BRICS Lab

Healthy’R
Ignacio Brosa

Hoe stimuleer je gezond gedrag bij burgers?

Expertisecentrum van gemeente Rotterdam en EUR

Healthy’R is het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij stimuleren Rotterdammers gezondere keuzes te maken.

Healthy’R combineert kennis over gedrag en gezondheid met vraagstukken uit de praktijk. We ontwikkelen interventies voor gezonder gedrag en we bekijken of die interventies het gewenste effect hebben. Zo onderzoeken we hoe kleine veranderingen in de sociale en fysieke omgeving (nudges) het gedrag beïnvloeden. Nudging gaat uit van het principe dat je gedrag onbewust grotendeels bepaald wordt door routines en gewoontes. Wij passen nudging toe om met een ‘klein duwtje in de rug’ gezond gedrag te stimuleren.

Healthy’R is samengesteld uit een team van onderzoekers van de EUR en de gemeente Rotterdam en beleidsmedewerkers van het cluster Maatschappelijk Ontwikkeling.

Gedragsinterventies ontwerpen en testen

Vanuit Healthy’R ontwerpen en testen we gedragsinterventies. We geven regelmatig workshops en presentaties in en buiten Rotterdam om onze kennis te delen. Over onze onderzoeksresultaten rapporteren we in infographics, beleidsrapporten en in wetenschappelijke tijdschriften. Zo zorgen we ervoor dat onze opgedane kennis breed beschikbaar is en zoveel mogelijk mensen bereikt.

Projectpartners van Healthy’R zijn:

  • ErasmusMc
  • Huisartsenpraktijken in Rotterdam en omgeving
  • Indigo Preventie
  • Avant Sanare

Naast inbreng van de gemeente Rotterdam en EUR/ESSB, voert Healthy’R projecten uit met subsidies van ZonMw, Concordia de Keizer, FNO en Fonds Achterstandswijken (FAW).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen