Webinar: Sturen in tijden van corona

Powered by GOVLAB010
View of a citty from above
Professor
Derk Loorbach
Professor
Professor
Datum
woensdag 17 jun 2020, 12:45 - 15:00
Type
Seminar
Voeg toe aan agenda

Het programma

1.   Interview Vincent Roozen

Geert Maarse gaat in gesprek met gemeentesecretaris Vincent Roozen over zijn professionele en persoonlijke beleving van de crisis, over zijn dilemma’s en de komende uitdagingen die hij ziet voor het sturen in crisistijd.

2.   Reflectie vanuit de wetenschap

Vanuit verschillende perspectieven reflecteren Derk Loorbach en Martijn van der Steen op het interview van Vincent. Derk is directeur van DRIFT en hoogleraar sociaaleconomische transities en Martijn is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).Vanuit het wetenschappelijk kader bieden zij een handelingsperspectief hoe om te gaan met deze crisis én op de sturing in de (toekomstige) organisatie.

3.   Q&A

Gedurende het gehele webinar is het mogelijk om via de chat vragen te stellen aan de sprekers. Tijdens dit onderdeel gaan de sprekers onder leiding van Geert Maarse in op de vragen.

4.   Samenvattende conclusie

Ter afsluiting verzorgt Arwin van Buuren een korte reflectie op het webinar, Arwin is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Academic Director van de Erasmus Governance Design Studio en programmamanager van het onderzoeksprogramma RePolis wat de relatie tussen maatschappelijke zelfsturing en overheidssturing onderzoekt.

Aanmelden

Via deze link kan je op 17 juni in Teams deelnemen aan dit webinar. Twijfel je of jij wel via Teams kan deelnemen? Stuur dan een mailtje naar govlab010@rotterdam.nl.

Met vriendelijke groeten,

GOVLAB010-team

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen