Online werken in de Jeugdhulp: Het Nieuwe Normaal?

Werkt online jeugdhulp? Voor wie en wanneer? Wat is nog nodig om online jeugdhulp te implementeren of optimaliseren? Lessen en inzichten uit praktijk en onderzoek.
Meisje kijkt op haar laptop en lacht

Inleiding

Benieuwd naar de ervaringen met en mogelijkheden van online jeugdhulp? Ontdek het tijdens het symposium “Online werken in de Jeugdhulp: Het Nieuwe Normaal?”. De coronacrisis zorgde voor een ‘nieuw normaal’ waarbij veel alleen op afstand mogelijk was, zo ook hulp aan opvoeders, kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Nu deze pandemie voorbij lijkt ontstaat er ruimte voor reflectie: Op de ervaringen en kennis die zijn opgedaan, op wat we graag willen behouden en wat er nog ontbreekt aan kennis, kunde of technologie voor jeugdhulp in de toekomst

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
Online

Startdatums

Tijdens het online symposium "Online werken in de Jeugdhulp: Het Nieuwe Normaal?" krijg je uiterlijk 10 oktober toegang tot een online platform met presentaties, posters en literatuur die je in je eigen tijd kan bekijken en lezen. Hier verzamelen we recente kennis en ervaring op het gebied van online jeugdhulp. Daarnaast organiseren we op dinsdag 17 oktober van 15.30 - 17.00 uur een online rondetafelgesprek waarin we een pannel uit beleid, wetenschap en praktijk samenbrengen. Hier krijg je de kans om vragen te stellen aan de aanwezige sprekers en panelleden.

Wat kun je verwachten?

Samen onderzoeken we of online preventie werkt, en zo ja, voor wie en wanneer dit het meest effectief is. We kunnen leren van ervaringen in andere vakgebieden, zoals de GGZ, waar online werken is onderzocht. Wat hebben we nodig om goede en effectieve tools voor online jeugdhulp te ontwikkelen?

Het symposium bestaat uit twee delen.

 1. Krijg toegang tot online presentaties, posters en literatuur die je in je eigen tijd kunt kijken en lezen.

Wanneer je je inschrijft voor het symposium, krijg je een week lang toegang tot bijdragen van verschillende inspirerende onderzoekers en jeugdhulp professionals. In deze bijdragen worden de laatste wetenschappelijke inzichten, (praktijk) ervaringen en belangrijke vragen omtrent de toekomst van online jeugdhulp.

 1. Sluit aan bij het online rondetafelgesprek op dinsdag 17 oktober van 15.30 tot 17.00

Het symposium wordt afgesloten met een boeiend rondetafelgesprek onder leiding van dr. Inge Bastiaanssen (Nederlands Jeugdinstituut (NJI)). Hier bespreken we gezamenlijk wat er nodig is om online jeugdhulp zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Ook krijg je de kans om vragen te stellen aan de aanwezige sprekers en panelleden. Samen ontwikkelen we een gezamenlijke kennisagenda en identificeren we vraagstukken en knelpunten van online preventie.

Wat levert het jou op?

Aan het einde van het symposium heb je:

 • Inzicht gekregen over de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen op het gebied van online zorg en (preventieve) jeugdhulp
 • Inzichten gekregen over de (on)mogelijkheden van de huidige technologische ontwikkelingen
 • Gereflecteerd op de ervaringen met online jeugdhulp tijdens en na de COVID-pandemie
 • Een bijdrage geleverd aan een nieuwe kennisagenda voor online jeugdhulp
 • Jouw netwerk binnen jeugdhulp (verder) vergroot

Wat levert het op voor jouw organisatie?

Je komt vanuit dit symposium terug op de werkvloer met nieuwe inzichten en ideeën over de (mogelijke) invulling van jeugdhulp op afstand. Vanuit een interdisciplinaire wetenschappelijke, praktische en beleidsmatige blik heb je de belangrijke vragen rondom het organiseren en uitvoeren van online preventie in kaart gebracht en deels beantwoord.

Voor wie is het symposium bedoeld?

Het online symposium is bedoeld voor iedereen die in een professionele hoedanigheid te maken heeft met jeugdhulp. Denk aan:

 • Jeugdhulpprofessionals
 • Beleidsmakers
 • Onderzoekers.

Organisator dr. Joyce Weeland over het symposium

"Het symposium is voor iedereen die graag meer wil weten over online werken, over technologische tools, voor wie benieuwd is naar wat we weten over de effectiviteit ervan, die inspiratie wil opdoen over de mogelijkheden, of wil weten wie er allemaal (nog meer) met dit onderwerp bezig zijn."

Lees het hele interview met Joyce

Symposium Team

 • Dr. Joyce Weeland werkt als onderzoeker en docent bij de afdeling Jeugd en Gezin aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met haar onderzoek focust zij zich op de implementatie en effectiviteit van preventie- en interventieprogramma’s gericht op kinderen, jongeren en opvoeders. Tijdens de COVID-pandemie bracht zij de ervaringen van Jeugdhulp professionals met online werken in kaart. Hier zag zij dat het online werken kansen biedt, ook na COVID, maar dat er ook nog veel vragen zijn over de toepasbaarheid en effectiviteit, zowel vanuit praktijk, wetenschap en beleid. Met de organisatie van dit symposium streeft zij naar een gedeelde kennisagenda voor de toekomst van online preventie.

 • Dr. Inge Bastiaanssen werkt als lector bij Avans Hogeschool in Breda op het thema ‘Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap’. Het lectoraat richt zich op digitale innovaties, diversiteit en ontwikkelen en onderzoeken samen met jongeren, ouders en professionals. Ook is zij senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij werkt daar aan het versterken van effectief werken in een veranderd jeugdveld. Ze werkte eerder in verschillende functies in de jeugdzorg en maakte in 2005 de overstap naar beleid en onderzoek.

Samenwerking en Sponsor

Het symposium is een initiatief van dr. Joyce Weeland en de ESSB Academy in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, PI Research, Families Foundation, Erasmus MC, de Gemeente Rotterdam en het Nederlands Jeugdinstituut. Het symposium wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO: 016.Veni.195.387).   

Contact

Lisette Meilof

Onderwijskundige

E-mailadres
meilof@essb.eur.nl
Telefoonnummer
06 – 46 54 27 20

Feiten & Cijfers

Tarief

Deelname aan dit online symposium is gratis.

BTW
Niet van toepassing
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Psychologie
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
Online
Bekostiging

government

Inschrijving

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen