Aanpak van achterstandswijken in Frankrijk en in Rotterdam

Begindatum

donderdag, 6 dec 2018, 20:00

Einddatum

donderdag, 6 dec 2018, 22:00

Locatie
Zaal Kriterion | Groothandelsgebouw | Stationsplein 45, Rotterdam

Op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken  geeft de Franse socioloog Fabien Truong een lezing over de problemen en aanpak van de Franse banlieues. Wat kan Rotterdam leren van de Franse aanpak?

Doel van de avond is inzicht te krijgen in de problematiek van en aanpak in de Franse achterstandswijk en wat we in Nederland / Rotterdam ook moeten doen of misschien juist liever laten?

De Franse socioloog Fabien Truong deed jarenlang etnografisch onderzoek onder jongeren in de banlieues. In zijn boek “Des capuches et des hommes” (letterlijk Capuchons en mensen) schetst hij hun ambivalente levensloop: het leven in de banlieue, de relatie met vaders en met meisjes, hun studie, de verleidingen van criminaliteit, hun dromen en de aantrekkingskracht van de religie. Ook schetst hij de kloof met het Parijs binnen de ring. Zijn nieuwe boek Radicalized Loyalties (2018) laat zien hoe de ervaring van leven in de banlieues en uitgesloten worden van de dominante Franse samenleving tot radicalisering kan leiden. In zijn lezing schetst Truong de problematiek van jongeren in de Franse banlieues, maar ook wat de Franse autoriteiten doen (of pogen te doen) om de sociale situatie in deze achterstandswijken te verbeteren en jongeren meer kansen te bieden in de Franse samenleving.

Programma – moderator Marcel Ham (hoofdredacteur Socialevraagstukken.nl )

Lezing | Fabien Truong

Reacties | burgemeester Philippe Rio van de voorstad Grigny (bij Parijs) en van Matthijs Uyterlinde, Platform31.

Discussie

Over de sprekers

Fabien Truong is docent bij Departement Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Parijs (8). Daarnaast doceert hij in Londen en spreekt hij vloeiend Engels.
Philippe Rio ontpopte zich als burgemeester van Grigny als woordvoerder van meerdere banlieues. Dit leidde tot het manifest van Grigny waarin de Franse regering werd opgeroepen om de problemen in de banlieues aan te pakken.
Matthijs Uyterlinde heeft diverse onderzoeken gedaan over Nederlandse achterstandswijken en het daar gevoerde beleid
                                              

Over Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken helpt antwoorden op deze vragen te formuleren door als kennismakelaar wetenschap en praktijk in processen van kenniscoproductie bij elkaar te brengen. Dat doen we enerzijds door praktijk- en beleidsgericht onderzoek over stadswijken, leefbaarheid, veiligheid en burgerparticipatie te (laten) doen en anderzijds door zulke kennis middels bijeenkomsten en publicaties te verbreiden onder medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Lezing maakt onderdeel uit van de International Lecture Series Departement Bestuurskunde en Sociologie en is tot stand gekomen in samenwerking met KWP Leefbare Wijken en Matthijs van Muijen

 

*Voertaal: Engels/Frans met vertaling

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences | kooistra@essb.eur.nl | +31 10 408 2135