Promotie W. (Wei) Liu

Work-Related Flow and Performance: A Self-Determination Perspective
Promotor
Prof.dr. A. B. Bakker
Promotor
Prof.dr. D. van der Linden
Datum
woensdag 30 nov 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

W. Liu verdedigt zijn proefschrift op woensdag 30 November 2022, getiteld: ’Work-Related Flow and Performance: A Self-Determination Perspective‘.

Samenvatting:

Flow op het werk is een optimale toestand die het welzijn van de werknemer en de werkprestaties aanzienlijk verbetert.De doelstellingen van het huidige proefschrift waren: (1) onderzoeken of het gebruik maken van persoonlijke sterke kanten  (d.w.z., strength-use) en speels ontwerp van werk (d.w.z., playful work design) geassocieerd zijn met werk-gerelateerde flow op persoonsniveau, (2) het testen van subjectieve en objectieve prestaties (risicogedrag, concentratievermogen, en creatieve prestaties) tijdens episodes direct volgend op flow, én (3) onderzoeken welke individuele verschillen een rol spelen in het ervaren van flow. Om de dagelijkse en episodische relaties tussen flow, zijn antecedenten en uitkomsten te bestuderen, hebben we een meta-analyse (Hoofdstuk 2) en een serie empirische studies met de ervaringssteekproef methode (Hoofdstuk 3 - Hoofdstuk 6) uitgevoerd. De bevindingen ondersteunen over het algemeen onze hypothesen, waaronder (1) het gebruik maken van sterke kanten en een speels werkontwerp waren positief geassocieerd met flow ervaringen en zijn dimensies, namelijk absorptie, werkplezier, en intrinsieke werkmotivatie. (2) Flow kan zowel gunstige als ongunstige effecten hebben. (3) Beloningsgevoeligheid als persoonlijkheidseigenschap en flow-aanleg versterken de relaties tussen proactief gedrag en flow. Deze bevindingen zullen we hieronder verder uitwerken.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen