Mogelijkheden en gevolgen van digitaal onderwijs

Mensen bij een schoolbord
Man achter laptop
Wes Hicks

Wat onderzoeken we?

In ons onderzoek kijken we naar de mogelijkheden, de ontwerpen en de evaluatie van digitale technologieën op het gebied van onderwijs, leren en het onderwijssysteem. We richten ons vooral op de potentie, de mate waarin opvoeders en lerenden nieuwe technologieën toepassen en de ontwerpparameters van deze technologieën. We kijken ook op welke manier gebruikers de voordelen ervaren en besteden veel aandacht aan de evaluatie van digitale middelen voor het onderwijs en het effect ervan op cognitieve, affectieve en psycho-motorische leerresultaten.

Waarom doen we dit onderzoek?

We onderzoeken de voor- en nadelen van de huidige digitale mogelijkheden en het instructional design waar ze voor worden gebruikt. Het onderzoek benadrukt de interdisciplinaire aanpak, vooral bij de evaluatie van de mogelijkheden en voordelen van digitalisering. Het onderzoek is ook gericht op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe benaderingen voor digitaal onderwijs. We doen dit onderzoek omdat we beleidsmakers, docenten, instructieontwerpers en studenten willen laten zien hoe digitalisering kan worden gebruikt om onderwijs en leren te bevorderen.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Het onderzoek werkt met participatieve ontwerpbenaderingen (co-design), focusgroepen en kwalitatieve methoden. We ontwerpen en implementeren lab-studies zodat we diepgaand kunnen analyseren wat de effecten op leren en onderwijzen zijn, maar ook veldstudies om inzicht te krijgen in variabelen in een klas en wat de impact daarvan is.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Het onderzoek levert feitenmateriaal op waardoor we beter begrijpen wat de gevolgen zijn van het gebruik en de impact van onderwijstechnologieën in het algemeen en in concrete klasomgevingen. Dat levert niet allen onderzoekspublicaties op, maar ook richtlijnen en studies van de best practices die interessant zijn voor opvoeders, onderwijzers en lerenden. De pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het gebruik van digitale technologieën is voor een veerkrachtig onderwijssysteem. Dit systeem maakt en combinatie van lesvormen mogelijk, in de manieren waarop er lesgegeven en samengewerkt wordt. Tegelijkertijd hebben alle belanghebbenden ook de tekortkomingen van de huidige digitale technologieën ervaren. Vooral als het gaat om betrokkenheid, zelfregulering, (eigen gedrag) en welzijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen