Online Jeugdhulp, van nieuw normaal naar een nieuwe standaard?

Lessen uit onderzoek, ervaring met online werken tijdens de COVID-pandemie en belangrijke vragen over de potentie van online preventie
Meisje kijkt op haar laptop en lacht

Inleiding

In het symposium “Online Jeugdhulp, van nieuw normaal naar een nieuwe standaard?” hoor je ervaringen en vragen de potentie van online preventie in de jeugdhulp.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online

Startdatums

Uitgesteld tot nader te bepalen datum.

Werkt online preventie, en zo ja voor wie en wanneer? Wat kunnen we leren uit onderzoek naar online werken in andere werkvelden, zoals de GGZ? Wat is er nodig voor de ontwikkeling van goede, effectieve tools voor online preventie?

De coronacrisis zorgde voor een ‘nieuw normaal’ waarbij veel alleen op afstand mogelijk was, zo ook in de preventieve jeugdhulp. Inmiddels zijn veel van de maatregelen gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus verdwenen en ontstaat er ruimte voor reflectie: Op de ervaringen die zijn opgedaan en de mogelijkheden van een nieuwe standaard voor de preventieve jeugdhulp.

Programma

Tijdens het online symposium “Online Jeugdhulp, van nieuw normaal naar een nieuwe standaard?” gaan we in op de huidige kennis over, de ervaring met en de belangrijke vragen omtrent de potentie van online preventie in de jeugdhulp.

Wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit zowel de jeugdhulpsector als de medische sector worden met elkaar verbonden en bediscussieerd. Tijdens het online symposium:

 • Wisselen we kennis en ervaring uit op het gebied van online preventie
 • Halen we de grote vraagstukken en knelpunten m.b.t. online preventie boven tafel
 • Verbinden we kennis uit beleid, wetenschap en praktijk
 • Ontwikkelen we een gezamenlijke kennisagenda 

Keynote

Het online symposium start met een keynote van prof. dr. Heleen Riper van de VU Amsterdam. Hierbij gaat zij in op de lessen die geleerd kunnen worden uit 20 jaar onderzoek naar online zorg in de GGZ. Na de keynote volgen twee rondes met parallelle sessie:

Parallelle sessies

Ronde 1

a. Wat zijn de ingrediënten van effectieve, online opvoedondersteuning? - dr. Patty Leijten (Universiteit van Amsterdam)

b. Wat hebben we geleerd van de praktische toepassing van online hulp aan jongeren en gezinnen tijdens COVID? - Jolle Tjaden (PI research)

Ronde 2

a. Wat komt er kijken bij de ontwikkeling van mHealth tools? De GrowIt app - prof. Loes Keijsers (Erasmus Universiteit Rotterdam)

b. Wat is de visie op online preventie vanuit beleid? - Pjer Vriens (Gemeente Rotterdam)

Afronding

We sluiten het symposium af met een panelgesprek onder leiding van dr. Inge Bastiaanssen (Nederlands Jeugdinstituut (NJI)). Tijdens het panelgesprek bespreken we samen wat er nodig is om online preventie in de Jeugdhulp zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

Resultaten

Aan het einde van het symposium heb je:

 • Inzicht gekregen over de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen op het gebied van online zorg en Jeugdhulp
 • Inzichten gekregen over de (on)mogelijkheden van de huidige technologische ontwikkelingen t.b.v. online Jeugdhulp
 • Gereflecteerd op de ervaringen met online Jeugdhulp tijdens de COVID-pandemie
 • Een bijdrage geleverd aan de te vormen kennisagenda voor online preventie in de Jeugdhulp
 • Jouw netwerk binnen de preventieve Jeugdhulp (verder) vergroot

Wat levert het op voor jouw organisatie?

Je komt vanuit dit symposium terug op de werkvloer met nieuwe inzichten en ideeën over de (mogelijke) invulling van preventieve Jeugdhulp op afstand. Vanuit een interdisciplinaire wetenschappelijke, praktische en beleidsmatige blik heb je de belangrijke vragen rondom het organiseren en uitvoeren van online preventie in kaart gebracht en deels beantwoord.

Voor wie?

Het online symposium “Online Jeugdhulp, van nieuw normaal naar een nieuwe standaard?” is bedoeld voor iedereen die in een professionele hoedanigheid te maken heeft met preventieve jeugdhulp. Denk aan:

 • Jeugdhulpprofessionals (voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij SKJ)
 • Beleidsmakers
 • Onderzoekers

Samenwerking en Sponsor

Het symposium “Online Jeugdhulp, van nieuw normaal naar een nieuwe standaard?” is een initiatief van dr. Joyce Weeland en de ESSB Academy in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, PI Research, de Gemeente Rotterdam en het Nederlands Jeugdinstituut. Het symposium wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Symposium Team

 • Dr. Joyce Weeland is de organisator van het symposium. Ze werkt als onderzoeker en docent bij de afdeling Jeugd en Gezin aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met haar onderzoek focust zij zich op de implementatie en effectiviteit van preventie- en interventieprogramma’s gericht op kinderen, jongeren en opvoeders. Tijdens de COVID-19 pandemie bracht zij de ervaringen van Jeugdhulp professionals met online werken in kaart. Hier zag zij dat het online werken kansen biedt, ook na COVID, maar dat er ook nog veel vragen zijn over de toepasbaarheid en effectiviteit, zowel vanuit praktijk, wetenschap als beleid. Met de organisatie van dit symposium streeft zij naar een gedeelde kennisagenda voor de toekomst van online preventie.

 • Dr. Patty Leijten werkt als universitair hoofddocent bij het Research Institute of Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Patty Leijten bestudeert hoe de effecten van opvoedondersteuningsprogramma’s op het welzijn van kinderen kunnen worden versterkt.

 • Prof. dr. Loes Keijsers werkt als hoogleraar Klinische Kind- en Gezinsstudies bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. Loes Keijsers bestudeert het dagelijks leven van tieners en de vraag hoe ouders optimaal kunnen bijdragen aan de positieve ontwikkeling, mentale gezondheid en het welzijn van hun kind. Zij hanteert hierbij een inter- en transdiciplinaire werkwijze om de wetenschappelijke kennis te vertalen naar e-health tools en serious games.

   

 • Pjer Vriens werkt als beleidsadviseur e-Health voor de Gemeente Rotterdam.
  De gemeente Rotterdam zorgt samen met bewoner en partners voor een vitale stad met vitale Rotterdammers. Ehelath draagt eraan bij om preventie, zorg en welzijn anders te organiseren en de eigen regie en zelfredzaamheid van de Rotterdammer daarmee te vergroten.

 • Dr. Inge Bastiaanssen werkt als senior-adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij werkt daar aan het versterken van effectief werken in een veranderd jeugdveld. Ook is dr. Inge Bastiaanssen projectleider van de databanken, waaronder de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
  dr. Inge Bastiaanssen werkte in verschillende functies in de jeugdzorg en maakte in 2005 de overstap naar beleid en onderzoek. Ze onderzocht de effectiviteit en kwaliteit van diverse jeugdhulpinterventies, waaronder ambulante en residentiële jeugdzorg.

Contact

Gène Kerpen

Programma adviseur

e-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

Telefoonnummer: 06-41216920

"Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

Gene Kerpen

Feiten & Cijfers

Kosten

Deelname aan dit online symposium is gratis.

BTW
Niet van toepassing
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Psychologie
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

government

Inschrijving

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen