Besturen in de netwerksamenleving

People at the Binnenhof in The Hague
A city in the night from the sky
Nastya Dulhiier

Wat onderzoeken we?

In onze netwerksamenleving bestaan er al snel uiteenlopende opvattingen over maatschappelijke vraagstukken en hun gewenste oplossingen. Er bestaat geen standaard recept om die verschillende opvattingen en de achterliggende belangen te overbruggen. Die vraag hoe je een complexe opgave het beste kunt aanpakken is echter van groot maatschappelijk belang en vereist een grondige analyse per probleem.

Waarom en op welke manier doen we dit onderzoek?

Ons onderzoek onderscheidt zich vanwege ons expliciete governanceperspectief. We stellen de complexiteit van het vraagstuk centraal, analyseren de verschillende aspecten van het probleem en de daarbij betrokken actoren en we dragen oplossingen aan waarin meerdere partijen zich kunnen vinden.

Uit de grote verscheidenheid aan onderzoeksmethoden die wij kennen, kiezen wij per vraagstuk de methode die het best past bij de aard van het te onderzoeken vraagstuk.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

We werken in ons onderzoek samen met gemeenten, (rijks)departementen, private partijen en maatschappelijke organisaties.

Zo onderzochten we in samenwerking met Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland de effectiviteit van publiek private samenwerkingsprojecten. Mede dankzij onze wetenschappelijke reflectie gaf dit onderzoek een goed beeld van hoe maatschappelijke partijen bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken ervaren in de praktijk.

Wij doen onderzoek dat praktisch van betekenis én hoogwaardig is. Ons onderzoek voldoet aan strenge internationale wetenschappelijke standaarden en onafhankelijkheid.

De resultaten van ons onderzoek communiceren we zowel in wetenschappelijke fora (artikelen) als in praktijkfora (media, blogs, discussiefora, praktijkbladen, bijdragen in raadzalen, buurthuizen en gesprekken met betrokkenen).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen