Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Een innovatieve en praktische methode voor oorzaak-gevolg-analyse in beleid en wetenschap

Inleiding

De onderzoeksmethode Qualitative Comparative Analysis (QCA) maakt het mogelijk om complexe relaties tussen oorzaken en gevolgen te ontdekken.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
2 dagen
Voertaal
Nederlands

Startdatums

Najaar 2020

Wil je complexe relaties tussen oorzaken en gevolgen analyseren? De onderzoeksmethode Qualitative Comparative Analysis (QCA) biedt een systematische, transparante en innovatieve oplossing. Deze methode is relevant voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

Inhoud

QCA maakt het mogelijk om complexe relaties tussen oorzaken en gevolgen te ontdekken. Zo kan je met deze methode analyseren hoe factoren “samenwerken” in het veroorzaken van een bepaalde situatie, bijvoorbeeld bij het maken van beleid en voor een wetenschappelijk onderzoek.

De QCA-methode is kwalitatief van aard omdat het gebaseerd is op een diepgaande analyse van de complexiteit van cases. Tegelijkertijd wordt de vergelijking tussen cases systematisch gedaan door gebruik te maken van Booleaanse algebra. In deze opleiding leer je hoe je QCA zelf kunt uitvoeren, maar we gaan ook in op de meer fundamentele analytische grondslagen van de methode.

Deelnemers kijken voorafgaand aan de cursusdagen (in hun eigen tijd) een aantal van onze MOOC-video's. De video's gaan in op de methodologische onderbouwing van QCA en op de wijze waarop de methode moet worden uitgevoerd. Na het bekijken van de video's, komen de deelnemers bij elkaar om hun vragen te bespreken, te discussiëren over de theorie en wat ze hebben geleerd direct in de praktijk te brengen. 

Resultaten

Na het volgen van deze opleiding:

 • Weet je hoe QCA historisch en in welke contexten is ontstaan.
 • Kan je zelf een QCA-studie ontwerpen.
 • Kan je zelf een QCA-studie uitvoeren (zowel handmatig als met software).
 • Kan je de resultaten van een QCA-studie interpreteren.
 • Kan je hoe de resultaten helder en professioneel rapporteren.

Voor wie

 • Deze opleiding is ontwikkeld en geschikt voor iedereen die oorzaak-gevolg-relaties diepgaand en systematisch wil leren onderzoeken, zoals beleidsambtenaren, politici, medewerkers bij bedrijven, docenten en onderzoekers.
 • Heb je al expertise in kwalitatieve onderzoeksmethoden? Dan kan QCA je een meer systematische manier van cases onderzoeken en vergelijken bieden.
 • QCA is ook geschikt voor mensen die reeds expertise hebben in kwantitatief onderzoek en complexe aspecten van oorzaak-gevolg-relaties willen leren onderzoeken.
 • QCA kan worden gebruikt voor de analyse van kleine, middelgrote en grote populaties en steekproeven.

Case uit de praktijk

QCA stelt onderzoekers uit alle domeinen en disciplines in staat om complexe vormen van causaliteit te analyseren. 

Het Belgische Rekenhof richt zich in zijn controles op het behalen van de resultaten van het overheidsbeleid, inclusief de oorzaak-gevolgrelaties tussen het beleid en de resultaten in de samenleving. QCA leek hiervoor een geschikt instrument en daarom vroegen we de heer Fadi Hirzalla om in ons Rekenhof een cursus over QCA te verzorgen. De cursus werd georganiseerd voor ongeveer 30 van onze auditors. Na het bekijken van de bijbehorende video's organiseerde Fadi twee klassikale sessies van een halve dag. In deze twee halve dagen werd uitleg over de QCA-methode gegeven en deden de deelnemers oefeningen. De reacties van de auditors waren erg positief. De cursus werd als zeer nuttig ervaren. Doordat ze de video's in hun eigen tijd konden bekijken, kon de kennis op een flexibele manier worden verworven. Tijdens de klassikale sessies heeft Fadi alle vragen van de deelnemers grondig toegelicht. De oefeningen brengen de theorie in de praktijk.
Ik vond de cursus erg leuk en heb veel geleerd. De combinatie van online theorie gecombineerd met praktische oefeningen is erg nuttig. Dr. Hirzalla is een goede en behulpzame docent. Zijn stijl van lesgeven is persoonsgericht en hij past zich aan individuele behoeften aan.
 • Docent

  Dr. Fadi Hirzalla is een universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als methodoloog bij de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGSH) doceert hij onderzoeksmethoden aan de promovendi van de EUR. Naast zijn specialisatie in onderzoeksmethoden, houdt hij zich in zijn onderzoek bezig met nieuwe media/technologie en burgerschap.

Algemene vragen

Feiten & Cijfers

Tarief

€ 1.495,- (bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw)

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
2 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Bestuurskunde
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar Bevat verplichte velden

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van ESSB Academy ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. ESSB Academy gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van ESSB Academy.

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en ESSB Academy.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academy. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen