Sociale relaties, intimiteit en welzijn van jongeren

Een jongen en een meisje praten met elkaar

Inleiding

In de webinar leer je hoe maatschappelijke veranderingen het welzijn van jongeren beïnvloeden en leer je sociale en intieme relaties bespreekbaar te maken.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands

Startdatums

Datum volgt, schrijf je vast in voor de wachtlijst. 

Sociale media, drang naar perfectie, angst voor afwijzing en de coronapandemie; welke impact hebben deze actuele maatschappelijke ontwikkelingen op de sociale en intieme relaties van jongeren, en hun welzijn? Hoe kunnen professionals die werken met jongeren hen hierin ondersteunen en begeleiden?

In deze Masterclass zullen we ingaan op deze vragen. Na drie minilezingen van wetenschappelijke experts, worden in interactieve sessies intervisies gehouden en praktische tools aangereikt voor professionals.

Programma

De masterclass kent een interdisciplinaire benadering. Inzichten vanuit Sociologisch, Pedagogisch en Psychologisch perspectief wisselen elkaar af en worden met elkaar verbonden. Je leert binnen deze masterclass:

 • Welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen er zijn op het gebied van sociale en intieme relaties van jongeren,
 • Wat de gevolgen kunnen zijn voor het welzijn en functioneren van jongeren
 • Hoe de Covid-19-pandemie de gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen verder beïnvloedt,
 • Welke mogelijkheden je als professional hebt om jongeren te ondersteunen en begeleiden bij de uitdagingen die zij in hun sociale en intieme relaties ervaren, en de effecten hiervan op hun welzijn en functioneren,
 • Vaardigheden en attitudes te hanteren waarmee je op een effectieve en inclusieve manier invulling geeft aan deze ondersteuning en begeleiding van jongeren.  

De opgedane kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor het effectief en inclusief begeleiden van jongeren worden in deze masterclass ook direct geoefend. Hierdoor maak je deze kennis, vaardigheden en attitudes (voor een groot deel) meteen eigen.

De opbouw van de masterclass

In drie mini-lezingen wordt een interdisciplinaire introductie gegeven op de thematiek van deze masterclass. Vanuit een Sociologisch, Pedagogisch en Psychologisch perspectief worden relevante wetenschappelijke inzichten gedeeld en worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen op verschillende niveaus uiteengezet. Er is daarnaast ook aandacht voor de manier waarop de Covid-19-pandemie een rol speelt bij deze thema’s, en voor de toenemende diversiteit van jongerenpopulaties op bijvoorbeeld hogescholen en universiteiten.  

In de parallelsessies wordt ingezoomd op de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor het effectief begeleiden en ondersteunen van jongeren op het gebied van sociale en intieme relaties en de effecten hiervan op hun welzijn en functioneren. Hierbij is in elk van de sessies ook aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Je kiest als deelnemer aan welk van de drie parallelsessie je wilt deelnemen. De sessies gaan in op de volgende vragen:

Sessie I

Hoe help je jongeren met behulp van mindfulness omgaan met druk tot perfectie?

Sessie II

Hoe maak je sociale en intieme relaties, op een inclusieve manier, bespreekbaar?

Sessie III

Hoe verschillen jongeren in hun reactie op sociale afwijzing, welke invloed heeft sociale afwijzing op hun mentale gezondheid, en hoe help je jongeren hiermee om te gaan?

Gedurende de intervisie worden, in kleine groepen, relevante casussen besproken in het licht van de thematiek van deze masterclass. De opgedane kennis, vaardigheden en attitudes uit deel 1 & 2 van deze masterclass worden hierin gezamenlijk en interactief toegepast op deze casussen.  

Tijdens de plenaire afsluiting worden de belangrijkste inzichten uit de deelsessies besproken en is er ruimte voor vragen.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die in een professionele hoedanigheid te maken krijgt met het functioneren en welzijn van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerkers, studieadviseurs, (student)psychologen, docenten, student-life officers, vertrouwenspersonen, ambulant begeleiders, decanen, gastouders, jeugdconsulenten en woonbegeleiders.

Docenten

 • Dr. Daphne van de Bongardt       

  Doet o.a. onderzoek naar relationele en seksuele ontwikkeling en gezondheid van adolescenten en jongvolwassenen. Zij focust hierbij op de rol van verschillende sociale factoren (bijv. leeftijdgenoten, sociale media, cultuur) en de link met algemeen welzijn.

  Lees het interview met Daphne over het Love Lab.

  Daphne van de Bongardt
 • Dr. Freddy van der Veen   

  Doet onderzoek naar hoe mensen reageren op verschillende soorten feedback, zoals sociale en romantische afwijzing bij de gezonde en verschillende psychiatrische populaties. Met name individuele verschillen in termen van geslacht, persoonlijkheid en mentale kwetsbaarheid zijn hierbij de focus van het onderzoek.  

  portret
 • Dr. Samira van Bohemen 

  Doet o.a. onderzoek naar jongvolwassenen en hun seksuele relaties, zoals zij die onderhouden in zowel online als offline contexten, met aandacht voor de toegenomen druk die jongvolwassen ervaren om hierin tot perfectie te komen. Ook werkt zij aan vragen over hoe etniciteit, geslacht en klasse deze seksuele relaties beïnvloeden.

Contact

Gène Kerpen

Programma adviseur

e-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

Telefoonnummer: 06-41216920

"Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

Gene Kerpen

Feiten & Cijfers

Kosten

EUR 225 (vrijgesteld van BTW) 

BTW
Niet van toepassing
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Psychologie
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

Geïnteresseerd? Schrijf je vast in voor de wachtlijst en krijg automatisch bericht als er een cursus begint.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen