Opleiding Gebiedsmanagement

Leer wijkgericht werken en zorg voor verbinding met je wijk

Inleiding

Wat vinden bewoners belangrijk, hoe kun je naast de burger gaan staan? Leer hoe je dit methodisch doet in de opleiding Gebiedsmanagement op de EUR.

Let op: Erasmus Academie stopt met aanbieden van opleidingen per 1 januari 2023. Lees hier wat dit betekent voor onze opleidingen. 

 

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Executive programma
Tijdsduur
5 dagen
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
Offline

Startdatums

Op dit moment is de planning nog niet bekend. Als je je gegevens achterlaat, dan informeren wij je zodra er nieuws is. 

Sluit met beleid aan bij bewonerswensen 

Tijdens de opleiding Gebiedsmanagement, leer je hoe je wensen van bewoners systematisch in kaart brengt en de uitkomsten ervan effectief kunt inzetten voor beleid. Aan de hand van de methode van waardecreatie kruip je in de haarvaten van je gemeente en creëer je publieke waarden die direct aansluiten bij wat bewoners belangrijk vinden.

Hoe kun je naast de burger gaan staan?

Wat vinden inwoners belangrijk, hoe kun je naast de burger gaan staan? Die vraag is bepalend voor beleid dat aansluit bij de behoeften van je inwoners. Overheden hebben echter vaak moeite om te achterhalen wat inwoners nu precies bezighoudt. Veelal worden wensen gereduceerd tot cijfers en statistieken. Het gevolg is dat maatregelen niet het gewenste effect hebben. Tijdens de opleiding Gebiedsmanagement leer je hoe je met de waardencreatie-methode systematisch de behoeften van inwoners in kaart kunt brengen en hoe je met beleid echte publieke waarden creëert.

Hoe haal je publieke waarden op in jouw gebied?

Publieke waarden van beleid ontstaan als maatregelen direct aansluiten bij wat inwoners belangrijk vinden. De methode van waardencreatie gaat uit van een systemische benadering: je kunt sociale verschijnselen alleen begrijpen als je ze als geheel beziet. Het geheel is meer dan de som der delen. Om die reden betrekt de methode alle betrokkenen (inwoners, middenstand, functionarissen) binnen een systeem (een wijk, buurt of stadsdeel) om de juiste informatie (behoeften, wensen, publieke waarden) boven water te halen. Het idee is dat betrokkenen als geen ander kunnen ervaren of bijvoorbeeld beleid een waardevolle toevoeging (=publieke waarden) heeft in hun wijk of buurt.

Hoe werkt de waardencreatie methode?

De waardencreatie-methode werkt als een radiotelescoop, waarmee telkens de wensen en verschillende zienswijzen van een deel van je doelgroep in kaart worden gebracht en de afzonderlijke delen uiteindelijk een volledig overzicht geven. Je leert met deze methode hoe je kwalitatieve informatie uit een gemeenschap kunt halen. Daarmee voed je op bestuurlijk niveau een bewustzijn van wat er in jouw wijk of gebied gebeurt. Met die kennis sta je direct naast de burger. Vervolgens kun je ook echt vraaggestuurd handelen en doelgericht beleid maken. Dat brengt overheid en inwoners dichter tot elkaar, essentieel voor het goed functioneren van een overheid.

Publieke waarden in theorie en prakijk

De opleiding Gebiedsmanagement is zowel praktisch als theoretisch. De docenten zijn onderzoekers bij de Erasmus School of Behavioural and Social Sciences en hebben de waardencreatie-methode ontwikkeld en deze wetenschappelijk gevaloriseerd. Daarnaast nemen zij je mee in de wetenschappelijke theorie en achtergronden van publieke waarden. Ook ga je expliciet zelf aan de slag met je eigen casus en leer je de methode van waardencreatie zelf toe te passen.

Wat leer je in de opleiding Gebiedsmanagement?

Je leert behoeften van inwoners, publieke waarden en beleid in lijn te brengen. Je krijgt hands-on kennis om dienstverlening concreet in te vullen, gericht naar specifieke wijken, deelgemeenten of gebieden.

Na afloop van de opleiding:

 • Ken je de wetenschappelijke theorie en achtergronden van publieke waarden;
 • Weet je hoe je via een systemische benadering sociale systemen als buurten of wijken in kaart kan brengen;
 • Heb je geleerd hoe je de methode van Waardencreatie kunt gebruiken om onderliggende behoeften en publieke waarden van bewoners te bepalen;
 • Ben je in staat om de verschillende onderzoek technieken die horen bij Waardencreatie, zoals het houden van straatinterviews, zelf toe te passen;
 • Heb je aan de hand van de methode van Waardencreatie een eigen analyse gemaakt van een concrete casus uit de eigen praktijk;
 • Kun je de resultaten van Waardencreatie analyseren en vertalen naar bestuurlijke adviezen.

Gebiedsgericht werken in theorie en praktijk

Naast een stevig theoretisch fundament, is de opleiding heel praktisch van aard, met tal van actuele voorbeelden. Je krijgt als deelnemer ook de tools aangereikt om de methode van Waardencreatie in je eigen werkpraktijk toe te passen. Als deelnemer word je dan ook nadrukkelijk gevraagd een eigen casus in te brengen om aan te werken.

De opleiding Gebiedsmanagement telt 4 opleidingsdagen en een praktijkperiode waarin je onder begeleiding van de docenten leert hoe je de Waardencreatie-methode kunt toepassen. Daarnaast wordt zelfstudie van je verwacht aan de hand van studiemateriaal op de digitale leeromgeving. 

 

Praktische informatie opleiding Gebiedsmanagement

Op dit moment is de nieuwe planning nog niet bekend. Wij kunnen je informeren zodra dit het geval is. Laat hiervoor je gegevens achter via de knop Informeer mij bovenaan de pagina. 

De opleiding Gebiedsmanagement is bedoeld voor iedereen binnen gemeenten, waterschappen en provincies die betrokken is bij gebieds- en wijkgerichte interventies en de behoefte heeft meer naast de burger en diens wensen te gaan staan. Te denken valt aan:

 • Gebiedsmanagers en -directeuren
 • Gebiedsmakelaars
 • Beleidsadviseurs
 • Vergelijkbare functionarissen in de (semi) publieke sector, zoals waterschappen en provincies.

dr. Peter Marks

Peter Marks is als associate professor werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is hij behalve docent en onderzoeker ook lid van de onderzoekgroep Governance of Complex Systems. Zijn expertisegebied is de ontwikkeling en toepassing van complexe evolutionaire systeemwetenschappen in publieke besluitvormingsprocessen. Peter is daarnaast ook directeur van het twee-jarige mid-career Master Program Public Administration, waarin hij zich richt op de theoretische en praktische ontwikkeling van de lesprogramma’s. 

David Vaandrager

David Vaandrager is docent en buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam. Zijn expertisegebied is het toepassen van systeemtheorie op publieke vraagstukken. Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences doet hij vooral onderzoek naar het ontsluiten van publieke waarden. Naast zijn werkzaamheden als docent en onderzoeker, is David ook werkzaam bij het Ministerie van Defensie als reservist/onderzoeker.  

Voorbeeld 1: WijkActiePlannen (WAP) in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om effectief vraaggericht te werken.

Daartoe zijn WijkActiePlannen (WAP) opgesteld waarin concrete, wijkgerichte doelstellingen zijn opgenomen. De doelstellingen zijn, als het goed is, gebaseerd op de behoeften van de wijkbewoners. In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Schiebroek onderzoek gedaan naar de werkelijke behoefte van inwoners van deze deelgemeente en deze in kaart gebracht.

Voorbeeld 2: Gebiedsgericht Werken in Woerden

De gemeente Woerden heeft de ambitie om gebiedsgericht te gaan werken.

Zij wil dat haar ambtenaren voelsprieten in de wijk hebben om de dynamische behoeften van inwoners goed te kunnen aanvoelen. Het betreft met name de leefbaarheid in verschillende kernen. Samen met onderzoekers zijn de publieke waarden en onderliggende behoeften van Molenvliet en Harmelen in kaart gebracht en hebben ambtenaren geleerd om ook zelf deze methode toe te passen. 

Wil je meer weten over de opleiding Gebiedsmanagement?

Deze opleiding organiseren we in samenwerking met de ESSB Academy.

De ESSB Academy is onderdeel van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. 

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

E-mailadres
smit@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010 408 8687

Nieuws over deze opleiding

Feiten & Cijfers

Tarief

De prijs van deze opleiding is EUR 3475 (vrijgesteld van BTW). 

Je ontvangt 10% korting op de cursusprijs als:

 • Alumnus van Erasmus Academie
 • Alumnus van de EUR of RSM Executive Education
 • Medewerker van de EUR of Erasmus MC 
 • Je iemand aandraagt als deelnemer voor deze opleiding
BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Executive programma
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
Offline
Bekostiging

private

Inschrijving

Zodra de nieuwe planning bekend is, dan kun je je hier inschrijven voor de opleiding. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen