prof.dr. (Arwin) MW van Buuren

prof.dr. (Arwin) MW van Buuren
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanbuuren@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Arwin van Buuren is Full Professor of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

Arwin (1980) is the Research Director Public Administration at the Erasmus University Rotterdam and Program Manager of the Research Excellence Initiative RePolis (funded by Erasmus University) in which the relation between community initiatives and governmental action is analyzed, in domains like sustainable energy and urban redevelopment. He is also the founder and Academic Director of the Erasmus Governance Design Studio. This studio is involved in a variety of experimental design-oriented research projects and works on developing a proven design methodology for public administration. Arwin is also the initiator and Academic Director of GovernEUR, the incubator of the Department of Public Administration and Sociology. These two initiatives show his strong focus on generating impact and valorization. He is currently involved in the EU INTERREG project BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation) and in many third-stream contract research projects. His research interests are on issues of (co-)design for policy and governance, invitational governance and self-organization, collaborative governance and co-creation, policy innovation and institutional change. Arwin gives frequently advice to local, regional and national governments and is often asked to give lectures for professional audiences.

 • Semiha Denktas, Arwin Buuren, Jurian Edelenbos, Derk Loorbach & Jeroen Waal (2020) - De ongezonde samenleving - Sociologie magazine, 6-9
 • Arwin Buuren & GJ Roovers (2015) - Het creeren van meerwaarde bij publieke werken - Rooilijn, 48 (5), 372-379
 • Arwin Buuren, GJ (Gerald Jan) Ellen, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen & Jitske Verkerk (2015) - Werken aan waterveiligheid gezamenlijke opgave. - Land en Water, 12 (December 2015), 26-27
 • Arwin Buuren & GJ (Gerald Jan) Ellen (2015) - Verder kijken dan de dijk; meer kansen, minder risico. Opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. - Het Waterschap, 12, 20-21
 • GJ Roovers & Arwin Buuren (2014) - Van investeren naar evolueren: wat eigentijds asset management betekent voor de organisatie van het waterbeheer - Water Governance, 4 (4), 27-33
 • Arwin Buuren & Jitske Verkerk (2014) - Delta governance scenario’s: toekomstdenken als robuustheidstoets voor de governance van klimaatadaptatie. - Water Governance, 2014 (4), 12-18
 • Arwin Buuren, NEW (Nanny) Bressers & Jasper Eshuis (2012) - Innovatie in regionaal waterbeheer. Lessen uit het kennisprogramma Waterkader Haaglanden - Water Governance, 2 (1), 20-31
 • R (Rutger) van der Brugge, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen, R Roosjen & Arwin Buuren (2012) - Uitdagingen voor adaptief deltamanagement - Water Governance, 2012 (6), 61-62
 • Arwin Buuren, S Janssen, G-J Ellen & CWGJ (Corniel) van der Leeuwen (2012) - Delta governance: samengestelde problemen, samenhangende oplossingen - Water Governance, 2012 (6), 39-43
 • Arwin Buuren & Hanneke Gieske (2012) - Niet mijmeren over gisteren maar nadenken over morgen. - Water Governance, 4 (1), 5-8
 • Geert Teisman, Arwin Buuren & FCJ Wolf (2012) - Van vast naar vloeibaar. Naar een vitaler kennis- en innovatienetwerk in de watersector. - Water Governance, 2 (1), 9-19
 • Arwin Buuren (2012) - Gastredactioneel - De governance van innovaties in deltatechnologie. - Water Governance, 2 (1), 3-4
 • Arwin Buuren (2010) - Dualisme tussen duel en duet - Zicht: studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 2010 (1), 52-56
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2009) - Resilient water governance: balancing between robustness and flexibility - Change Magazine, 5 (1), 60-61
 • FAA (Frank) Boons, W Moes, Geert Teisman & Arwin Buuren (2009) - Luchthavendossier vergt creatieve confrontatie - Milieu: opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM), 15 (1), 36-37
 • J Peters, Y (Ytsen) Deelstra, HMJ van Nistelrooij & Arwin Buuren (2008) - Innovatie in de waterketen vraagt sterkere vraagsturing - H2O. Tijdschrift voor Watervoorziening en Afvalwaterbehandeling
 • Arwin Buuren (2008) - Eiland in zee haalbaar? - Openbaar Bestuur, 11, 27-29
 • Geert Teisman, Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Lasse Gerrits (2008) - Leven met Water Waterbeheer als verbindend element - Civiele Techniek, 63 (1), 23-25
 • Arwin Buuren (2008) - Eiland in zee maakt valse start - Binnenlands Bestuur, 4, 44
 • Arwin Buuren (2006) - Ruimtelijke ontwikkeling als brandpunt van uitdagingen - Zicht: studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 32 (4), 33-38
 • Arwin Buuren (2006) - Naar een verantwoordelijke en lerende overheid. Spelregels voor een vruchtbaar samenspel tussen Kamer, ministers en ambtenaren - Zicht: studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 32 (1), 18-23
 • Arwin Buuren (2005) - Meer geld uit gras. Functiecombinatie voor een duurzaam platteland - Economenblad, 28 (4), 22-23
 • Arwin Buuren & Lasse Gerrits (2005) - De derde verdieping van de Westerschelde - Economenblad, 28 (2), 10-13

 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Gebiedsontwikkeling in woelig water. Over water governance bewegend tussen adaptief waterbeheer en ruimtelijke besluitvorming. - Lemma
 • Geert Teisman, Arwin Van Buuren & Lasse Gerrits (2009) - Managing complex governance systems - doi: 10.4324/9780203866160 - Routledge/Taylor & Francis Group

 • Arwin Buuren, Jasper Eshuis & M van Vliet (2015) - Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and Applying Knowledge for Governance - Routledge
 • JF Warner, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe - IWA Publishing
 • Geert Teisman, Arwin Buuren & Lasse Gerrits (2009) - Managing complex governance systems. Dynamics, self-organisation and coevolution in public investments - Routledge

 • Arwin Buuren (2008) - Verhelderend en verfrissend - Openbaar Bestuur, 10

 • Arwin Buuren (2019) - The Dutch Delta Approach The Successful Reinvention of a Policy Success - In P. 't Hart & M. Compton, Great Policy Successes (pp. 201-217) - doi: 10.1093/oso/9780198843719.003.0011 - Oxford University Press
 • Arwin Buuren, H Vreugdenhil, Jitske Verkerk, GJ (Gerald Jan) Ellen, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen & B Breman (2019) - The pilot paradox: Exploring tensions between internal and external success factors in Dutch climate adaptation projects - In B. Turnheim, P. Kivimaa & F. Berkhout, Innovating climate governance: Moving beyond experiment (pp. 148-165) - doi: 10.1017/9781108277679.011 - Cambridge University Press
 • CJAM (Catrien) Termeer, Arwin Buuren, A Dewulf, D Huitema, H (Heleen) Mees, S Meijerink & HFMW van Rijswick (2017) - Governance arrangements for adaptation to climate change. - In H. van Storch, Oxford Research Encyclopedia of Climate Science - doi: 10.1093/acrefore/9780190228620.013.600 - Oxford University Press
 • Arwin Buuren & J Van Popering - Verkerk (2016) - Collaborative governance: does it work for climate change adaptation? Insights from the Dutch Delta Programme. - In C.J. Robinson & R.D. Margerum, The Challenges of Collaboration in Environmental Governance: Barriers and Responses (pp. 152-174) - Edward Elgar Publishing
 • Arwin Buuren, M Duijn, GJ (Gerald Jan) Ellen & B Ottow (2016) - Interactive governance and the limits of knowledge co-production - In J. Edelenbos & I. van Meerkerk, Critical Reflections on Interactive Governance: Self-organization and Participation in Public Governance (pp. 400-424) - Edward Elgar Publishing
 • Arwin Buuren, Jasper Eshuis & CJAM (Catrien) Termeer (2015) - The governance of adaptation to climate change and the need for actionable knowledge: the challenges of climate change adaptation and the promise of action research - In M.W. van Buuren, J. Eshuis & M. van Vliet, Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and Applying Knowledge for Governance (pp. 1-18) - Routledge
 • Arwin Buuren & H Gieske (2015) - Collaborative innovation processes in Dutch regional water governance. The role of niches and policy entrepreneurs in fostering (strategic) policy innovation. - In A. Agger, B. Damgaard, A.H. Krogh & E. Sorenson, Governance and Public Innovation in Northern Europe (pp. 157-179) - Bentham E-Books
 • Arwin Buuren, M Duijn, E Tromp & PC van Veelen (2015) - Adaptive flood risk management for unembanked areas in Rotterdam: cocreating governance arrangements for local adaptation strategies. - In M.W. van Buuren, J. Eshuis & M. van Vliet, Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and Applying Knowledge for Governance. (pp. 164-181) - Routledge
 • M van Vliet, Arwin Buuren & Jasper Eshuis (2015) - Action research for the governance of adaptation to climate change: conclusions and lessons learnt - In M.W. van Buuren, J. Eshuis & M. van Vliet, Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and Applying Knowledge for Governance (pp. 182-196) - Routledge
 • PMJM Huntjens, Jasper Eshuis, CJAM (Catrien) Termeer & Arwin Buuren (2015) - Forms and foundations of action research - In M.W. van Buuren, J. Eshuis & M. van Vliet, Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and Applying Knowledge for Governance (pp. 19-34) - Routledge
 • Arwin Buuren & Joop Koppenjan (2014) - Policy Analysis in the Netherlands: the battle of analysis and the potentials of joint fact finding - In F. van Nispen & P. Scholten, Policy Analaysis and Evaluation in the Netherlands: Institutionalization and Performance (pp. 33-48) - Policy Press
 • Arwin Van Buuren & Joop Koppenjan (2014) - Policy analysis in networks - In Policy Analysis in the Netherlands (pp. 33-48) - Policy Press
 • Arwin Buuren & JF Warner (2014) - The discursive framing of climate threats and opportunities in the Netherlands’ water sector - In D. Stucker & E. Lopez-Gunn, Adaptation to Climate Change through Water Resources Management: Capacity, Equity and Sustainability. (pp. 374-391) - Earthscan/Routledge
 • CWGJ (Corniel) van der Leeuwen & Arwin Buuren (2013) - Connecting time spans in regional water governance: managing projects as stepping-stones to a climate proof delta region. - In J. Edelenbos, N. Bressers & P. Scholten, Water governance as connective capacity (pp. 191-210) - Ashgate
 • J Warner, Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2012) - Making space for the river. A general introduction - In J. Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos, Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe. (pp. 1-13) - IWA Publishing
 • Arwin Buuren, Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2012) - Climate adaptation in complex governance systems. Governance systems between inertia and adaptability - In G. de Roo, J. Hillier & J. van Wezemael, Complexity and Planning: Systems, Assemblages and Simulations (pp. 221-242) - Ashgate Publishing
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & JF Warner (2012) - Space for the River: governance challenges and lessons - In J.F. Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos, Making Space for the River. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe (pp. 187-201) - IWA Publishing
 • Geert Teisman & Arwin Buuren (2012) - Models for research into decision-making processes: on phases, streams, rounds and tracks of decision-making - In E Araral, A Fritzen, M Howlett, M Ramesh & X Wu, Handbook of Public Policy (pp. 299-319) - Routledge
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & J Warner (2012) - Space for the river IJssel. Tortuous quests for striking an acceptable balance between water, nature and development. - In J. Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos, Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe (pp. 33-49) - IWA Publishing
 • Arwin Buuren (2012) - Strong sentiments on the Scheldt. Dike displacement in Flanders and the Netherlands - In J Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos, Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood managemetn in the US and Europe (pp. 135-148) - IWA Publishing
 • Jitske Verkerk & Arwin Buuren (2012) - Space for the River, a condensed state of the art - In J. Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos, Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe (pp. 15-32) - IWA Publishing
 • Erik Hans Klijn, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - The impact of governance: a normative and empirical discussion - In D. Levi-Faur, Handbook of Governance (pp. 294-308) - Oxford University Press
 • Arwin Buuren & Jasper Eshuis (2010) - Knowledge governance: complementing hierarchies, networks and markets? - In R.J. In 't Veld, Knowledge democracy - consequences for science, politics and media. (pp. 283-298) - Springer
 • Jurian Edelenbos, Arwin Van Buuren & Nienke Van Schie (2010) - Knowledge synchronisation - In Knowledge Democracy (pp. 153-167) - doi: 10.1007/978-3-642-11381-9_12 - Springer Berlin Heidelberg
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & N (Nienke) van Schie (2010) - Knowledge synchronization. interactive knowledge production between experts, bureaucrats and stakeholders - In R.J In 't Veld, Knowledge democracy - consequences for science, politics and media (pp. 154-167) - Springer
 • Arwin Van Buuren, Lasse Gerrits & Peter Marks (2009) - Public policy-making and the management of coevolution - In Managing Complex Governance Systems (pp. 154-171) - doi: 10.4324/9780203866160 - Routledge/Taylor & Francis Group
 • Arwin Buuren, Lasse Gerrits & Peter Marks (2009) - Public policy-making and the management of co-evolution - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L. Gerrits, Managing complex governance systems: Dynamics, self-organization and coevolution in public investments (pp. 154-171) - Routledge
 • Lasse Gerrits, Peter Marks & Arwin Buuren (2009) - Coevolution: a constant in non-linearity - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L. Gerrits, Managing complex governance systems: Dynamics, self-organization and coevolution in public investments (pp. 134-153) - Routledge
 • Geert Teisman, Lasse Gerrits & Arwin Buuren (2009) - Introduction - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L Gerrits, Managing complex governance systems. Dynamics, self-organisation and coevolution in public investments (pp. 1-16) - Routledge
 • FAA (Frank) Boons, Arwin Buuren, Lasse Gerrits & Geert Teisman (2009) - An approach to evolutionary public management - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L. Gerrits, Managing complex governance systems. Dynamics, self-organization and coevolution in public investments (pp. 231-249) - Routledge
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2007) - Implementing NPM, balancing between old order and new chaos? A complexity perspective on public management reform trajectories - In C. Pollitt, V. Homburg & S. van Thiel, New Public Management in Europe: adaptation and alternatives - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2007) - Interactive governance in The Netherlands: the case of the Scheldt Estuary - In M. Marcussen & J. Torfing, Democratic network governance in Europe (pp. 150-173) - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2007) - Collaborative problem solving - In M. Bevir, Encyclopedia of Governance (pp. 108) - Sage Publications
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2007) - Collaborative governance - In M. Bevir, Encyclopedia of Governance (pp. 104-106) - Sage Publications
 • Arwin Buuren (2007) - Knowledge management - In M. Bevir, Encyclopedia of Governance (pp. 509-510) - Sage Publications
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2007) - Interdependence - In M. Bevir, Encyclopedia of Governance (pp. 458-462) - Sage Publications
 • Arwin Buuren & Lasse Gerrits (2007) - Complexity - In Bevir, M., Encyclopedia of Governance (pp. 131-135) - Sage Publications
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Polderen over de feiten: waar komt het vandaan en wat levert het op? - In B. Broekhans, M. Popkema & K. Boersma, Kennis-vragen in de polder (pp. 203-232) - Uitgeverij Aksant

 • Arwin Buuren & JF Warner (2010) - Reframing spatial controversies in the Low Countries. The intermediate role of puzzling and powering in tackling wicked problems - In G. Frerks, T. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, F. Schonewille & M. Uitslag, Preventieve Mediation (pp. 125-146) - Maklu
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2008) - Kennis en kunde voor participatie : dilemma's voor legitimiteit in de participatiemaatschappij - In G. Alberts, M. Blankesteijn, B. Broekhans & Y. van Tilborgh, Burger in uitvoering (pp. 184-212) - Aksant
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & Arwin Buuren (2004) - Sustainable Development as a Joint Fact-Finding Process: Overcoming Institutional Barriers through Process Management - In F. Biermann, S. Campe & K. Jacob, Proceedings of the 2002 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change "Knowledge for the Sustainability Transition. The Challenge for Social Science (pp. 337-345) - Global Governance Project

 • Vivian Visser, Jitske Verkerk & Arwin Buuren (2019) - The social production of invited spaces: Towards an understanding of the invitational character of spaces for citizens’ initiatives. - EGPA Annual Conference
 • Arwin Buuren, Michael Duijn, Jurian Edelenbos, Liselotte Hagen, Margot Hermus, Malika Igalla, Ingmar Meerkerk, Astrid Molenveld, José Nederhand, Jitske Verkerk, SM Ruijsink & William Voorberg (2018) - Successful collaboration between bottom-up initiatives and local governments. Development of a comprehensive framework - IRSPM Conference Edinburgh
 • H Gieske, Arwin Buuren & Victor Bekkers (2014) - Conceptualizing public innovative capacity and performance : A framework for assessment. - 2014 EGPA Annual Conference
 • Arwin Buuren, M Duijn, GJ (Gerald Jan) Ellen, E Tromp & P van Veelen (2014) - Institutional architecture for adaptive flood risk management. Designing a collaborative governance arrangement for the unembanked areas of Rotterdam - 2014 Norwich Conference on Earth System Governance
 • Saskia Broekhoven & Arwin Buuren (2013) - The double role of boundaries in complex multifunctional land use developments. Insights from boundary encounters in the Dakpark Rotterdam. - International Conference on Public Policy
 • Diana Giebels, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - The Environmental Knowledge Paradox - Paper and poster presented at the International Wadden Sea Scientific Symposium
 • H Gieske & Arwin Buuren (2012) - Innovations in regional water governance. Exploring complex multilevel dynamics in innovation pathways - RUC Sunrise Conference 2012. Transforming governance, enhancing innovation
 • S (Stefan) Verweij, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2012) - What makes governance networks work? A fuzzy set qualitative comparative analysis of 14 Dutch spatial planning projects - International Conference in Interpretive Analysis
 • Arwin Buuren & JF Warner (2012) - Framing flood responses facing climate change: underlining urgency or exploiting enthusiasm? - 19th Annual Conference on Multi-Organisational Partnerships, Alliances and Networks
 • Arwin Buuren & NEW (Nanny) Bressers (2012) - Explaining successful pilots in Dutch water governance. The relative importance of socio-psychological, managerial and institutional conditions - 19th Annual Conference on Multi-Organisational Partnerships, Alliances and Networks
 • Jasper Eshuis & Arwin Buuren (2012) - Innovations in adaptive water governance: the importance of time - Knowledge for Climate Conference on Governance of Adaptation
 • Jitske Verkerk & Arwin Buuren (2011) - Climate adaptation processes in a multi-level governance setting. Principles for effective system synchronization in the Dutch Delta - IGS - SENSE Conference: Resilient Societies - Governing Risk and Vulnerability: for Water, Energy and Climate Change
 • Diana Giebels, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2011) - Exploring and evaluating science-policy interfaces in the Wadden Sea - Poster presented at the International conference Restoration of streams with special emphasis on the houting and the Houting project
 • Diana Giebels, W van Enst, Arwin Buuren, H Runhaar, Jurian Edelenbos & PPJ Driessen (2011) - Putting the science-policy interface into context: a literature review on science-policy interfaces and their effectiveness - Paper presented at: Mare Centre Conference 2011, People and the Sea VI: Bridging Science and Policy for Sustainable Coasts and Seas
 • Arwin Buuren & JF Warner (2011) - From bypass to bathtub: discursive banana peels in Dutch water governance. - Panel "Discursive boomerangs in climate adaptation". Interpretative Policy Analysis Conference, 2011
 • JF Warner & Arwin Buuren (2011) - Explaining success and failure in water governance. Reconstructing narratives about the Dutch Room for the River program. - Panel "The Impact of interpretive Methods on Water Governance", Interpretative Policy Analysis Conference 2011
 • Jitske Verkerk, Ingmar Meerkerk & Arwin Buuren (2011) - Multilevel water governance from a complexity perspective - ESF Conference "Water Governance: Meeting the Challenges of Global Change"
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & Geert Teisman (2004) - By-passing Barriers in Sustainable Knowledge Production - Berlin Conference on the Human, 2002

 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2019) - Aardgasvrij in de participatiemaatschappij – dubbel-denken tussen daadkracht en draagvlak
 • Victor Bekkers, Arwin Buuren, Arthur Edwards & Menno Fenger (2013) - Between scientific evidence, commons knowledge and fact-free politics: contested knowledge in the case of Dutch climate policy - International Interpretive Policy Analysis Conference
 • B (Bonno) Pel, Jitske Verkerk, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2013) - Intersections in delta development: analyzing actors for complexity-sensitive spatial concepts - Challenges of Making Public Administration and Complexity Theory Work
 • Arwin Buuren & Jasper Eshuis (2012) - The governance of innovation in Dutch regional water management - RUC Sunrise Conference
 • J Warner & Arwin Buuren (2010) - Implementing Space for the River: narratives of success and failure in Kampen, the Netherlands. - NIG Annual Conference 2010, special session on water governance.
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Arwin Buuren (2010) - The connective capacity of network management; a comparative study of managerial styles in eight regional development projects in The Netherlands, - PMRA-IRSPM conference ¿Research Directions for a Globalized Public Management"
 • Ingmar Meerkerk, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2010) - Resilient governance systems: facing and adapting to climate change. Finding balances between conservative and dissipative self-organization - Paper for the International Conference `Deltas in Times of Climate Change 2010¿
 • Ingmar Meerkerk, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2009) - Creating waterproof cities. Adaptation between threat and challenge - SENSE SYMPOSIUM Climate Proofing Cities
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2009) - De governance van klimaatadaptatie. Naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak. - NIG Annual Conference
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & N (Nienke) van Schie (2009) - Between splintered and synchronized knowledge. Knowledge production between experts, bureaucrats and stakeholders - RMNO Conference Towards a knowledge democracy
 • Arwin Buuren & Jasper Eshuis (2009) - Unravelling the dynamics of governance: Knowledge governance as alternative mode of governance? - RMNO conference Towards Knowledge Democracy
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren, N (Nienke) van Schie & E Ovaa (2008) - Knowledge production between experts and stakeholders in water management. - NIG Work Conference 2008
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren, N (Nienke) van Schie & E Ovaa (2008) - Water management: knowledge production between experts and stakeholders. A comparison of three water cases in The Netherlands. - EGPA Conference 2008
 • Arwin Buuren & Y (Ytsen) Deelstra (2008) - Innovation capacity of the water sector in Canada, Portugal and South Africa - EGPA Conference
 • Lasse Gerrits, Arwin Buuren & Peter Marks (2008) - Spatial planning, a coevolutionary revision - 3rd International Conference in Interpretive Policy Analysis: Democracy, Governance, and Methods
 • FAA (Frank) Boons, Arwin Buuren, Lasse Gerrits & Geert Teisman (2008) - Complexity and evolution in process systems: A framework for analysing governance - 3rd International Conference in Interpretive Policy Analysis: Democracy, Governance, and Methods
 • Arwin Buuren, Lasse Gerrits & Peter Marks (2008) - A coevolutionary revision of spatial planning - 3rd International Conference in Interpretive Policy Analysis: Democracy, Governance, and Methods
 • Arwin Buuren, MJ Buijs & Geert Teisman (2008) - Programme management on the edge of integration and separation: Dealing with potential tensions and synergies between projects of spatial development - EURAM 2008 Conference; Track: Projects and Programmes
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2008) - Democratic legitimacy and new forms of water management - Political Studies Association. Annual Conference 2008
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2008) - Democratic legitimacy and new forms of water governance; Looking for new forms of democratic anchorage in complex decision-processes about water management - Political Studies Association Annual Conference 2008
 • Arwin Buuren (2008) - Improving deliberative governance. The intermediate role of puzzling and powering in framing policy problems - 3rd International Conference in Interpretive Policy Analysis. Democracy, Governance, and Methods
 • Arwin Buuren & Lasse Gerrits (2007) - Decisions as punctuated equilibriums in dynamic policy processes; The art of reaching and leaving stepping-stones - IRSPM 2007
 • Arwin Buuren, MJ Buijs & A (Adriaan) Slob (2006) - Changing the public domain: learning as prerequisite; Developing governance capacity in lengthy policy change trajectories - OLKC conference 2006
 • MJ Buijs, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Learning for change: Improving complex policy programs through action research - Complexity, Science & Society Conference 2005
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Innovations in the Dutch Polder. Communities of Practice and the challenge of co-evolution - ¿Management: Strategy, Innovation and Change¿ at the Complexity, Science and Society Conference
 • Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2005) - Joint knowledge management in regional developments - the case of water systems - 45th Congress of the European Regional Science Association
 • Arwin Buuren (2005) - Het management van bederfelijke kennis in het publieke domein. Lerend overleven in een veranderend kennislandschap - werkconferentie `Lof der Verwarring¿
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Managing knowledge in policy networks; organizing joint fact-finding in the Scheldt Estuary - the International Conference on Democratic Network Governance
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2004) - Trajectories of institutional design in policy networks; European interventions in the Dutch Fishery Network as example - British Academy of Management (BAM) conference
 • Arwin Buuren (2004) - Knowledge for governance in complexity. The potential value of the Communities of Practice approach. Paper presented at the panel "Innovation in the public sector" - Political Studies Association Annual conference
 • D de Kool & Arwin Buuren (2004) - Monitoring: functional of fashionable? Endless information or usable knowledge? - International Research Symposium on Public Management at the University of Economics and Public Administration of Budapest
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & Arwin Buuren (2002) - Sustainable Development as a Joint Fact-Finding Process: Overcoming Institutional Barriers through Process Management - 2002 Berlin Conference on the human dimensions of global environmental change

 • Ellen Minkman, EJ Dijk, M Janssen, A Maduro, K Oosterhuis, S IJff, GJ (Gerald Jan) Ellen & Arwin Buuren (2018) - ArchiSpel: Developing a Serious Game to increase awareness about adaptive governance in Building with Nature initiatives - International Conference Water Science for Impact

 • Arwin Buuren, GJ (Gerald Jan) Ellen, Jitske Verkerk & CWGJ (Corniel) van der Leeuwen (2015) - Wie het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave. Opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid. - Erasmus Universiteit / Deltares
 • GJ (Gerald Jan) Ellen, B Breman, J-J Dijk, RJM Franssen, AM Keessen, W Kuindersma, Arwin Buuren, F van Lamoen, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen & D Soest (2013) - De implementatie van adaptatie. Barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen. - Kennis voor Klimaat
 • Arwin Buuren, Jasper Eshuis, MB Brinxma, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen & A Keessen (2013) - Klimaatadaptatie in het waterbeheer: creatieve oplossingen, flexibele arrangementen? - Rapportage Kennis voor Klimaat HHDR 3.5 Werkpakket 2. Erasmus Universiteit Rotterdam
 • PMJM Huntjens, CJAM (Catrien) Termeer, Jasper Eshuis & Arwin Buuren (2011) - Position paper on collaborative action research: foundations, conditions and pitfalls - National Research Programme Knowledge for Climate

 • Saskia Broekhoven, Arwin Buuren, D Huitema, B McFadgen, S Meijerink, Geert Teisman & Jitske Verkerk (2011) - Climate adaptation and the challenge of realizing connectivity within fragmented governance systems - National Research Programme Knowledge for Climate

 • Vivian Visser, Jitske Verkerk & Arwin Buuren (2019) - Dag van de Participatie - Dag van de Participatie

 • Arwin Buuren (2012) - International Journal of Water Governance (print) (Journal)

 • Diana Giebels, JAA Swart, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2014) - Towards ecosystem-based management in the Wadden Sea? Exploring and evaluating national constraints to evidence-based decision-making in the case of seal management - Paper presented at IRSPM annual conference 2014, April 09 – 2013, April 14
 • Diana Giebels, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2013) - Knowledge as a means to solve the 'wicked issue' of sustainable river restoration? Insights from the Danish Houting project - Paper presented at IRSPM annual conference

 • E (Ellen) Minkman, V (Vivian) Visser, J (Jitske) van Popering - Verkerk & MW (Arwin) van Buuren (2020) - Energietransitie in Rotterdam
 • Arwin Buuren (2014) - Niet bij preventie alleen. Dilemma's voor dijkenbouwers - Dijkgravenbijeenkomst
 • Arwin Buuren (2014) - De kunst van het combineren. De governance van slimme combinaties - PAO Cursus Meerlaagsveiligheid
 • Arwin Buuren (2014) - Natuurambitie Grote Wateren - Bestuurlijke dialoog Natuurambitie Grote Wateren

 • Arwin Buuren (2015) - International Journal of Water Resources Development (Journal)

 • Arwin Buuren (2012) - Water Governance (Journal)

 • Arwin van Buuren, Jitske van Popering - Verkerk & Vivian Visser (2019) - Erasmus Graduate School Award for PhD Excellence: Best conference paper

Lid Gemeenteraad Capelle aan den IJssel

Begindatum goedkeuring
oktober 2020
Einddatum goedkeuring
maart 2022
Plaats
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

4.3 Methodology seminars

Year
2021
Course Code
FSWBM-6120

Collaboration Ateliers: B&P, GMCS, MHRV

Year
2021
Course Code
FSWBM-9000

4.3 Thesis Master Public Policy

Year
2021
Course Code
FSWBM-2070

4 Atelier/Prof. Dev. Master Publ. Policy

Year
2021
Course Code
FSWBM-2090

4.3 Internship Master Public Policy

Year
2021
Course Code
FSWBM-2250

Year
2021
Course Code
FSWBM-2270

4.3 Internship Master GMCS

Year
2021
Course Code
FSWBM-3100

Year
2021
Course Code
FSWBM-3130

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen