaliteitsvereiste voldoet, kan je gebruik maken van de website van de Rijksoverheid. Naast deze voorwaarde moet je ook voldoen aan:
  2. Je hebt na 31 augustus 1991 geen gelijkwaardige graad behaald aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. Er geldt een uitzondering voor de studenten die voor het eerst een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs gaan volgen. Nadat je al een andere graad hebt behaald, mag je ook nog één graad in de gezondheidszorg of één graad in het onderwijs halen. Voor meer informatie hierover, neem contact op met het ESSC

Met uitzondering van de bachelor Liberal Arts and Sciences (EUC). Hiervoor geldt een verhoogd wettelijk tarief van €5.100,-.

Instellingscollegegeld

Als je niet aan beide voorwaarden voldoet, betaal je het instellingstarief. Deze tarieven verschillen per opleiding en per persoon. Hieronder staan alle instellingstarieven van de EUR genoemd op basis van een inhoudelijk cluster per opleidingsrichting. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt in tarieven voor EER en niet-EER studenten en voor studenten die een tweede bachelor- of mastergraad behalen.

In onderstaand overzicht vind je de instellingstarieven bachelor voor 2024-2025

 EERNon-EER
ESSB€7.400€10.400
ESPhil€7.400€10.400
Filosofie parttime - gelijk aan wettelijk
tarief 
€2.530€2.530
Filosofie van een bepaald wetenschaps-
gebied - gelijk aan wettelijk tarief
€2.530€2.530
ESHCC€7.200€10.400
Internationale Bachelor Communication 
and Media
€8.100€10.400
ESHPM€7.400€10.400
ESL€7.400€10.400
ESE€7.400€10.400

 EERNon-EER

EUC

€14.500€14.500

 EERNon-EER
RSM                                                                        €7.400€11.600

 EERNon-EER

Geneeskunde

€25.200€28.300

Nanobiologie (Joint Degree met TU Delft)           

ntbntb
Klinische Technologie
(Joint Degree met TU Delft en Universiteit Leiden)
ntbntb

Kijk hier voor meer informatie over de collegegelden van de TU Delft (joint degrees):

In onderstaand overzicht vind je de instellingstarieven master voor 2024-2025

 EERNon-EER
ESSB€13.200€18.800

Joint research master Public Administration
and Organizational Science (met UvT en UU)

ntbntb
ESPhil€13.200€18.800
Research master Filosofie€4.600€9.000
Filosofie parttime: gelijk aan wettelijk tarief€2.530€2.530
ESHCC€12.700€18.800
ESHPM€13.200€18.800
Masters parttime (50%)€6.600€9.400
Joint degree European master in
Health Economics and Management   
€4.000€9.000
ESL€15.400€18.800

International Master’s in Advanced
Research in Criminology 

€4500€9000

 

 EERNon-EER
ESE€13.200€16.900

Joint research master Mphil in Economics
(Tinbergen, met UvA en VU)*

€17.000€17.000

Joint research master Mphil in Business
Data Science (Tinbergen, met UvA en VU)*

€17.000€17.000

* studenten betalen het wettelijk tarief als ze (1) een masteropleiding aan de EUR, VU of UVA hebben afgerond, en (2) direct na het afronden van de eerste masteropleiding als tweede master aan de Tinbergen-masteropleiding beginnen, en (3) als ze het wettelijk tarief betaald hebben voor hun eerste masteropleiding.

  

 

 EERNon-EER
RSM                                                                                 €13.200€22.500

 EERNon-EER

Geneeskunde       

€25.200€30.400

Research Master

€21.000€21.000

Nanobiologie (Joint Degree met TU Delft)               

ntbntb

Technical Medicine
(Joint Degree met TU Delft)

ntbntb

Kijk hier voor meer informatie over de collegegelden van de TU Delft (joint degrees):

Extra informatie collegegeldtarieven

In de Procedurele regeling inschrijving en collegegeld vind je meer informatie over hoe het collegegeld tot stand komt en voor welke studenten een uitzondering geldt. Ook geeft de pagina Toelichting tarieven hier informatie over.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen