BRICS Lab

Behavioural Research with Impact through Collaboration with Society-Lab 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen gezond blijven of gaan leven? Wat is de meest effectieve aanpak om dat gedrag te stimuleren?

Wetenschap draagt bij aan gedragsverandering

Onze visie is dat wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag en hun ervaringen een positieve bijdrage kan leveren voor het bereiken en behouden van gezond en positief gedrag, zowel voor jezelf als voor je omgeving. We richten ons zowel op individuen als op groepen, van jong tot oud.

Health'R: centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling

Klik op een van de banners om meer over onze lopende onderzoeksprojecten te lezen

Behavioural Insights Group Rotterdam

Hoe kun je er als stad voor zorgen dat gemeentelijk beleid in de praktijk ook echt werkt?

Healthy’R

Hoe stimuleer je gezond gedrag bij burgers?

Interdisciplinaire aanpak

Ons onderzoek is gericht op een positieve en blijvende impact op wetenschap en samenleving. We willen dat bereiken door psychologie en kinder- en gezinsstudies te combineren met andere disciplines, zoals sociologie, gezondheidswetenschappen (public health en epidemiologie), openbaar bestuur, gedragseconomie en communicatie- en mediawetenschappen. Vanuit deze interdisciplinaire aanpak hebben we een speciale focus op ondervertegenwoordigde groepen.

Bijdragen aan het welzijn van de samenleving

Wij willen bijdragen aan het welzijn van de stad Rotterdam, onze regio en daarbuiten. Ons team is divers en werkt interdisciplinair aan onderzoek van hoge kwaliteit. Wij streven naar zinvol en innovatief onderzoek. Deze missie komt onder meer tot uiting in gelijkwaardige partnerschappen met maatschappelijke partners en burgers.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen